2011. december 18., vasárnap

Claudia Mullen és az Echelon tanúk kora

1995-öt írunk, Magyarország még fel sem ébredt a gengszterváltásból, de már újra az MSZP  kormányoz.  Évente több ezer milliárd tűnik el az ország vagyonából,  de nem baj, mert nálunk békés demokrácia van, és már színes TV-t is lehet kapni,  amin így egyre nagyobb képernyőn tudjuk követni az alsó szomszédunk valódi rendszerváltó háborúját!
A Time 95-ös címlapja
Igyekeztem utánanézni az interneten van-e valami nyoma, jelentősebb eseménynek, de közben beugrott, hogy valójában magyarországon még nem nagyon beszélhetünk lakossági internetről, igaz hivatalosan, a nagyvilágban is éppen csak. Ennek ellenére számítógépek már voltak és a programozás szó sem volt teljesen ismeretlen, bár a közbeszédtől ez a téma, még azért elég messze állt. Hát még az emberprogramozás.

Amerikában azonban igen jelentős - mondhatni világtörténelmi  - események zajlott ebben az időben.Bill és kedvenc állata
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, nevezetesen Bill Clinton, létrehozott egy vizsgálóbizottságot: Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület néven (President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments) a továbbiakban, mint Elnöki Bizottság, mely előtt többek között tanúvallomást tett 50 - gyerekkorában agykontroll kísérleten átesett - személy.  A bizottság előtt tett vallomást Walerie B. Wolf  terapeuta is, aki egy katonai támaszponton nőtt fel, és számos gyermekkori agykontroll kísérletet szenvedett páciense tanúvallomását gyűjtötte össze, illetve ezeket átadta Bizottságnak.

A  meghallgatáson megjelent két páciense, Claudia Mullen és Chris DeNicola, akik rendkívül részletesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak megpróbáltatásikról, nevezetesen, hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban, amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük, és miként váltak a szervezett pedofília áldozataivá is?!

Itt meg is állhatunk egy pillanatra. Magyarra lefordítva, - és sajnos le kell, mert ebben az országban, ez egyenlőre sci-fi - arról van szó, hogy '95-ben, ötven olyan középkorú  személy tett tanúvallomást, akiket kisgyermek koruktól kezdve állami intézményekben kínoztak, gyógyszer, sugár, agykontroll és egyéb kísérleteket hajtottak végre rajtuk.  
Agyukat programozva, a legkülönbözőbb válogatott szörnyűségek végrehajtására és elszenvedésére kényszerítették őket, néhány éves koruktól kezdve!!! Egy kis matek után, le lehet vonni a következtetést arra vonatkozólag, hogy csak a túlélő, és vallomást tevő tanúk vonatkozásában, az események kezdete, akár  az 1940-es évekre is tehető!!!

Gaga és a fejre szerelt telefonok...
Jelenleg ott tartunk, hogy 2011-ben, a magyarok még azt sem hiszik el - mert itt nem mondja be a híradó, és mert természetesen a felfogás is irányított az egész világon - hogy voltak ilyen kísérletek és lezajlottak ilyen meghallgatások, annak dacára, hogy már 16 éve bevallottan, (most már lassan) 60-70 éve elmeprogramozott emberek hívták rá fel a figyelmet.  
Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító főszerkesztője, több éves munkásságának egyik alappillére, annak rendszernek és technológiának a leleplezése, melyről a világ számos pontján, már több mint egy évtizeddel ezelőtt bizonyítékokkal alátámasztott tanúvallomások születtek. Mindezekkel szemben, a butaság és tájékozatlanság olyan mértéket öltött, hogy a sötétségre predesztináltak, természetesen a kollaboráns politikai és háttérhatalmi elittel karöltve ill. annak irányításával igyekeznek  megtámadni és ellehetetleníteni minden olyan törekvést, mely ebben a témában segítségére lehet az emberiségnek, vagy azon belül akár a magyarságnak.

Talán nem vicces, hogy a legtöbb támadás-e téren pont az úgynevezett nemzeti, vagy magát nemzetinek és kereszténynek stb. stb. hirdető oldalról jön. Ezek az erők, a Hírháttér Multimédia érkezéséig, 100 %-os hatékonysággal biztosították, (megfélemlítések, megvesztegetések, elmebeteggé nyilvánítások, politikai és egyéb gyilkosságok segítségével) hogy magyarországon,  senki  (aki nem ügynök és beavatott), a világ valós működéséről, a létező és alkalmazott elmeirányító és egyéb technológiákról,  az ég adta világon, semmit ne tudhasson meg!!!

Hárman az elnöki bizottság előtt, Claudia, Walerie, Cristine
De kanyarodjunk vissza kicsit, (vagyis inkább jó sokat) az időben, arra az 1995-ös konferenciára. Walerie B. Wolf,  aki a szintén pszichológus férjével, New Orleansban tevékenykedett, és itt került kapcsolatba számos páciensével, a már említett Christine DeNicola-val és Claudia Mullen-el egyetemben. A terápiás beszélgetések,  olyan válogatott és szinte felfoghatatlan szörnyűségeket tártak fel, amik aztán elvezettek oda, hogy az 1995-ös konferenciára sor kerüljön, még annak ellenére is, hogy a visszaéléseket, szinte kizárólag állami, vagy államhoz köthető intézmény ill. annak alkalmazottai, orvosai és egyéb személyei követték el.
Walerie B. Wolf,  a bizottság elé tárt anyagaiban, a  túlélő áldozatokon kívül, nyilatkoztak olyan személyek is akik közvetve vagy közvetetten részt vettek a sértettek kezelésében, megfigyelésében, vagy különböző módokon érintkeztek velük a vizsgált időszak alatt, mely becsléseik szerint, az 1940-es évektől akár 1984-ig is tarthattak, de akár az is valószínűsíthető, hogy bizonyos titkos kutatások - természetesen hasonló témákban - a mai napig is zajlanak.  
Az aktákban szereplő intézmények, egytől egyig neves amerikai orvosi, egyetemi és katonai kutatóintézmények és természetesen a CIA, ill. különböző leányvállalatai, mely utóbbiak azóta is nemcsak, hogy  tagadnak de elzárkóznak mindenféle együttműködéstől is, beleértve ebbe például a (még meg nem semmisített)  titkosított akták felülvizsgálatának lehetőségét.

Christine DeNicola
Christine DeNicola elmondta, hogy szülei már négy éves korában elváltak, így anyjának állítólag nem volt tudomása arról, hogy Christine-t, a légierőnél szolgáló édesapja, aki az emberkísérletek fennmaradt dokumentumaiból, és túlélők vallomásaiban gyakran felbukkanó, Dr. Green köréhez tartozott, éjszakánként rendszeresen elrabolta otthonából és különböző kísérletek titkos helyszíneire szállította, illetve már kisgyermek korától szexuális visszaélt vele.
Dr. Mengele baráti körben...
Talán itt érdemes megjegyezni, hogy Dr. Green-t, a túlélők és számos érintett intézmény korábbi alkalmazottja, a náci haláltáborokból, az amerikai titkosszolgálatok által kimenekített számos "tudós" egyikével, a kegyetlenségéről és embertelenségéről hírhedt Dr. Josep Mengelével azonosították, aki "szakmai" tapasztalatit - nevét Dr. Green-re változtatva - az USA égisze alatt kamatoztathatta.
... és munkára készen
Nem elhanyagolható az a tény, hogy a második világháborúban a hadi, politikai, de leginkább etnikai deportáltak iszonyatos és szinte ellenőrizhetetlen tömege, tökélesen megfelelő alapanyag volt a német "tudósok" és megrendelőik számára, akik mindent meg akartak tudni az emberi szervezetről, de leginkább az agy működése tekintetében. Az emberi tűrőképesség határait, ugyanis akkor lehet a legprecízebben kutatni, ha egyáltalán nem kell tekintettel lenni az alapanyagra, mert van belőle bőven, és senki nem kéri számon az elhullottak százreit! A náci orvosok le is tették az alapjait ennek a tudományágnak, olyan hatékonysággal, hogy akit nem sikerült kimenekíteni az amerikai titkosszolgálatoknak, azt az oroszok vitték haza, és kezdték el építeni rá a szép új világukat.

Claudia Mullen a legfőbb tanúk egyike
Claudia Mullen-t, két és fél éves korában fogadta örökbe egy asszony, aki egy kutatóegyetem irányítótestületének befolyásos érdekköréhez tartozott, és aki szinte azonnal szexuális viszonyt létesített a kislánnyal, majd pedig az idővel már észlelhető pszichiátria jeleket produkáló Claudiát, egy akkor már javában működő kísérleti programba helyeztette, melyet egy Dr. Heath néven ismert orvos vezetett. Mikor hét éves korában elkezdték a kísérleteket, már rengeteg kínzáson, szenvedésen, változatos szexuális aberrációkon ment keresztül, melyek már eleve eltorzították a személyiségét.
Drábik János, beszél is meg nem is...
Ezekről a kínzásokról, azok technikájáról, motivációjáról és hátteréről magyarországon, a Hírháttér Multimédián kívül egyedül Drábik János jelentetett meg írásokat, adott ki könyvet, ill. tartott előadásokat, bizonyos területeket igen kimerítően részletezve, azonban kijelentette, hogy mindezen jelenségek magyarországi adaptációjával és konzekvenciáival nem kíván foglalkozni, mert szerinte az túl veszélyes lenne, és bizonyos körök érdekeit sértené. Talán erre lehet mondani, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is!

Sugárkísérletek zárójelentései
Claudia és a legtöbb tanú elmondása alapján, annak ellenére, hogy a kísérletek és kínzások elmaradhatatlan kelléke volt, az elektrosokkal okozott memóriatörlés, az elmekontroll túlélők igen nagy százalékánál, mintegy mellékhatásként jelentkezett például a fotografikus memória, ami azt jelenti, hogy képes mindent megjegyezni egy pillanat alatt amit lát. Szintén jellemző elem a tanúvallomásokban, hogy az akkor még kisgyermekeken kísérletező orvosok, gyakran a legnagyobb természetességgel viselkedtek és beszélgettek az áldozatok előtt, hiszen sok esetben nem volt garantált, hogy egyáltalán túlélik a megpróbáltatásokat, vagy esetleg később vissza fognak tudni emlékezni rájuk, illetve úgy vélték, hogy tökéletesen uralják az agyukat.

Az éves szinten több 10 millió dollárból (50-es és 60-as években!!!) gazdálkodó állami projektek, leginkább azért használtak gyermekeket a kísérletekhez, mert kevesebb gond volt velük mint a felnőttekkel, könnyebb volt őket félelemben tartani és irányítani, de leginkább azért mert nyilvántartásuk - és eltüntetésük - nem okozott akkora bonyodalmat.
A kísérleti alanyokat, leginkább árvaházakból és kórházakból lopták és csempészték, de számos esetben saját gyermekeiket vetették alá a kísérleteknek, a már elve elmebeteg illuminátus, gyakran sátánista és egyéb módon deformált leginkább katona vagy  kormánytisztviselő szülők.


Claudiát kilenc éves korában, már teljesen kiképezték arra, hogy hogyan kell egy férfit, vagy nőt szexuálisan kielégíteni, és milyen módon kell rávenni őket, hogy különböző információkat maguktól eláruljanak. Ezeket a programokat is természetesen a CIA megbízásából kellett végrehajtani, ráadásul jobbára nem is más ország tisztviselői ellen lettek bevetve, hanem kimondottan az amerikai hadsereg magas rangú tisztjei, és politikusai lettek korrumpálva ezekkel a gyereklányokkal, melyekről természetesen filmfelvételek készültek. Így biztosította a CIA, az esetleges későbbi költségvetési szavazások sikerét. Azóta sem volt soha gond a finanszírozással!

A túlélők beszámolói, és a velük kapcsolatos még fennmaradt és hozzáférhető iratokból nyert információ rendkívül terjedelmes, mégis valójában csak egy nagyon apró töredéke annak a sok szörnyűségnek, amit az amerikai kormány elkövetett saját állampolgárai ellen. Tette mindezt úgy, hogy rendre állampolgári kötelességre, hazafiasságra, vagy államérdekre hivatkozott. Gyermekek és felnőttek tízezreit kínozta, nyomorította, és gyilkolta meg miközben tökéletesen felderítette az emberi agy működését, és irányíthatóságát, amit természetesen azóta sem az orvostudomány, a gyógyászat használ fel, hanem a titkosszolgálatok. A háttérhatalom.

Valamikor, megalkotásra került az a globális Echelon rendszer, mely valójában nemcsak a hagyományos kommunikációs csatornák megfigyelésére és feldolgozására szolgál, hanem képes megfigyelni, elemezni és felülírni az emberi vagy akár más élőlények gondolatait, tökéletesen irányítja a gondolkodást, vagy ha úgy jobban tetszik a közakaratot. Ennek a rendszernek az első tanúi, azok az elmeprogramozást elszenvedett, és túlélt személyek, akik közül 50-en vallomást tettek az Elnöki Bizottság előtt, akiket egy a háttérhatalomnál magasabb rendű hatalom nem engedett elpusztítani, és akik így élő bizonyítékai a rendszer létezésének.
A teljes magyarországi média ezzel ugyanúgy tisztában van, mint ahogy a politikusok és egyéb - egyenlőre - hatalmasságok, és akik azért üldöztek, zárattak pszichiátriára és/vagy gyilkoltak meg mindenkit, aki akár a legkevesebbet is fel akarta fedni ebből a globális összeesküvésből, hogy akár csak egy perccel tovább élvezhessék hallgatásuk gyümölcsét, a jól fizető állásokat, állami megrendeléseket,  a látszólagos hatalmat, társadalmi elismertséget és/ vagy jólétet.

A Hírháttér Multimédia, Isten kegyelméből képes a legtöbbet elmondani, mely magasabb rendűbb a Sátán vezérelte háttérhatalom, az egész földbolygót uraló birodalmánál, és akinek katonái csak támadni képesek, akadályozni, betiltani, ideig óráig titkolni, de sem megfélemlíteni, sem megtörni, sem pedig megölni nem képesek Azt! A Hírháttér Multimédia arra predesztináltatott, hogy ott, ahol a legnagyobb a sötétség, - és ez sajnos jelenleg magyarország - fény gyúljon, és onnan az egész világot beragyogja az Isten igazsága, mert csak Az képes megszabadítani és csak az arra teremtetteket, attól a láthatatlan béklyótól, ami jelenleg az összes embert, akaratán és tudtán kívül (de sokaknak beleegyezésével) fogva tartja!

Az Isten áldásával!

2011. november 30., szerda

Új, stabil külföldi szerveren a HÍRHÁTTÉR!

Naleksz Design: Forrásvíz tálcán kínálva


Egy támogató előfizetésének köszönhetően tengerentúli (USA) szerverre került a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, és ennek következtében mostanra már elérhetőek a korábbi rádióműsorok is, az alábbi linkre kattintva!
 


 Az Isten áldásával!

2011. november 26., szombat

Moody's és a többiek!

Magyarország leminősítésének valódi oka, hogy már csak a lakosság nem tudja: az ország IDŐZÍTETT BOMBA!
 
 The real reason of Hungary's downgrading, that the population does not know it only already: the country TIME BOMB!
 
 (Hun and Eng)

 Már mindenki erről beszél. Magyarországot a Moody's nemzetközi hitelminősítő azért vetette vissza a bóvli kategóriába, mert az egész ország egy puskaporos hordó, hajszál választja el a robbanástól, a világbotránytól, és az erre alaposan gyaníthatóan semmi perc alatt kirobbanható lakossági zavargásoktól, illetve a kormánypokolfajzatok elsöprésének evidensen adott esélyétől, melynek oka az Orbán-Pintér maffiapáros részéről a Molnár F. Árpád politikai üldözött Echelon-Tanú ellen 10 éve folytatólagosan szervezett világcsúcs-bűntettek minden magyar idők rekordját megdöntött módon eleve bukott halmozása, mely körül a halottak száma is tengernyi.

 A bóvli kategória azt jelenti, hogy nem érdemes, viszont túlzottan veszélyes a magyar állam által kibocsátott kötvényeket vásárolni, valamint megtartani. Mindenki tudja, hogy az Orbán-Pintér fasiszta, Keresztényüldöző terrorista bűnözőpáros által vezetett, soha nem látott mennyiségű és súlyú, teljesen fékevesztett és abszolút tetten érten agyonbizonyított, bukott és elmebeteg bűnszervezeti bűnözés az oka, amelynek célpontja a Molnár F. Árpád. Mindenki tudja, hogy ez az oka, és mindenki mondja, már megint csak a mindenből kirekesztett nép nem tudja. Helyesebben már látványosan inkább csak azok, akik a titkosszolgálati kifejezéssel D-Notice, azaz államilag rendelt titkolás miatt nem tudnak A Keresztény HÍRHÁTTÉR és a Molnár F. Árpád Főszerkesztő elleni totálisan eltussolhatatlan Orbán-Pintéri őrjöngésről és terrorista ámokfutásról.

 Molnár F. Árpád az a személy, akit már akkor a világ legnagyobb Echelon-Tanújának és a Legnagyobb hatásúra Teremtett-Tervezett Echelon-Tanújának tartottak, amikor A HÍRHÁTTÉRT még meg sem alapította. Ennek ellenőrzésére is hazugságvizsgálatot indítványozunk, de természetesen most már nem a magyar állami bűnszervezetek, hanem a nemzetközi nyomozóhatóságok közül kiemelten az FBI, valamint a CIA vagy más, főképpen amerikai katonai szervezetek és titkosszolgálatok számára, mivel Magyarországon az emberi jogok és az életvédelem összes formáját üldözik és betiltják.

 Magyarország leminősítését illetően: Miképpen lehetne egy olyan fasiszta, apartheid és szó szerint tébolyult és elmebeteg vezetésű államot megbízhatónak minősíteni, amikor elegendő akár egyetlen cikk vagy tévés beszámoló a Föld bármely részén arról, mit művel ez a két elmebeteg a Molnár F. Árpád körül, és jó esélye van, hogy az egész állam azonnal felrobban. Akkor aztán volt államkötvény, meg tőzsde, és nincs többé! Egészen a fasiszta rendszer megdöntéséig, a két elmebeteg tömeggyilkos terroristapáros nemzetközi elfogásáig és a forgalomból megbízhatóan befejezett kivonásáig, továbbá az új kormány felállításáig. Az elmebetegek Orbánnak és Pintérnek éppen úgy, mint a világ államainak és titkosszolgálatainak bőséges mennyiségben és halmozottan világrekord szintű és minőségű bizonyítások tömegeivel szóltunk arról, hogy Orbán és Pintér a vesztébe rohan, bűnözési tébolyuk nem ér véget, a lejtőt a szakadék váltja fel, és az egész bolygóra apokaliptikus csapás lesz - szemérmes módon nem mondjuk itt, mennyi halottal -, ha ezeket az elmebetegeket a világ országainak vezetői nem fékezik meg. Minden részletesen, előre, online benne van a Filmjeinkben és Betiltott Cikkeink, valamint Betiltott Feljelentéseink tömegeiben, amiket azért tiltottak be, hogy az egész Emberiség totális védelem nélkül maradjon.

 Orbán és Pintér esélytelenek voltak, mivel túl sok és túl súlyos bűntetteket követtek el, túl sok halottal, az egész Emberiséget AZ ÉLŐ ISTENNEL Együtt szemétdombra hajítva és napi hazugságaik legsötétebb sátáni oltárán elevenen elégetve. Júdásnak már azért is felszámolta az agyát AZ ISTEN, hogy lopkodott Krisztus tanítványainak csekély pénzéből. De ezek az egész világ totális tönkre tételére, és az Emberiségtől minden ISTENI és Superior Áldás és menekülés elvételére és megsemmisítésére törtek! Iszonyatos mennyiségű és rekorder módon agyonbizonyított bűntettekről és mészárlásokról van szó, amelyek koronája természetesen az, hogy az Echelon-technológiákat és AZ ISTEN Létét ez a két elmebeteg előre bejelentett módon kész az egész Emberiség kipusztítása ellenében is eltitkolni, és az Emberiség Védelmét üldözni, betiltani, mindenféle módon próbálkozva a meggyilkolással.

 Orbán viktor magyar miniszterelnök, valamint Pintér sándor belügyminiszter és polgári titkosszolgálati miniszter, aki Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa. E politikusok bűntetteinek végeláthatatlan folyamai leleplezésére, valamint bármilyen egyéb leleplezni kívánt bűntett megbuktatására A HÍRHÁTTÉR ezennel is megkeresi az FBI nemzetközi nyomozó szerveit azzal, hogy a Molnár F. Árpád hazugságvizsgálatot kér. Hazugságvizsgálat Magyarországon és magyar állami bűnözők által nem lefolytatható, mert Magyarország a világ legmegbízhatatlanabb államai között van, amelyik kivétel nélkül az összes korrupciós ügyben, emberölésben, sorozatgyilkosságban és tömegmészárlásban tett Feljelentéseinket ( TÖBB EZRET(!!!)) kivétel nélkül BETILTOTTA, és jó ideje semmit nem titkolva elmebeteg üldözést folytatnak az életvédelem összes formája ellen! Az FBI csak az egyik szerv, mert indokolt a magyar világrekord Emberiség-ellenes terrorizmus megbuktatására CIA vagy amerikai katonai titkosszolgálatok hazugságvizsgálatának elrendelése, amelybe a Molnár F. Árpád nem csak beleegyezik, de kifejezetten indítványozza!

 Tájékoztatjuk a világ országait továbbá arról, hogy Orbán viktor és Pintér sándor a cigányok elleni állami sorozatgyilkosságaik, valamint egy egész hadseregnyi rendkívül közveszélyes bűnöző rendőrtiszt, ügyészek stb. bűntetteinek védelme és folytatólagos biztosítása érdekében ismételt koncepciós pert, a Molnár F. Árpád elleni elfogató parancsot, valamint teljes hírzárlat mellett politikai gyilkossági előkészületeket szervezett, mely most is folyamatban van. Mivel Orbán és Pintér fasiszta terrorista elmebeteg rezsimje rendkívül huzatos, így könnyen értesítettek minket olyan súlyú bűntetteik előkészületeiről értesülni a világ számos helyéről, amikről mindenki tudja, hogy - szerényen fogalmazva - világméretű következményei és hullámai lesznek.

 A legutóbbi Villámfilmünk (pl. KLIKK ide(!), vagy pl. KLIKK ide(!)) ama sor Feljelentést követően született, ami miatt a Moody's Orbán-Pintér Magyarországát bóvli kategóriába minősítette, mert az ország megbízhatatlan, bármikor összeroppantható és minden pillanatban teljes gazságügyi összeomlással fenyeget. A leminősítés akkor is indokolt és a felelős cselekedet alapköve lenne, ha Magyarország virágzó gazdasággal rendelkezne, hiszen egy időzített termonukleáris bombára csak annak éri meg befektetni, aki kifejezetten arra kötött üzletet, hogy a bomba fel fog robbanni. Mert a bomba fel fog robbanni.

 Le a rasszizmussal! Le a fasizmussal! Le a nácizmussal!

 2011.11.26., Budapest, Hungary


 -----------------------------
--


 
  We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!
 
 We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more... 


 The real reason of Hungary's downgrading, that the population does not know it only already: the country TIME BOMB!


 Everybody talks about this already. Hungary Moody's international credit rating one hindered it because of that the junk into a category, hair separates it from the explosion, the world scandal because all of the country is a powder keg, and it onto this one which can be suspected thoroughly under no minute can be exploded because of population disturbances, concerned because of the chance of sweeping away the government devils given evidently, the reason of which the Orbán-Pintér his mafia pair part Molnár F. Árpád against a political persecuted Echelon witness 10 world record crimes organized eaten continuously on all of them the record of Hungarian times his disproved cumulation failed from the beginning on a manner, around which the dead persons' number countless.

 The junk a category means it, that not worthy, to buy extremely dangerous bonds issued by the Hungarian state on the other hand, and to keep. Everybody knows that it is Orbán-Pintér a fascist, a Christian pursuer drove by way of terrorist criminal pair one, a never seen amount and weight, on totally unrestrained and absolute one caught in the act proven, fallen and insane criminal organization delinquency his reason, the target of which Molnár F. Árpád is. Everybody knows that this is his reason, and everybody says it, the folk excluded from everything does not know it only again already. More correctly already spectacularly rather only they, who with the secret service expression D-Notice, that is ordered by the state because of concealing they do not can the Christian news background and from the Orbán-Pintér rage which cannot be hushed up totally against Molnár F. Árpád Főszerkesztő and terrorist running amok.

 Miller F. Árpád that person, who already then for the world's largest Echelon witness and they were heading for his Created and Planned Echelon Witness when HÍRHÁTTÉR did not found it yet onto the one with a largest effect. Onto the cheque of this we propose a lie examination, but of course not anymore the Hungarian state criminal organisations, but on the one lifted from among the international detective authorities it FBI, and CIA you are somebody else, a head for American military organisations and secret services, since it is in Hungary all of the forms of human rights and the life protection it is pursued and it is banned.

 Regarding Hungary's downgrading: How it would be possible to qualify a demented and state with insane leadership as reliable according to a fascist like that, apartheid and a word, when enough are one single article or a TV report even on any parts of the Earth from that direction, what these two mental patients do around Molnár F. Árpád, and he has a good chance, that the whole state is bursting with rage promptly. There was a government bond next then, stock exchange, and more is not! Entirely until the refutal of the fascist system, the terrorist pair international capture of the two insane mass murderers and from the traffic his extraction finished reliably, furthermore until the new government's erection. The mental patients Orbán and Pintér just some, than for the world's states and his secret services in an abundant quantity and cumulatively world record level and quality we spoke about it with the masses of demonstrations, that Orbán and a Pintér rush headlong into disaster, their criminal frenzy does not end, the slope is replaced by the abyss, and onto all of the planet a blow will be apocalyptic - we do not say it on a decorous manner here, with how many dead persons -, if the leaders of the world's countries do not get these mental patients under control. On all of them in detail, forward, is game for our films online and our Betiltott Cikk, and in our Betiltott Feljelentés masses, which were banned in order that the whole humanity is left without total protection.

 Orbán and Pintér were having no chance, with what too much and too serious crimes were committed, with too many dead persons, throwing the whole humanity onto a scrap heap together with THE GOD and on the darkest satanic altar of their daily lies vividly burning. THE GOD done eliminated brain of Judas already in order that he was stealing for Christ's pupils his slight money. But these all of the world onto a total trunk his item, and from the humanity everything divine and Superior aimed at the taking away of a blessing and escape and nothing! A terrible amount and recorder on a manner proven from crimes and massacres there is a word, that his crown of course it, that the Echelon technologies and THE GOD' Life these two mental patients forward on an announced manner ready in return for the whole humanity's extermination to conceal, and to pursue his Emberiség Védelem, to ban, making an attempt on an all kinds of manner the murdering.

 Orbán viktor Hungarian prime minister, and Pintér Sándor home secretary and civil secret service minister, who Europe is, a most notorious mass murderer's politician. E the interminable rivers of politicians' crimes his exposure, and any kind of other to reveal onto defeating a desired crime the news background it applies to FBI's international investigating organs with it hereby, that Molnár F. Árpád asks a lie examination. Lie examination by way of in Hungary and Hungarian state criminals cannot be conducted, drawn Hungary the one that is an exception is between the world's most unreliable states in all of the corruption cases, homicide, a serial killing and our denunciations made in a massacre ( more EZRET(!!!)) banned it without an exception, and his good time an insane pursuit is continued against all of the forms of the life protection concealing nothing! It FBI only one of the organs, because the Hungarian world record is justified Emberiség-ellenes onto defeating terrorism the ordering of CIA or American military secret services' lie examination, into which Molnár F. Árpád not agrees to it only, but positively proposes it!

 We inform the world's countries about it furthermore, that Orbán viktor and Pintér Sándor their state serial killings against the Gypsies, and a whole army police officer committing crimes exceptionally of public danger, prosecutors stb. the protection of his crimes and repeated show trial, the arrest warrant against Molnár F. Árpád in the interest of his continuative insurance, and beside a full news blackout political murder preparations organized one, which there is in a process now. Since Orbán and Pintér's fascist terrorist insane regime is exceptionally draughty, their crimes with weight like that informed us easily so to hear of his preparations, about which everybody knows it, from several of the world's places, that - drawn up modestly - he and he will have worldwide consequences and waves.

 Our latest lightning film (pl. Clique Hier(!), or pl. Clique Hier(!)) that row was born following denunciation, because of what Moody's is Orbán-Pintér Hungary junk into a category qualified it, because the country is unreliable, anytime can be crushed and everything is threatening with full villainy case collapse in a moment. The downgrading then justified and the responsible action would be his foundation stone if a blooming economy would be at disposal of Hungary, since onto a timed thermonuclear bomb is worth it for it only to invest who positively bound business in that direction, that the bomb will explode. Because the bomb will explode.

 Down with the racism! Down with the fascism! Down with the Nazism!

 2011.11.26., Budapest, Hungary


Wir Sind Christen und Staffelstellungszeugen und für Menschenrechte von Ungarn. Wir sind in Gefahr, weil PRÄSIDENT VIKTOR ORBAN MÖRDER UND FEIND DER ERDE!

 Wir sind politische gejagte recherchierende Journalisten. Sie drohen uns mit Morden: Viktor Orban (der Premierminister Ungarns) und mehr...


* * *
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
Magyarország legüldözöttebb médiuma! Magyarország legüldözöttebb újságíróival! Minden magyar idők első és a világ legmélyebb HAARP- és Echelon-Filmjeit gyártó, szinte kizárólag keresztyénekből álló Multimédia! Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Médiát és annak összes emberjogvédő Munkatársa teljes életművét BETILTOTTA, minden zeneszerzőnk összes zeneművét ELKOBOZTA! Orbán és bandája őrjöngését minden magyar és külföldi, valamint a Hatalmi Forrás Orbán és társai elmebetegségével magyarázza. A világot irányító pszichoaktív Echelon-rendszerek magyarul első leleplezője; politikai üldözött tényfeltáró, keresztyén (keresztény), emberjogvédő média, mindenki ismerete és tanúsága szerint a Föld bolygó legfőbb terrorizmust leleplező és echelon-technológiai Tényfeltárója.
http://hirhatter.com
Hírháttér Rádió: Klikk!
Tel.: +36/30/919-6386

A Hírháttér OTP-számlaszáma: 11773322-00818357
Nemzetközi (IBAN): HU63 11773322-00818357-00000000

2011. november 24., csütörtök

Nemzetközi feljelentés!

INTERNATIONALE ANKLAGE UND GERICHTET NACH ÖSTERREICH! JETZT!NEMZETKÖZI FELJELENTÉS ÉS AUSZTRIÁNAK CÍMEZVE! AZONNAL!

Ausztria kormánya, Werner Faymann és Ausztria titkosszolgálatai és rendőrségi szervezetei!


 Az alábbi NEMZETKÖZI FELJELENTÉST AZONNAL továbbítsátok a nemzetközi hatóságoknak és nyomozó szerveknek, és haladéktalanul kezdjétek el a nemzetközi nyomozást, valamint A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA életvédői és jogvédői kihallgatását!

 AZONNAL!

 Mivel Ausztria összes szerverén, egyszerre került BETILTÁSRA A HÍRHÁTTÉR, az osztrák állam részéről eltulajdonítva az ott tárolt összes bizonyítékot, ezért az alábbi NEMZETKÖZI FELJELENTÉST az elmúlt egy órában a Világháló további egy tucatnál több nyilvános szerverére, továbbá további, kb. félszáz Internetes tárhelyére elhelyeztük! AZONNALI INTÉZKEDÉST KÖVETELÜNK WERNER FAYMANN OSZTRÁK KANCELLÁR ÉS AZ OSZTRÁK ÁLLAMI SZERVEZETEK RÉSZÉRŐL!

 -----------------------------------

 Österreichs Regierung Werner Faymann und Österreichs heimliche Dienstleistungen und Polizei ist man seine Organisationen!

 Schicken Sie unten erwähnten NEMZETKÖZI FELJELENTÉS zu den internationalen Behörden und nachforschenden Organen schnell voraus, und fangen Sie die internationale Untersuchung schnell, und die Nachrichtenhintergrundmultimed
ia seine Lebensverteidiger und seine Verteidiger der Recht-Befragung an!

 JETZT!

 Womit auf allen Österreichs Servern der Nachrichtenhintergrund zum Verbieten gleichzeitig vom Teil des österreichischen Staates kam, der alle Beweise versorgt dort, wegen dieses unten erwähnten NEMZETKÖZI FELJELENTÉS es verwendet, war das Web in einer Uhr anderer noch ein Dutzend zu Ende, das seiner öffentlichen Server, außerdem ein anderer ist, wir legten es auf den Sammlungsplatz von cca. fünfzig Internetes! WIR FORDERN EINE SOFORTMAßNAHME WERNER FAYMANN VON EINEM ÖSTERREICHISCHEN KANZLER UND DER TEIL DER ÖSTERREICHISCHEN ZUSTANDORGANISATIONEN!

 -----------------------------------

 Austria's government's, Werner Faymann and Austria's secret services and police one are his organisations!

 Send on undermentioned NEMZETKÖZI FELJELENTÉS to the international authorities and investigating organs promptly, and start the international investigation promptly, and the news background multimedia his life defenders' and his defenders' of rights interrogation!

 NOW!

 With what on all of Austria's servers, the news background got to forbidding simultaneously, from the Austrian state's part appropriating all of the evidence stored there, because of this undermentioned NEMZETKÖZI FELJELENTÉS it the web was over in a clock another a dozen more of his public servers, furthermore another, we placed it onto the collection place of cca. fifty Internetes! WE DEMAND AN IMMEDIATE MEASURE WERNER FAYMANN FROM AN AUSTRIAN CHANCELLOR'S AND THE AUSTRIAN STATE ORGANISATIONS' PART!


NEMZETKÖZI FELJELENTÉS a cigánygyilkosságok és robbantásos merényletek bizonyítékainak orbánfasiszta elkobzása és az elkövetők hitleri fajú kinevezése miatt! Világszerte Postázva és további TERJESZTÉSRE!

! A HÍRHÁTTÉR NEMZETKÖZI FELJELENTÉSE !
 Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Tóth Tamás budapesti rendőr-főkapitány!
 FELJELENTÉS!!! A politikai gyilkosságok bizonyítékainak helye!


  We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more...


  Orbán Viktor magyar miniszterelnök! Hende Csaba honvédelmi és katonai titkosszolgálati miniszter! Pintér Sándor belügyminiszter és polgári titkosszolgálati miniszter, egyúttal Európa kontinensének leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa!

   Felszólítunk titeket - nemzetközi törvényszékkel és életfogytig tartó szabadságvesztéssel vagy halálbüntetéssel fenyegetve titeket -, hogy bűnszervezetetek által házkutatás útján lefoglalt és a legegyszerűbb ellenőrzés során azonnal lebukott módon abszolút hamis vádakkal, bírósági ítélettel elkobzott számítógépes winchesterekeinket és pendrive-jainkat azonnal szolgáltassátok vissza, mivel azok általatok eltussolt tartalmát NEMZETKÖZI NYOMOZÓ ÉS BŰNÜLDÖZŐ SZERVEKNEK akarjuk átadni! Nemzetközi bűnüldöző szervek felajánlották a segítségüket maffiátok bűnszervezeti bűntettei kivizsgálására, és ehhez KÖVETELJÜK a computerek winchesterei és a pendrive-ok visszaszolgáltatását, melyek halmozottan tartalmazzák a cigányok elleni állami, apartheid sorozatgyilkosság állami szervezői életfogytos bűntetteinek számos-számos bizonyítékait, az állami, lakosság elleni népirtó pszichiátriai bűnözésnek, emberöléseknek, a szocialista rendszerből átmentett politikai bűnöző és bérgyilkos orvosok bűntetteinek bizonyítékait, több nemzetközi méretű és világtörténelmi jelentőségű, általatok védett és folytatólagosan szervezett és biztosítani akart terrorcselekmények bizonyítékait, és többek között Orbán Viktor és bűntársai sok milliós és sok milliárdos korrupciós bűntetteinek, életveszélyes fenyegetéseinek, koncepciós pereinek megannyi, töménytelen mennyiségű bizonyítékait!

 A leplezetlenné vált politikusi bűnszervezeti bűntettek, politikai gyilkosságok eltussolása és folytatólagos biztosítása érdekében az alábbi bűnözőitek elleni azonnali, ellenük párhuzamosan végrehajtott házkutatásokat és letartóztatásukat, valamint a velük való szembesítéseket követeljük többek között az alábbi általatok bűnszervezetben védett és kinevezett személyeknek:
    - Karasz Csaba, Kecskemét város rendőrkapitány-helyettese, aki 2006-ban bűntetteiért az év rendőre lett
    - Kassai László, Kecskemét rendőrkapitánya,
    - Dávid Károly, Bács-kiskun megye rendőr-főkapitánya,
    - Zombor Gábor, Kecskemét város Orbán Viktor által kinevezett polgármestere,
    - Borsos Béla rendőr ezredes, Kecskemét korábbi életvédelmi nyomozója, a fent sorolt életellenes bűntettekben való, éveken keresztül folytatólagos elkövetéseiért Zombor Gábor Fideszes polgármester által az év rendőrének választatott terrorista, a politikai üldözött Echelon-Tanú Molnár F. Árpád legalább 10 éve gyakorlatilag közvetlen szomszédja,
    - Kopasz Zsolt, Kecskemét vezető ügyésze és a gyilkosságok eltussolásában aláírásukkal végzetesen belefolyt bűnszervezeti beosztottjai,
    - a Kecskeméti Városi Bíróság büntetőperekkel foglalkozó teljes vezetése és mindazon bírók, akik a gyilkossági ügyekben LÁTVÁNYOSAN, TE ELMEBETEG ORBÁN ALÁÍRTÁK, HOGY ŐK AZ ÖSSZES LÉTEZŐ ÉLETELLENES BŰNTETTBEN ÉS TÖMEGGYILKOSSÁGBAN TOTÁLIS ELTUSSOLÁST ÉS BIZONYÍTÉKELKOBZÁST ÍTÉLTEK(!!!),

 és további, a magyarországi állami szervezett tömeggyilkos terrorista bűnözés létszám-terjedelme miatt itt meg nem nevezett közpénzből fizetett gazságügyi személyek és terroristák.

 Természetesen addig nem szállunk le minden magyarok leglátványosabb maffiaügyéről, ameddig az összes általunk megnevezett, továbbá a nemzetközi bűnüldöző szervek és külföldi titkosszolgálatok által megnevezett orbáni bűnözők és gyilkosok egytől egyig letartóztatásra nem kerülnek, és legalább szabadságvesztésük nem kerül foganatosításra!

 Külön figyelmet kértek tőlünk Nánási László bács-kiskun megyei főügyész terrorista bűnszervezeti maffiavezér letartóztatása és elítélése vonatkozásában!

 Kezdeményezzük Magyarország politikai bűnözői és az egész Emberiségre közveszélyes terrorista politikusai ellen több titkos nemzetközi szervezet és nyomozó hatóság felállítását, és kifejezetten Superior-felszólítunk a magyar politikusok és kiszolgálóik ellen a titkosszolgálati eszközök és mentális beavatkozások radikális kiterjesztésére, az elkövető Emberiség-ellenes bűnözők lebuktatására és olyan logikai és mentális tévutak előidézésére, amik bukásukat okozzák, az Igazságszolgáltatás előmozdítására és az Emberiség védelmére, AZ ÉLŐ ISTEN DICSŐSÉGÉRE!

 MINDHALÁLIG A HÍRHÁTTÉR KERESZTÉNY TÉNYFELTÁRÓI A JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN!
 ÁMEN!

 2011.11.22., Budapest, 8. kerület, A Próféta Predesztinált Helye!

* * *
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
Magyarország legüldözöttebb médiuma! Magyarország legüldözöttebb újságíróival! Minden magyar idők első és a világ legmélyebb HAARP- és Echelon-Filmjeit gyártó, szinte kizárólag keresztyénekből álló Multimédia! Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Médiát és annak összes emberjogvédő Munkatársa teljes életművét BETILTOTTA, minden zeneszerzőnk összes zeneművét ELKOBOZTA! Orbán és bandája őrjöngését minden magyar és külföldi, valamint a Hatalmi Forrás Orbán és társai elmebetegségével magyarázza. A világot irányító pszichoaktív Echelon-rendszerek magyarul első leleplezője; politikai üldözött tényfeltáró, keresztyén (keresztény), emberjogvédő média, mindenki ismerete és tanúsága szerint a Föld bolygó legfőbb terrorizmust leleplező és echelon-technológiai Tényfeltárója.
http://hirhatter.com
Hírháttér Rádió: Klikk!
Tel.: +36/30/919-6386

A Hírháttér OTP-számlaszáma: 11773322-00818357
Nemzetközi (IBAN): HU63 11773322-00818357-00000000
Az Isten áldásával!

OSZTRÁK TÁMADÁS ÉS BETILTÁS A HÍRHÁTTÉR ELLEN!

TERRORIZMUS! WERNER FAYMAN ÉS OSZTRÁK TITKOS- SZOLGÁLATOK!
(LANGUAGE: ENGLISH, DEUTSCH, HUNGARIAN)
Kommentár nélkül közlöm a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA körlevelét Werner Faymann kancellárnak és az osztrák titkosszolgálatnak címezve!

Wir Sind Christen und Staffelstellungszeugen und für Menschenrechte von Ungarn. Wir sind in Gefahr, weil PRÄSIDENT VIKTOR ORBAN MÖRDER UND FEIND DER ERDE!
 
Wir sind politische gejagte recherchierende Journalisten. Sie drohen uns mit Morden: Viktor Orban (der Premierminister Ungarns) und mehr...
 
We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!
 
 We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more...


TERRORIZMUS! WERNER FAYMAN ÉS OSZTRÁK TITKOSSZOLGÁLATOK!


 Előre szóltunk. Az osztrák nagykövetségnél Filmet is felvettünk orbán viktor magyar miniszterelnök és a magyarországi nácik terrorcselekményeiről és politikai gyilkosságairól.

 A Keresztény Emberjogvédő HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA lapjait ennek ellenére be mertétek tiltani. Nem érdekelnek minket a kifogások. Túl sokat öltetek.

 Mostantól Werner Fayman osztrák kancellár bűntettei leleplezésébe kezdünk, továbbá fel kívánjuk fedni, ismételgetve Werner Fayman osztrák kancellárnak a németországi apartheid, titkosszolgálati sorozatgyilkosságokban és a magyarországi apartheid, cigányok elleni, szintén életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő sorozatgyilkosságokban való bűnpártolását és az osztrák titkosszolgálatokkal közösen szervezett nemzetközi eltussolási és betiltási tébolyát, súlyosan antiszociális, szociopata és fasiszta, náci intézkedéseit és szervezkedéseit, melyek titkosszolgálati operatív akciók által ratifikált célja a tanúk megfélemlítése és meggyilkolása, a bizonyítékok eltussolása, betiltása, eltüntetése, a leleplezők elleni nemzetközi titkosszolgálati terrorizmus, az apartheid titkosszolgálati fasiszta népirtás és terrorizmus korlátlan, teljes körű, adekvát biztosítása és folytatólagos elkövetése.

 orbán viktor magyarországi miniszterelnök terrorista tömeggyilkossal való minden további osztrák aktust ugyanilyen és halmozottabb leleplezésekkel honorálunk, mert nem német ajkú fasiszta tömeggyilkosok, hanem Emberjogvédő és életvédő Keresztyének, azaz Keresztények vagyunk. A nácizmus az Emberiség ellenségei közé való, ahonnan megszállott elmebetegséggel próbáljátok lenyomni a világ minden népe és nemzete torkán: az osztrák kancellár, werner fayman és az osztrák fasiszta, terrorista, apartheid náci titkosszolgálatok.

 Továbbá nyílt cikkek, Filmek, személyes megkeresések stb. formájában a Föld bolygó lakosaihoz és titkosszolgálataihoz fordulunk Werner Fayman osztrák kancellárnak a magyarországi és német szervezett terrorizmus és apartheid, az USÁ-ban egyébként halállal büntetendő faji alapú fasiszta sorozatgyilkosságai ügyében, további információkat és bizonyítékokat kérve a Föld lakosaitól és titkosszolgálataitól.

 Az általatok betiltott és megsemmisített bizonyítékokért a fasiszta, terrorista osztrák nagykövetséghez, azaz - csak a médiáitokon nevelkedett idióták nem tudják - az osztrák titkosszolgálat legfőbb diplomáciai képviseletnek álcázott bűnszervezetéhez fordulunk, követelve az általatok eltüntetett bizonyítékok átadását! Túl ezen személyesen is felkeresni óhajtjuk a nemzetközi pénzügyi, tőzsde és más monetáris szervezeteket, tájékoztatva őket az osztrák kormány és az osztrák állam bűnszervezeti terrorista eladósodottságáról, a leleplezések kiterjedő voltáról és annak minél hamarabbi nemzetközi botrányairól, azaz mindezek monetáris, pénzügyi halmazati kockázatairól.

 Ezen túl minden további, a jövőben bármikor felmerült nemzetközi és egyéb támogatás teljes megfosztását irányozzuk elő Ausztria vonatkozásában, természetesen halált megvető bátorsággal, hiszen ahogy említettük, nem fasiszta és náci osztrák állami bérgyilkosok és tömeggyilkosok, hanem Keresztyének vagyunk, és Urunk nem a Sátán és terrorista fasiszta tömeggyilkosa, werner faymann orbáni náci kancellár, hanem A JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓ, A JAHVE!

 A KERESZTYÉN (TEHÁT KERESZTÉNY) HÍRHÁTTÉR CSAPATA
TERRORISMUS! WERNER FAYMAN UND ÖSTERREICHISCHE HEIMLICHE DIENSTLEISTUNGEN!

 Erklingen lassen. Wir registrierten einen Film an der österreichischen Botschaft orbán viktor vom ungarischen Premierminister und die Nazi-Terrorakte von Ungarn und seine politischen Morde.

 Der christliche Mann-Verteidiger des Recht-Nachrichtenhintergrunds wagten Sie, die Platten von Multimedia trotz dessen zu verbieten. Die Einwände interessieren uns nicht. Sie töteten zu viel.

 Künftig Werner Fayman Verbrechen eines österreichischen Kanzlers wir fangen seine Aussetzung an, möchten wir es außerdem, wiederholter Werner Fayman für einen österreichischen Kanzler die Rassentrennung von Deutschland, im heimlichen Dienst Serientötungen und derjenige gegen die Rassentrennung von Ungarn, Zigeuner, einen verantwortlichen zur Haft offenbaren, das, die für das Leben ebenfalls in Serientötungen die Mitschuld der Wahrheit und seines internationalen dauert vertuscht und Raserei organisiert zusammen mit den österreichischen heimlichen Dienstleistungen, ernstlich unsozial verbietet, die Maßnahmen von szociopata und einem Faschisten, einem Nazi und seinen Organisationen, welch heimlicher Dienst wirkendes Ziel seines bestätigten durch Handlungen die Einschüchterung der Zeugen und von der Ermordung von ihm, den Beweisen, dem internationalen heimlichen Dienstterrorismus gegen sein Verbieten vertuschend, ihn, die enthüllenden, die Rassentrennung entfernend, heimlichen Dienstfaschist-Rassenmord und den unlimitted, die gesamte, entsprechende Versicherung des Terrorismus und continuative ein begehend.

 orbán viktor der Premierminister von Ungarn mit einer Terroristenmassenmörder-
Wahrheit wir belohnen alle zusätzlichen österreichischen Taten mit mehr kumulativen Aussetzungen gerade wie das, weil nicht faschistische Massenmörder mit einer deutschen Lippe, aber Mann-Verteidiger von Rechten und Lebensverteidiger Christ, der ist, wir Christ sind. Der Nazismus zwischen der Feind-Wahrheit der Menschheit, davon, wo Sie zu ovecome es mit der besessenen Geistesstörung die Welt auf dem Hals von allen seinen Leuten und seiner Nation versuchen: der österreichische Kanzler, werner fayman und der österreichische Faschist, Terrorist, Rassentrennungsnazi heimliche Dienstleistungen.

 Artikel, Filme, öffneten persönliche Suchen außerdem stb. seine Form die Erde den Einwohnern eines Planeten, und wir wenden uns seinen heimlichen Dienstleistungen Werner Fayman Ungarn ein und Deutsch zu, das für einen österreichischen Kanzler-Terrorismus und Rassentrennung, es die USA - die faschistischen Serientötungen des Verbots mit einer Rassenbasis organisiert ist, die durch einen Tod irgendwie sein Fall, weitere Informationen und das Fragen von Beweisen der Einwohner der Erde und seiner heimlichen Dienstleistungen zu bestrafen ist.

 Für die vernichteten Beweise, die von Ihnen dem Faschisten verboten sind, wurde Terroristenösterreicher-Botschaft, die ist - auf Ihren Medien heraufgebracht nur Idioten wissen es nicht - wir wenden uns der kriminellen diplomatischen als eine Darstellung verkleideten Hauptorganisation des österreichischen heimlichen Dienstes zu, den Übergang der von Ihnen entfernten Beweise verlangend! Wir möchten es persönlich außer dem der internationale finanzielle, die Börse und die anderen Geldorganisationen besuchen, sie über die österreichische Regierung und die kriminelle Organisationsterroristenverschuldung des österreichischen Staates, die Aussetzungen informierend, die sich voltáról und es woran seine bald internationalen Skandale ausstrecken, der alle diese seine Geld-, Finanzansammlungsgefahren ist.

 Außer dem alles Zusätzliches, kam zur Zukunft jede Zeit vor wir sehen die volle Beraubung einer internationalen und anderen Unterstützung in Österreichs Sorge vor, mit dem Mut, einen Tod natürlich seitdem weil verachtend, erwähnten wir es, nicht faschistischer und nazistischer Österreicher setzt Killer und Massenmörder fest, aber wir sind Christ, und unser Herr nicht auf Sáta und seinem Terroristenfaschisten Massenmörder, werner faymann orbáni der nazistische Kanzler, aber JÉZUS KRISZTUS és AZ immer während, Ein JAHVE!

 AUF KERESZTY (SO CHRIST) DIE MANNSCHAFT DES NACHRICHTENHINTERGRUNDS
TERRORISM! WERNER FAYMAN AND AUSTRIAN SECRET SERVICES!

 Sounded. We recorded a film at the Austrian embassy orbán viktor from a Hungarian prime minister's and the Hungary Nazis' acts of terrorism and his political murders.

 The Christian man defender of rights news background you dared to ban the sheets of multimedia despite this. The objections do not interest us. You killed too much.

 Henceforth Werner Fayman an Austrian chancellor's crimes we start his exposure, we wish to reveal it furthermore, repeated Werner Fayman for an Austrian chancellor the Germany apartheid, in secret service serial killings and the one against the Hungary apartheid, Gypsies, one liable to imprisonment lasting for life likewise in serial killings the complicity of truth and his international hushing up and forbidding frenzy organized together with the Austrian secret services, seriously antisocial, the measures of szociopata and a fascist, a Nazi and his organisations, which secret service operative aim of his ratified by actions the witnesses the hushing up of his intimidation and murdering him, the evidences, his forbidding, removing him, the international secret service terrorism against the revealing ones, the apartheid secret service fascist genocide and terrorism unlimitted, overall, committing his adequate insurance and continuative one.

 orbán viktor Hungary prime minister with a terrorist mass murderer truth we recompense all additional Austrian acts with more cumulative exposures just like this, because not fascist mass murderers with a German lip, but man defender of rights and life defender Christian, that is we are Christian. The Nazism between the humanity's enemies truth, from where you try to ovecome it with obsessed mental disorder the world on the throat of all of his folk and his nation: the Austrian chancellor, werner fayman and the Austrian fascist, terrorist, apartheid Nazi secret services.

 Articles, films, personal searches opened furthermore stb. his form the Earth to the residents of a planet and we turn to his secret services Werner Fayman the Hungary one and German organized for an Austrian chancellor terrorism and apartheid, it USÁ-the fascist serial killings of ban with a racial basis to be punished by a death anyway his case, farther informations and asking evidences of the residents of the Earth and his secret services.

 For the annihilated evidences banned by you to the fascist, terrorist Austrian embassy, that is - was being brought up on your media only idiots do not know it - we turn to the Austrian secret service's principal diplomatic criminal organization disguised as a representation, requiring the passing of the evidences removed by you! We wish to visit it personally beyond this the international financial one, stock exchange and other monetary organisations, informing them about the Austrian government's and the Austrian state's criminal organization terrorist indebtedness, the exposures extending voltáról and it at what his soon international scandals, that is all these his monetary, financial agglomeration risks.
 Beyond this everything additional, occurred to the future any time we earmark the full deprivation of an international and other support in Austria's concern, with courage despising a death naturally, since as we mentioned it, not fascist and Nazi Austrian state hitmen and mass murderers, but we are Christian, and our lord not on Sáta and his terrorist fascist mass murderer, werner faymann orbáni Nazi chancellor, but JÉZUS KRISZTUS és AZ everlasting, A JAHVE!

 ON KERESZTY (SO CHRISTIAN) THE TEAM OF NEWS BACKGROUND
* * *
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
Magyarország legüldözöttebb médiuma! Magyarország legüldözöttebb újságíróival! Minden magyar idők első és a világ legmélyebb HAARP- és Echelon-Filmjeit gyártó, szinte kizárólag keresztyénekből álló Multimédia! Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Médiát és annak összes emberjogvédő Munkatársa teljes életművét BETILTOTTA, minden zeneszerzőnk összes zeneművét ELKOBOZTA! Orbán és bandája őrjöngését minden magyar és külföldi, valamint a Hatalmi Forrás Orbán és társai elmebetegségével magyarázza. A világot irányító pszichoaktív Echelon-rendszerek magyarul első leleplezője; politikai üldözött tényfeltáró, keresztyén (keresztény), emberjogvédő média, mindenki ismerete és tanúsága szerint a Föld bolygó legfőbb terrorizmust leleplező és echelon-technológiai Tényfeltárója.
http://hirhatter.com
Hírháttér Rádió: Klikk!
Tel.: +36/30/919-6386

A Hírháttér OTP-számlaszáma: 11773322-00818357
Nemzetközi (IBAN): HU63 11773322-00818357-00000000
Az Isten áldásával!

2011. november 13., vasárnap

HB2Y MFÁ!


Az Echelon Leleplező Blog is Boldog Születésnapot kíván Molnár  F. Árpádnak, aki bolygó legnagyobb hatásúvá tervezett Echelon Tanúja, a legbetiltottabb és legüldözöttebb magyarországi médium, a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA alapító főszerkesztője és oknyomozó újságírója , a  a Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetségének alapító elnöke és a legnépszerűbb és leghatékonyabb roma jogvédő is!2011. november 6., vasárnap

Echelon - A drogok királya!

a Háttérhatalom garanciájával...
Régóta szerettem volna cikket írni az élet egy olyan területéről, amiről a többség úgy gondolja, hogy nem érintett, sőt bizonyos  területeit megvetéssel és mindenféle sajnálat vagy minimális empátia nélkül szemléli! Ez a drogok területe lenne, de nyugodtan hívhatjuk függőségnek. Ha viszont így hívjuk rá kellene jönnünk, hogy jóval szélesebb kör érintett, egészen pontosan majdnem minden ember. Mivel a cikk megírására egy szörnyű kábítószer megjelenése inspirált, ezért ezzel kezdem, de a későbbiekben látni fogjuk, hogy a jelenlévő probléma sokkal összetettebb és alattomosabb! Ja és mindenkire veszélyes!

sokan meg ezt lövik...
A facebook-on találkoztam a  videóval (Klikk - de vigyázz, sokkoló képek!!!) aminek hatására úgy érezem, feltétlenül meg kell szólalnom ebben a témában. A felvételen (véleményem szerint) az új orosz, drog és társadalompolitika látható egy krokodil nevű találmányán keresztül szemléletve, ami pár napig a heroin hatását szimulálja közel 20-ad annyi pénzért, ámde cserébe rövid időn belül lerohasztja a bőrt  a használójáról,  és iszonyatos fájdalmak között megszabadítja a függőségétől. Nem mellékesen persze az életétől is! 

Miért is van erre szükség, amikor a kábítószerek, és az azok által elérhető "élmények"  valójában fillérekből állíthatóak elő??

igazából ez ennél sokkal csúnyább..
Nos a krokodilra véleményem szerint azért, hogy megtisztítsa az utcákat azoktól az emberektől, akik a nagyrabecsült társadalmunknak már egészen biztosan nem fognak semmilyen hasznot hozni, hisz tulajdonképpen már magatehetetlenek, vegetatív állapotban vannak. (ezt egyébként lassan elmondhatjuk a hajléktalanokról, a fogyatékosokról,  a nyugdíjasokról végül  pedig a munkanélküliekről is.) 

Társadalmilag talán érthető, de ki tette őket azzá? A válasz erre gyakran az, hogy ők maguk.. de sajnos ez nem ilyen egyszerű.. és erről fogok szólni a folytatásban..

több Jack Sparrow kellene
Történelemből tanítják ugyan az ópiumháborúkat, csak éppen a konzekvenciát felejtik el levonni belőle. A történet úgy szól, hogy a majd kétszáz éve, az Angol kormány egy stróman multicégen (kelet indiai társaság) keresztül, és annak ezüstigényének következtében, széjjelvágott ópiummal egy több ezer éves birodalmat. Akiket tudtak, rászoktattak a cuccra, aki nem kért belőle azt megölték! Nem mennék bele a részletekbe, lényeg az volt, hogy az ópium segítségével lazítottak egy viszonylag feszes társadalom szerkezetén, majd pedig addig sápolták ameddig bírták, és  természetesen államhatalmi megfontolásból! 
és megy a laszti körbe-körbe...
Fontos kérdés, hogy miért olyan drága a kábítószer az utcákon, holott a legtöbbet vegyi úton, minimális költséggel lehet előállítani? Azért mert illegális, és azért mert rengeteg rohadékot kell jóllakatni, mielőtt kikerül a fogyasztók közé. És azért illegális, mert így drágábban árusítható! Nem azért mert így kevesebb ember szokik rá, nem azért mert így kevesebben halnak bele.. hanem azért mert így lehet rajta a legtöbbet keresnie - és nem a termelőnek - hanem a rendszernek, akinek köszönhetően a termelőtől eljut a fogyasztókig. A rendszert mindig, és minden körülmények között AZ ÁLLAM szervezi, hiszen ha a "szemnek" mindenről tudomása van, akkor senki ne gondolja, hogy majd mást ültet a pénztárba!

a maffiának is jó, de...
Mekkora pénzről van szó, csak a drogok viszonylatában, ebben az üzletben? Meg sem tudnám saccolni.. elég az hozzá, hogy akár kokainról, akár heroinról van szó.. a termelők (többnyire bennszülöttek) filléreket kapnak, tehát könnyen lehet, hogy a grammonként 10-15.000 forintért árusított készterméken, pár száz forint híján azok osztoznak akik kereskednek vele. A kialakított hálózaton csak látszólag van a maffia keze, hiszen a hatóságok.. (nem győzöm eléggé hangsúlyozni) mindig mindenről tudnak! 

előbb-utóbb minden lé itt köt ki...
A pénz nagy része védelmi célokat szolgál, melyet az államok biztosítanak saját területükön. A minél szigorúbb törvények pedig csak az árat hajtják fel, semmilyen más célt nem szolgálnak, illetve csak a kommunikáció terén! Gyakran előfordul  (és nem véletlenül szerepelt számtalan filmben is ez a történet), hogy amikor egy kis plusz zsetonra van szüksége a kormányoknak, akkor diplomácia úton szállítják a kokót, mert úgy biztosan célba ér, és nem okozott kellemetlenségeket pl. a vámolás.  Tehát akár sok ezerszeres haszon, szinte nulla kockázattal! Nem hiszem, hogy ezt a fajta bizniszt hanyagolnák mostanság, miközben mindenki a szintén mesterséges válsággal küzd.

lassan fel lehet szívni a Temzét (is)
Persze hivatalosan ez a maffiózók melója, de megfelelő háttér nélkül ők sem mennek semmire, mióta műhold van az égen, és ezt ők jól tudják.. nem úgy mint a lakosság. Visszatérve a számokhoz kimutatták, hogy csak a londoni Temze folyóban napi 2 kg kokaint visz le a víz, amiből arra következtettek, hogy kb. 3,7 kg kokó fogy naponta, csak Londonban. 
a néni vajon melyik folyót szennyezi?
Egy ugyanabban az évben készített hatósági kimutatás szerint  ez a mennyiség csak 0,23 kg, tehát ezúton is dezinformálják a lakosságot! (pedig valójában mindenkinek mindenféle szokásáról vannak gyűjtve adatok) Hasonló vizsgálatok eredményeképpen kiderült, hogy csak a Pó folyó völgyében élő lakosság is kb. másfél tonnát szippant fel éves viszonylatban. Ha csak a nagyvárosokat adogatnánk össze így a nagyvilágban, olyan összeg jönne ki, amiből minden éhezőnek jutna táplálék, és hajlék az otthontalanoknak.. Ennek ellenére inkább ebből az iparágból származó  rettentő sok ezer milliárd dollár is, bizony annak ellenére, hogy közben jóltart néhány keresztapát és keresztanyát, valójában az állami maffia zsebébe vándorol! 

fél gramm fű, ez igen!!
Amennyiben lenne olyan balfasz kábítószer osztályos nyomozó vagy mezei rendőr, amelyik úgy gondolja, hogy amikor két gramm fűért középiskolásokat hallgatnak le, vagy utcán sétálókat rohannak le, és meztelenre vetkőztetve terrorizálnak, fegyverrel fenyegetnek, annak van bármilyen társadalmi hasznossága, akkor el kell őket keserítenem. A munkájuk,  és mivel általában nekik ez az életük is, általában szart sem ér. Bohócok a cirkuszban, pontosan olyanok mint aminek a nyugdíjféltő tüntetéseken öltöznek. Bizonyára túl sok NCIS meg Dr. Csont sorozatot néznek, amelyek nem csak a lakosságot, de még a rendőröket is félrevezetik, és a sündőrséget valami hasznos, magasztos, társadalomért munkálkodó sőt életüket és vérüket áldozó hősök gyülekezetének próbálják beállítani!a sorozat, ahol bár ideologizált, de alapmotiváció a korrupció
A rendőrség ha nem is száz százalékban, (feljebb persze igen) de nemcsak azzal van teljesen tisztában, hogy ki termeszti, terjeszti a kábítószert a körzetében, de azzal is, hogy kik fogyasztják. Tudják, hogy melyik gyerkőc szív füvet, melyik speedezik és hányszor, de azt is, hogy melyik főorvos, ügyvéd, tanár, bíró, ügyész, művész, színész vagy tanácsos kokózik, szív szúr vagy füstöl bármilyen cuccot, sőt megvan az is, hogy mindezekért, kivel szemben nem lehet eljárni, intézkedni! 


Két kávé, egy csík; hiába, a jó rendőr mindig éber!
Arról nem is beszélve, hogy a rendőrségeken aki nem legális alkoholista az igen gyakran illegális szereket használ. Gondolom tompítja a bűnüldözés fedezékében elkövetett tengernyi bűncselekmény okozta stresszt, meg mert ingyenes, hiszen csak el kell venni az utcán szaladgáló gyerekektől, és máris fogyasztható. 

Micsoda? Ötös? olyan nem is volt...
 Most abba sem mennék bele, hogy a nagyban lefoglalt cuccosok újbóli értékesítése milyen frankó kis kiegészítő jövedelemforrás tud lenni a "rosszul fizetett" és állításuk szerint érthetetlen okokból társadalmilag nem eléggé megbecsült, illetve a különösen veszélyes munkát végző  "törvényőrök" számára. 

Elég most azt leszögezni, hogy:


A rendőrség, és felettes szervei, a titkosszolgálatok 100 %-os térképpel rendelkeznek a drogfogyasztókról és terjesztőkről. Pontosan tudják, hogy ki, mit, mikor, hol, és mióta?? Ez magyarul azt jelenti, hogy egy döntés eredményeképpen az úgynevezett kábítószer-probléma egycsapásra megszüntethető lenne. Csakhogy nem a kábítószerrel van a probléma! 


Buci is tudja, de inkább leüli...
A probléma tehát, mint ahogy  az összes ma létezőt társadalmi probléma, mesterséges. Amilyen bonyolultnak tűnnek, valójában rém egyszerűen kivitelezettek, és ugyanolyan egyszerű a megoldásuk is. Ha valaki esetleg kezdi már érteni a totális kontroll lényegét akkor az tudja, hogy minden hatalmi döntés kérdése. Az időjárás, a népesség szabályozása, azok hangulatának meghatározása, függőségeik és azok mértékének kalibrálása, tehát a drogokra vagy bármi másra való kondicionálásuk, mind mind egyszerűen technológia kérdése. A technológia pedig megvan, és ezért van az, ahogy a Hiperkarma dalban is hallható, hogy Mindenki függ valamitől...  

Csodálkozni nem kell rajta, de elgondolkodtató, hogy amíg a társadalom a drogokat tartja egyre inkább veszélyesnek, szankcionálandónak és üldözendőnek, addig nem veszi észre, hogy sokkal veszélyesebb függőségekben, sokkal nagyobb hallucinációkban éli a mindennapjait! Hagyjuk most a legális drogokat, a kávét, a cigit, a gyógyszereket, a brazil sorozatokat, vagy a facebook-ot, pedig ugyanaz a technológia képes létrehozni a hozzájuk való viszonyulást, kötődést vagy ellenszenvet, mint a drogok esetében.


Nehoggymá ne én tudggyam mi hoggyan van?
Érdekes tény, hogy amíg a drogosok, az esetek többségében tudják, hogy mit fogyasztanak, és  annak milyen hatásai várhatók, meddig tart stb. addig az Echelon kábulatban lévő lakosság (a teljes) fel sem fogja, hogy valójában drogozik. Viszont, pontosan úgy reagál a figyelmeztetésre,  mint mondjuk egy  rendszeresen partidrogozó tini amikor az anyukája próbál a lelkére beszélni egy háromnapos buli előtt, vagy után - tehát egyáltalán nem érdekli, kikéri magának, vagy súlyosabb esetben nekimegy a figyelmeztetőnek. 

Ő is Flash de tőle nem kell félni... :)
Köztudott, hogy minden drognak van egy úgynevezett feelingje, vagy csúcsérzése (flash) amely érzésekért az ember kipróbálja, majd használja őket. Ezek természetesen a szerekben lévő hatóanyagok az agyra gyakorolt hatásainak következtében érezhetőek. Tehát ugyanúgy elektromos jelek halmaza, mit ahogy a gondolkodás, vagy bármilyen agyi tevékenység.

Kérdés: ki kapcsolgatja?
A későbbi, esetleges hiány, vagy függőség érzése is az agyban keletkezik, ezért természetesen az agy megfelelő pontján történő elektromágneses beavatkozás (parancs) hatására bárminemű függőség leállítható, kikapcsolható. És ha valami kikapcsolható akkor bekapcsolható is! Nem tudom, kezded-e érteni a szörnyű összefüggést a háttérben, hogy miért van ennyi szenvedélybeteg, miért van ennyi önmagát, vagy mást is károsító rossz szokással rendelkező ember, aminek csak egy töredéke a drog???

Mert óriási nagy biznisz, ezeknek a nyavajáknak a kezelése! Tehát, azzal a technológiával amivel millió féle függőséget kialakítanak és fenntartanak a társadalomban, gombnyomásra meg lehetne szüntetni az összeset! De a háttérhatalom a csicskáján, az államon keresztül, inkább a piaci alapon kezelteti azokat! Tehát, hogy folyamatosan fizessen a társadalom, és sohase gyógyuljon ki belőlük véglegesen!!!


Hoffmann bácsi egy kicsit megtrippelve...
De nem ezért nevezik az Echelont a drogok királyának, hanem azért mert általa egészen egyszerűen bármilyen érzés, élmény - így is hívják, hogy életélmény - előállítható, még olyanok is, amivel egy ember életében vagy itt a földön nem is találkozhat, ill. soha nem érezhet.
Egy embernek ugyanis annyi fogalma lehet mindössze az érzékelésről, amire érzékszervei segítségével szert tehet, azonban az mindenki előtt ismert tény, hogy az emberi érzékszervek, ill. agyának kihasználtsága igencsak behatárolt, korlátozott. A határtalan öröm érzésétől, a határalan szomorúságig, boldogság, harag, felfogható és felfoghatatlan színek, szagok, érzések sőt tapasztalások küldhetőek az emberi agyba az Echelon technológiák segítségével, amit meg sem közelíthetnek még a legvadabb trippek (LSD bélyeges utazások) sem.

Mi azért vagyunk, hogy robbantsuk ezt a sok bohócot
Szándékosan nem fogok belemenni olyan dolgokba, hogy különböző lények életélményeit, hogyan lehet összekeverni, kicserélni, megtapasztalni... pl. hogy mit gondol egy galamb, vagy egy akár disznó. Érdekes témakör lenne arról is értekezni, hogy milyen érzés lehet egy férfi életélményeit, érzékelését vagy vágyait egy nőbe sugározni egy pár órára vagy fordítva?? Hogyan lehet egy pillanat alatt megváltoztatni valakinek a személyiségét vagy szokásait?? Hogyan lehet törölni a teljes memóriát, vagy annak csak egy kis részletét?? Hogyan lehet betölteni olyan emlékeket amelyek meg sem történtek?? Ráadásul sem kemikália sem a beleegyezésünk nem kell hozzá, sőt legtöbb esetben nem is tudnunk róla!! De ezek már egy másik történet lesznek, bár mindig ugyanoda lyukadunk ki!!

Az Isten áldásával!