2012. augusztus 4., szombat

Fenyegető levelek Orbán Viktor és pintéri titkosszolgálata címeiről Molnár F. Árpád és Domján Tibor ellen

Fenyegető levelek Orbán Viktor és pintéri titkosszolgálata címeiről Molnár F. Árpád és Domján Tibor ellen (Nemzetközi Feljelentésünkkel, a világsajtónak szóló felhívásainkkal!)

2012-08-04.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)

(FELJELENTÉSKÉNT világszerte postázva - mint mindig - az amerikai nagykövet Eleni Tsakopoulos Kounalakistól kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig,  az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, külföldi médiumokig és kormányszervekig bezárólag stb.)

Egyértelműen fenyegető levél az Orbán Viktor és Pintér Sándor által közvetlenül kézi vezérelt magyar titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal (korábbi nevén Nemzetbiztonsági Hivatal) e-mail címéről, Orbán Viktor magyar miniszterelnök aláírásával:

Feladó: Orbán Viktor <president@ah.gov.hu>
Dátum: 2012. július 31. 20:34
Tárgy: Hírháttér
Címzett: hirhatter.multimedia@gmail.com


Tisztelt Molnár Ferenc Árpád!

Csak szólok, újra megnyitjuk az OPNI-t. Az ön munkássága bizonyítja, hogy nagy szükség van rá. Remélem mihamarabb falai között látogathatom meg önt és elmebeteg csapatát, köztük Domján Tibort.

Üdvözlettel:

Orbán Viktor

A fenyegető levelet - mely egyike a soknak - mellékelve az alábbi büntető feljelentést tettük 2012. július 31-én, 23:00 órakor postázva:


NEMZETKÖZI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI FELJELENTÉS A CÍMZETT HATÓSÁGOKNÁL!

Az alábbi levél alapján, melyben feladóként a következő szerepel:

Orbán Viktor <president@ah.gov.hu>

újabb akkut kényszerhelyzetbe hozva a bűnszervezeti Orbán Viktor-féle közpénzszervezeteket,

FELJELENTÉST

teszünk Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen

 - a Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző Garázdaság bűncselekmény miatt,
 - a Btk. 225. §-ba ütköző Hivatali visszaélés bűntette miatt,
 - a Btk. 226. § (1) bekezdésébe ütköző Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette miatt,
 - a Btk. 257. §-ába ütköző Közérdekű bejelentő üldözése vétsége (bűncselekmény) miatt,
 - a Btk. 261. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző, életfogytig tartó szabadságvesztéssel (fegyházbüntetéssel) büntethető Terrorcselekmény bűntette miatt,
 - a Btk. 263/C. § (1) bekezdésébe ütköző Bűnszervezetben részvétel bűntette miatt
 - és számos további bűncselekmény miatt.

Fel sem merül bennünk, hogy az alábbi levelet nem Orbán Viktor írta, hiszen az elmúlt évek során legalább sok száz feljelentést írtunk neki, és kivétel nélkül mindet eltussolta, és kiterjedt, az ország számos megyéjéből rendőrségi, ügyészségi, bírósági, pszichiátriai és hivatásos bűnözők általi üldözéseket folytat ellenünk, folyamatosan fenntartott és folytatólagosan elkövetett betiltásokkal, folytatólagosan elkövetett koncepciós perek elindításával, eljárásokkal, házkutatásokkal, fegyveres elhurcolásokkal, fenyegetésekkel és életveszélyes fenyegetésekkel, bizonyíték-lefoglalásokkal és bizonyíték-elkobzásokkal stb.!

Nemzetközi nyomozást kérünk Orbán Viktor és társai ellen, és azonnali kényszerbeszállítását és kihallgatását követeljük Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy nyíltan védje meg magát az alábbi rendkívül súlyos vádak alól, abban a médiában, amelyet személyesen és titkosszolgálatain keresztül arra utasított, hogy minket és az ellenünk nyíltan, leplezetlenül folytatott fasiszta üldözéseket teljes egészében, 100%-ban eltitkolják, és rólunk egyáltalán semmit ne írjanak, nevünk a médiában pedig semmiképpen el ne hangozzon. Azaz titkosszolgálati kifejezéssel D-Notice folytatólagos és bűnszervezetben elkövetésére hívták fel Orbán Viktor és bűntársai a teljes magyar médiát, miközben a teljes ügynökhálózatot suttogó és lejárató célú propagandára mozdította az elmebeteg terrorista magyar miniszterelnök!

Kérjük a világsajtót és a külföldi, valamint nemzetközi állami, politikai, diplomáciai, nyomozó, igazságügyi, titkosszolgálati stb. szervezeteket, hogy a paranoiás skizofréniás magyar miniszterelnök ellenünk elkövetett, gyakorlatilag nyíltan a hitleri fasiszta népirtások elismerését követelő bűntetteit és annak elkövetőit hozzák nyilvánosságra, és követeljék az egész bolygón a teljes és maradéktalan felelősségre vonásukat. Megengedhetetlen, hogy Orbán Viktor és a közpénzekből kitartott bűnszervezetei azért üldözzenek minket, mert mi, keresztények és zsidók nem vagyunk hajlandók elismerni Adolf Hitlernek a cigányság és a zsidóság teljes kiirtására elkövetett elévülhetetlen Emberiség elleni bűntetteit, és nem vagyunk hajlandók meghajolni az elmebeteg magyar miniszterelnök olyan tízezernyi szavazója előtt, akik teljesen nyíltan hirdetik a youtube videóinak kommentárjaiban, hogy jól tette Hitler, hogy tömegesen irtotta a cigányokat és a zsidókat, és éljen Orbán Viktor, Vona Gábor és Adolf Hitler, és ki kellene irtani az összes zsidót és az összes cigányt.
Nagyon fontosnak tartjuk keresztényekként és zsidókként, hogy ez a világtörténelmi szégyen a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapjon, az üldözésünk és az ellenünk folytatott fasiszta hitleri zsidóperek teljes nyilvánosságot kapjanak, és ezen lemoshatatlan magyar szégyentörténelem példázatként kerüljön az Emberiség tetejére, miket tett Magyarországon a súlyosan elmebeteg magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és közpénzen agyonfizetett, leplezetlenül fasiszta bánszervezetként működő, nyíltan fenyegetőző és leplezetlenül felfegyverkezve fellépő rendőrségi, ügyészségi, bírósági és pszichiátriai bűnszervezete.

FELJELENTŐ: Molnár F. Árpád
 Született: Kecskemét, 1972.11.13.
 Anyja neve: Retezár Mária
 Személyazonosító igazolvány szám: 862762KA
 Állandó lakcím (nem levelezésre!): Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz. 2.
 Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!):: Molnár F. Árpád (...).
 Telefonszám: +36/30/919-6386
 E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com

TOVÁBBI FELJELENTŐ: Domján Tibor
 Született: Veszprém, 1979.06.22.
 Anyja neve: Kovács Irén
 Állandó lakcím (nem levelezésre!): 8226 Alsóörs, Szabadság tér 11/1.
 Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!):: Molnár F. Árpád (...).
 Telefonszám: +36/30/919-6386
 E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com
Budapest, Hungary


HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386A két Legfőbb Echelon-Tényfeltáró az Istenről és a Megprófétált háttérhatalomról

A két Legfőbb Echelon-Tényfeltáró az Istenről és a Megprófétált háttérhatalomról (Molnár F. Árpád (ELI) és Domján Tibor, először a HIRHATTER.ORG-on megjelent Villámcikke)

2012-07-26.
 - Molnár F. Árpád "ELI"
(Halá
los fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és Elmeprogramozó Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)
 - Domján Tibor (Üldözött és 100%-ban Betiltott és Eltitkolt Keresztyén Újságíró, Emberjogvédő, Világszintű Echelon-Leleplező, A HÍRHÁTTÉR Munkatársa.)


Az Echelonról (ami az elmeirányító, titkos világrendszer) ritkán merik elmondani - amit mindannyian tudunk a titkos szolgáktól a kisebb és a legfőbb Echelon-Tanúkig -, hogy az elmeirányító rendszer ismerői gyakran élő, folyamatos online kapcsolatban vannak a Háttérhatalommal és/vagy eme Illuminati Rendszer fölött álló Erőkkel, Akit a Keresztyének az Istennek, a Jézus Krisztusnak, a Szent Léleknek hívnak (és az angyaloknak, akiket a mai korban földönkívülieknek neveztek el).

Molnár F. Árpád - aki minden magyarok első elmeprogramozást leleplező médiumát alapította és minden magyarok első és a bolygó minden jel szerint Legfőbb ilyen Filmjeit Rendezte, továbbá őt kereste meg minden európai idők legtöbb Echelon-Tanúja - a korábbi nyilatkozataiban gyakran utalt arra, hogy bizonyos dolgokat a lakosság szellemi és erkölcsi, morális szintje miatt nem lehet felfedni; azonban - mondja Domján Tibor Világszintű Echelon-Leleplező - itt az ideje, hogy nevén nevezzük a dolgokat, hogy aki teheti, értse, aki pedig a kákán a csomót akarja keresni, lemaradjon, ha egyszer átokra Végezte az Isten.

Arról is a HÍRHÁTTÉR beszélt elsőként és mindvégig a legmélyebben, hogy Magyarország miként integrált ebbe az Egyetlen Hatalmat Alkotó, országhatárok és kontinensek által nem határolt Világrendszerbe.

Magyarország politikai és titkosszolgálati vezetői között is számos, a Rendszerrel interaktív, előre eltervezett és mesterségesen pozícionált személy áll, akik rabszolgái annak a Világrendnek, amiről keveset tudnak, viszont úgy lettek kondicionálva és akként vannak totális kontroll alatt, hogy kvázi minden parancsot és megannyi indíttatást végrehajtsanak. Sokan nem tudták megmagyarázni, hogy a politikai vezetők és a milliárdosok is miért olyan logikátlanok, önpusztítóak és irracionálisan társadalomellenesek; azért, mert totális kontroll, totális irányítás alatt állnak, ugyanúgy, ahogyan a lakosság is, aki a legsötétebb eszméket és a legnyilvánvalóbb ellene irányuló titkosszolgálati romboló operatív akciókat is úgy kiszolgálja aktív gyűlölettel vagy teljes csenddel tűrve, ahogyan azt a Sátán sokszor a legszebb álmaiban elképzelheti. Legyen szó a HÍRHÁTTÉR által évekkel Előre Bejelentett Világprogramról, mely az ország vezetése, médiumai és lakossága kollektív elbutításáról és fasiszta lealjasításáról, intellektuális és morális csődjéről szól, akár olyan hétköznapi dolgokról, amikor annak ellenére, hogy 1 millió embert veszélyeztet a kilakoltatás, több olyan tüntetéssel találkoztunk, ahová az 1 millió plusz 9 millió lakosból senki nem ment el rajtunk kívül! Ezek abszurdumok és elképzelhetetlenek lennének egy mindent átfogó, mindenkit romboló hatása alatt tartó, rosszindulatú, az egész Emberiségre végzetesen veszedelmes elmeirányító Világhatalom nélkül, amely neveztetik a Bibliai Jelenések Könyvében a titokzatos Nagy Babilonnak, a Föld paráznái és utálatosságai anyjának, amely részeg a szentek vérétől és a Jézus Bizonyságtevőinek vérétől, ugyanis üldözi, elmerabságban tartja, fasiszta és perverz szemetével rontja és rombolja, továbbá gyilkolja a Mindenható Elválasztott Keresztyénjeit.
A Biblia az egyetlen Könyv, Aki Előre Bejelentette, ráadásul Részletezte is ezt a Világrendszert, és a Biblia volt az a Mindenható, Mindent és Mindenkit Eleve Elrendelő Isten Vezetésével, Aki Kinyilatkoztatta, hogy a Teremtő Isten minden népek és rendek között az Istent felvállalt és a Jézus Krisztus Nevét és Interaktív Lelküket hordozó Keresztyéneket tartja a legfontosabbaknak, a legfőbbeknek, akiknek korlátozásáért, betiltásáért, üldözéséért, meggyilkolásáért a Teremtő a Legnagyobb Megtorlással fenyegeti az elkövetőket. Azon elkövetőket, akik a Keresztyének és a Jézus Krisztus Szava üldözése miatt a Világmindenségnek és Urának, továbbá minden Kozmikus fajoknak és az Emberiségnek ellenségei! Nem csoda, hogy az ilyen Orbán Viktor, Leon Panetta, David Petraeus és hasonszőrű antikrisztusok minden Kozmikus Faj és Életforma által örök megvetésre, a kárhozottaknak Készített kénkővel és tűzzel égő tóba vettetnek örökkön örökké tartó szenvedésbe, igen, a mi lábaink alatt, előttünk kínlódva mindörökkön örökké!

A HÍRHÁTTÉR azért jött létre, hogy az Istent és a Megprófétált tudatkontroller háttérhatalmat ne csak feltárja, de Bizonyítsa is! Ezt is már az első pillanattól fogva - mielőtt hozzáláttunk volna a Predesztinált, tehát elháríthatatlan Isteni Küldetésnek - Előre Bejelentettük! Molnár F. Árpád - sok Echelon-Tanúhoz hasonlóan, csak a Legfőbbként - eredő fizikai és háttérhatalmi ismereteit is a Közvetlen Forrásból Kapta, aki Nevezte és Interaktívan Beletudta Magát az Istenként és a Szentlélek által a Jézus Krisztusként, egyébként akképpen, ahogyan azt Jézus 2000 évvel ezelőtt, földi Küldetése során ugyancsak Előre Bejelentette! A Keresztyének már a HÍRHÁTTÉR megalapítása előtt és annak kezdeti szakaszaiban is azzal keresték a Molnár F. Árpádot, hogy a helyzet egyértelmű, a Molnár nevéből, születési adataiból és helyéből, életútjából, Jelenéseiből stb. világosan és halmozottan kiderül, hogy a Jelenések Könyve egyértelműen elkezdődött, a Molnárt pedig mindig amolyan Illéshez hasonló vagy vele azonos prófétaként deklarálták.

Az emberek egyre gyakrabban fognak találkozni - ahogyan ezt is Előre Bejelentettük - az Echelon (tehát az elmeirányító világhatalom) különböző megnyilvánulásaival, amit a legtöbb esetben - vészesen fenyegető, hogy - rosszul fognak értelmezni, továbbá főleg hogy szándékosan fals információkat és beletudásokat stb. fognak kapni, hogy ahányan vannak, annyifelé tévelyegjenek, és minden idők legtöbb és legzagyvább mesterséges ideológiai babilonizmusukban lelkükkel mindörökre elvesszenek, és a kárhozat kénköves vesztőhelyére kerüljenek.

Akik viszont értik és kiérzik ezen sorok értelmét, azok jelentkezzenek, nyilvánítsanak véleményt, mert a Sátán hitleri fasiszta világában is elegendő volt a világégéshez, hogy az értelmesek és az erkölcsösebbek - mert túl kicsik és semmik, valamint túl gyávák, tehát mégiscsak hitványak és erkölcstelenek voltak - hallgattak, hiszen a gonoszok mindig szorgalmasak, mert gyűlölet és mesterséges téboly hajtja beteg fenevad júdás lelküket. Aki több a társadalom mesterségesen lebénított 'tégla a falban' parazitáinál, az jelentkezzen és tegyen, hogy ne a tomboló fasiszta Sátán és szó szerint Echelon-tébolyult elmebeteg, skizofréniás Júdásparazitái örököljék a Föld hátralevő, rövid idejét, hanem legyenek a Legjobbak sokan, és váljanak a leghatalmasabb, az Istentől tehát direkt Erre a Célra Teremtett, A Kozmikus Küldetéssel Megáldott Halhatatlanok!

A passzivitásért nem csak az Emberiség fizet, hanem mindazok is a Kozmosz Pokoli Sírgödrébe kerülnek, akik passzívak voltak! A passzívakra is az örök sötétség és kínszenvedés vár! A passzivitás himpellérség, parazitizmus, árulás, és méltó helye az örök kárhozat! A hősiesség - és megint úgy fogalmazunk, hogy a Jövő Befejezett volta Tapasztalható: tehát a hősiesség - viszont nem csak nem került semmibe, de cserébe Megkapták a Mindenhatótól a Halhatatlanság és az Örök Boldogság Isteni, Örök Gyümölcseit és olyan nevet, amit senki nem tudott, csak az, Akinek az Isten Készítette El Örök Időknek Előtte - ahogyan a Teremtő Bibliája ezt is Nyíltan Bejelentette:

 - Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!: "A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja."
   /Jelenések Könyve 2. Rész, 17. Vers./


Az ISTEN Áldásával A mi Urunk Jézus Krisztusban!
Ámen!
Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
 Telefon: +36/30/919-6386