2011. július 31., vasárnap

Baltay Levente elbaltázta a TASZ-t! - Feljelentés!

elbaltázva
Emlékszem rá, anno milyen örömmel indultunk a bíróság épülete elől, hogy személyesen mondhassuk el neves emberjogvédő szervezeteknek, elsőként a TASZ-nak, hogy milyen atrocitások érik az önkéntes (és ingyenes) jogvédőket, miközben másoknak próbálnak segíteni! Álmomban nem gondoltam volna, hogy arrogáns süketeléssel fogadják bizonyítékokkal alátámasztott bejelentéseinket.  A süketelésre még csak számítottam, de arrogáns, kioktató és szemlátomást ideges fogadtatásra viszont nem. Azonban most nem egy megfélemlített szerencsétlen tévedt be az üldöztetésével, az állítólag szabadságjogokért küzdő társasághoz, hanem a Hírháttér Multimédia!  

Szolgáljon az alábbi eset tanulságul (úgysem fog, tudjuk előre) mindazok számára, akikhez a jövőben baráti hangnemben, állampolgári kötelezettsége teljesítése közben fordul a Hírháttér! Mert aki a baráti jobbra, támadással válaszol az az egész világ előtt fog leszerepelni!

Az élménnyel kapcsolatos első videónk következik:


Tisztelt Ügyvédi Kamara! Tisztelt Bánáti János Úr!

Feljelentés Baltay Levente romagyilkosságokat, pszichiátriai bűnözést, Újságíró- és Keresztyénüldözést, Emberjogvédők Elleni Betiltást, Koncepciós Pereket, Erőszakos, Fegyveres Elhurcolásokat agresszíven és követelőzően pártoló ügyvéd ellen!

(Villámgyorsan született FELJELENTÉSÜNK az összes budapesti rendőrkapitányságnak, a többi hatóságoktól kezdve országgyűlési képviselők tömegeinek, belföldi és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatoknak, emberjogi szervezeteknek, külföldi diplomáciai képviseleteknek, orbán viktor fasiszta és sztálinista bűnöző médiumainak és további médiumok tömegeinek stb., megannyi titkos címzettel, továbbá a Világháló mind több posztján, mind több államban publikálva!)


A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA szinte kizárólag Keresztyénekből álló Emberjogvédő Újságírói, Filmrendezők, Zeneszerzők, a nem régiben alakult Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetségének Aktivistái, számos kategóriában minden magyarok közül a legfőbb emberjogvédők és a legfőbb politikai bűnözést leleplezők vagyunk. Sok egyéb mellett mi vagyunk, akik a romagyilkosságok bírósági tárgyalásaira kezdettől fogva a legnagyobb létszámban szerveztük az úgynevezett hallgatóságot (civileket, aktivistákat, újságírókat; valamennyien roma jogvédők). A cigánygyilkosságok tárgyalásai közül egy kivételével pl. A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA Alapító-Főszerkesztője, egyben a nem régiben alakult Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ) alapító-elnöke, a Molnár F. Árpád Úr az összes tárgyaláson megjelent. A romák között határon innen, egészen Kanadáig a legnépszerűbb roma jogvédők mi vagyunk, túl azon, hogy a legfőbb tekintetetekben láthatóan a legaktívabbak is!

Azt tapasztaltuk, hogy több ügyvéd - akik tagjai vagy vezető tisztséget betöltő személyei a TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) nevű szervezetnek - a romák elleni támadások sértetti képviselőiként vannak jegyezve. Ugyanakkor vagy éppen ezért, miután névleg jelen vannak a romák elleni sorozatgyilkosságokról szóló tárgyalásokon, szinte soha, egyikük sem jelent meg az egész tárgyalási idény alatt! A legritkábban megjelenő ügyvéd szintén a TASZ embere. Ez a fajta, szinte a tökéletességre törekvő abszolutista hiányzás önmagában is elfogadhatatlanná, méltatlanná és az Ügyvédi Törvénnyel összeegyeztethetetlenné teszi, hogy ezek a nevükben ügyvédek egyáltalán elláthassák a romák jogi védelmét! Sem most, sem ezt követően, soha! Ezt a roma sértettek, áldozatok stb. biztonsága teljesen evidensen megköveteli! Senki nem kíván magának olyan ügyvédet, aki azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy a legtöbbet hiányzik a tárgyalásokról, és ki egyszer sem menti magát! Aztán pedig kiderül, hogy egy bizonyos szervezet tagjaként példátlan harcot és üldözést folytat a legnépszerűbb roma jogvédők eltitkolására, totális betiltására, állandó fegyveres elhurcolására, a romák mellett szóló bizonyítékok ismételt elkobzására, még egy kisgyermek számára is azonnal tetten ért és megbukott koncepciós perek védelmére és további halmozására stb., stb., stb.!

Mi számos vádlotti és sértetti ügyvéddel beszéltünk és beszélünk. Kivétel nélkül minden ügyvéd - függetlenül attól, kiket képviselt - távol állt attól, hogy a romákkal és képviselőikkel szemben ellenséges, vagy akár a legcsekélyebben arrogáns magatartást tanúsítson! A TASZ csak nevükben roma jogvédői - beleértve a TASZ-t, mint szervezetet is - mindezekkel radikálisan és abszolút ellentétben extrém és szélsőséges ellenségességet tanúsított minden sértetti roma jogvédelemmel szemben, amit csak tetézett, hogy olyan hírhedt ügyvédek, mint a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) szervesen beépített embere, Baltay Levente (TASZ ügyvivő, sértetti "ügyvéd") a titkosszolgálati konspirációs szabályoknak megfelelő, klasszikus módszerekkel, ugyanakkor pokoli látványos bukássorozattal nyíltan arrogáns, agresszív, követelőző, vádaskodó, támadó, ellenséges módon állt ki minden olyan állami üldözés mellett, ami a romák elleni sorozatgyilkosság katonai titkosszolgálati és más politikai szálai csak említése ellen irányultak, és ugyanilyen halmozottan rosszindulatú és látványosan politikailag motivált erőszakossággal állt ki az állam és minden politikus tökéletessége mellett a Keresztyén és Legfőbb Roma Jogvédő HÍRHÁTTÉR elleni, megfélemlítő célú házkutatások, teljes bizonyíték-elkobzások, életveszélyes politikai fenyegetések, nácizmus és hitlerizmus vádjával hol a zsidók elleni népirtások megemlékezéséről, hol a romagyilkosságok bírósági tárgyalása elől elhurcolt Újságíró-üldözések mellett, tehát a megfélemlítések és a nyilvános terror képviselőjeként, aktivistájaként, a bűnszervezeti bűntettek és abszolút népirtó sajtócenzúrák oldalán!

Baltay Levente, a TASZ-ba és az Amnesty International-be beépített ügyvéd a rekordtartó a bíró leglátványosabb jogsértései ellenében is a bíró tökéletessége hangoztatásában, amit agresszív, elfogadhatatlan és minősíthetetlen stílusban terjesztett ki a jövőre nézve is, azaz hogy a bíró tökéletes volt, tökéletes és tökéletes lesz ezután is. Eközben a bírótól a romák által kért és törvényben biztosított jogok bíró általi ismételt lesöprésére, ugyanakkor az állami politikai bűnözők védelmét szolgáló, a vádlottak részéről indítványozott titkosítások jóváhagyására is arrogáns és agresszív helyeslés és követelőzés volt a reakció Baltay Levente gyakorlatilag leplezetlen romagyilkosság-párti ügyvéd részéről! További vád, hogy Baltay Levente sorozatosan úgy tesz, mint aki a kisgyermekek számára is azonnal világos, egyértelmű és agyonbizonyított bűncselekményeket sem érti, ellenben hangos, kvázi vagy egészében ordítozásba kezd, hogy nem érti a legegyszerűbb tényközléseket sem!

Az állami bűnözés és a despotikus kormányzás alapos ismerőiként és tapasztalt emberjogvédőkként itt kiemelten és ISMÉTELTEN, IGEN, MÁR MEGINT FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy ilyen fasiszta, moslék, tűrhetetlen eljárást a diktatúrák rákosi- és mai kínai rendszerében ismerhettünk bevett gyakorlatként, hogy még az ügyvéd sem érti meg a tőmondatokat sem, álljon vele szemben egyszerre akárhány rutinos tanú és emberjogvédő újságíró! Tűrhetetlen az állami fasizmus ilyen gátlástalan képviselete, ahol (csak egy további példa) Baltay Levente - továbbá - azt a következtetést vonja le, hogy ha mi minden minden filmünkben tiltakozunk a hitlerizmus ellen, akkor mi azt kifogásoljuk, hogy miért nem enged minket orbán viktor népszerűsíteni a hitlerizmust! AZONNAL KÖVETELJÜK BALTAY LEVENTE ÜGYVÉDI KAMARÁBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSÁT ÉS ELLENE BÜNTETŐ FELJELENTÉSEK MEGTÉTELÉT!

A halmazati bűnelkövetések és az Ügyvédi Törvény (1998./XI.) paragrafusainak teljesen gátlástalan és nyílt, halmozott megtaposásainak sorozata miatt kérjük

 1. az Ügyvédi Kamara hivatalos vizsgálatát, továbbá kérjük

 2. a vizsgálathoz nélkülözhetetlen, kendőzhetetlen, elkerülhetetlen MEGHALLGATÁSUNKAT a fenti és további, e FELJELENTÉSBEN a terjedelmi korlátok miatt nem részletezett törvénysértések sorozata miatt!

Kérjük továbbá Baltay Levente TASZ-ügyvéd ellen a hivatalos, mindent átfogó, mindenre kiterjedő vizsgálatot és az Ügyvédi Kamarából való végleges kizárását, mivel tapasztalataink szerint egyértelmű, hogy az ilyen jellegű bűnelkövetők morálisan soha nem fognak két lábra állni, és kizárt, hogy bűnöző életmódjukkal szakítani bírnak. Aki ennyire irányítható, ilyen szélsőségesen ellenséges az emberi jogokkal szemben, ennyire könnyen zsarolható és megfizethető az állam részéről, ennyire krónikusan és betegesen hazudozó, az olyan halmozott defektusokkal rendelkezik, amik KIZÁRJÁK a gyógyulást és becsületes, a legcsekélyebb mértékben is megbízható, következetes munka leghalványabb esélyét is!

Egyúttal kérjük Baltay Levente és környezete vagyongyarapodási vizsgálatát, s hogy kik, milyen háttérrel adták a megbízásokat arra, hogy bárki jogi képviseletét ellássa!

Kérjük továbbá a TASZ ügyvédeinek a romák elleni sorozatgyilkosságot illetően a sértetti vagy bármiféle más képviseleti megbízásának azonnali és végleges megszüntetését! Az állami hátterű romagyilkosságok bűnszervezeti köreinek védelme tekintetében a TASZ példátlan bűnszervezeti összefogást tanúsított a tanúk megfélemlítésére, elhallgattatására, a bizonyítékaik elkobzására, a tanúk és tényfeltárók elleni hamis vádakra, a tanúk és tényfeltárók erőszakos, ismételten fegyveres erőkkel és közpénzen történő elhurcolására, a tanúk és tényfeltárók összes tevékenysége eltitkolására és betiltására!

Kérjük, hogy minket az alábbi címeken értesítsenek, és hívjanak kihallgatásra!:
Telefon: +36/30/919-6386 ; hirhatter.multimedia@gmail.com

Tényközöljük, hogy - sok-sok ezer feljelentéseink ellenére - telefonszámainkon büntetőjogi kormányszerv kizárólag az Orbán Viktortól kezdeményezett, Tóth Tamás budapesti rendőrkapitány által írásban elrendelt házkutatásban, bizonyíték-elkobzásokban, fegyveres elhurcolásokban keresett hitlerizmus és sztálinizmus koncepciós pere hamis vádjával. Tehát amiben baltay levente, a tasz és határozottan, egyre meggyőzőbben elmebeteg barátai olyan szkizofréniás értetlenséget tanúsítanak ellenünk, mert szerintük a Keresztyén és Legfőbb roma jogvédő tevékenység, amely állandóan tiltakozik és FELJELENTÉSEKET tesz a náci és sztálini népirtások és jelképei terjesztése ellen, az azért hitlerista és sztálinista, mert orbán viktor, a baltay leventés katonai biztonsági hivatal főparancsnoka azt mondja.

Üdvözlettel a Jézus Krisztus Nevében A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA szinte kizárólag Keresztyénekből álló Emberjogvédői, Újságírói, Zeneszerzői, Filmrendezői és további jogi aktivistái

2011.07.26., 11:48 óra
Budapest, Hungary

Sokadik átmeneti tárhelyünkről is elérhető néhány filmünk, amiket baltay levente és álemberjogvédő bűnözői annyira üldöznek: a bizonyíték-elkobzókkal és az életveszélyes állami fenyegetőkkel együtt!


2011-07-17. HÍRHÁTTÉR TV: 
Kordokumentumfilm Molnár F. Árpádnak, a romagyilkosságok Keresztyén Emberjogvédő Koronatanújának orbáni elhurcolásáról a cigánygyilkossági tárgyalásról, hitlerizmus és sztálinizmus vádjával!Új médiát teremtünk!
Azt hiszem a fentiekhez megint nem kell mit hozzáfűznöm! Nem tudom észrevettétek-e, de a Hírháttér Multimédia filmjei a néha lehangolóan siralmas helyzetek (állami próbálkozások) ellenére egyre színesebbek és szórakoztatóbbak! Messze lekörözik, a napi szinten milliókból létrehozott állami híradókat, és az (elvileg) a nép informálódását szolgáló műsorokat! Mi a valóságot mutatjuk be, hologramok helyett!! Nincs megalkuvás, csak az emberiség szolgálata, ameddig még van olyan!! 

Ezért egy új médiát  építünk, (ha kell) a régi romjaira!! 

 Az Isten áldásával! 

A játék neve : szivárgás (Naleksz Novella)

Írta és Szerkesztette: Nagy Sándor (Naleksz)


Nagy Sándor (Naleksz) orbán viktor magyar miniszterelnök által a Teljes Életművével BETILTOTT Keresztyén (tehát keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, Roma Jogvédő, Világszintű Echeleon-Leleplező, Echelon-Tanú, Filmrendező, Fotós, Operatőr, a Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ) tagja, A HÍRHÁTTÉR Munkatársa.


Végre egyedül lehettek Ellával, mert a nagyszülők elvállalták Ella két nővérét a nyári szünidő jelentős részére.

Anya és Apa örült, hogy most közelebb kerülhet a legkisebb lányhoz, de nem ment minden könnyedén. Gyakran csodálkoztak, hogy milyen makacs a hároméves Ella. Ha mesekönyvet vettek elő, hogy olvassanak belőle egy mesét, akkor Ella rájuk mászott, befogta szájukat és így kiáltozott: „Majd én, majd én olvasok!”. Bosszankodtak ezen és észre sem vették, hogy a gyerek nem karattyolt, hanem betűről betűre ugyanazt mondta (valójában tehát nem olvasta), ami elé volt írva.

Volt más ilyen felszínre tört furcsaság is, amiben még nem került érzékelésre a Rejtett Világ.

Egyik délelőtt az Apa szentségelt, hogy már megint lefagyott a számítógép. Ella felmászott a székre, onnan az asztalra és eltolta dühös apja kezét, hogy „Te nem tudod, majd én!”. Ezen aztán Apa még jobban kiakadt, el is ment a szobából. Már nem látta, hogy Ella 7-8 kattintással szépen bezárt minden, addig működni nem akaró ablakot és szabályosan kikapcsolta a gépet.

Az egyik nap aztán Apa kitalált egy játékot, amellyel remélte, hogy mindannyian jól fognak szórakozni. Magához hívta Ellát és mondta neki, hogy varázsoljon neki boszorkányhangot. Szegény kicsi Ella nagyon megrémült a csiribá-csiribú és az abrakadabra elhangzása után az Apa borzasztóan rekedt, hátborzongató hangján, ezért aztán kétszeres pulzussal, sebességgel és hangerővel hadarta: „Csiribá-csiribú, abrakadabra, Apának jó hangja legyen!”.

Sikerült a varázslás, hogyne sikerült volna, hiszen Apa kitűnően asszisztált az előre kitervelt játékhoz, ami csak abban változott, hogy Ella túl félelmetesnek találta a boszorkányhangot, ezért aztán kacsahangra változtatta el mindig Apa hangját. Amikor megunta a hápogást, akkor a varázsigékkel könnyedén visszacsinált mindent. Apa zseniális terve bejött, olyannyira, hogy másnap kora hajnalban arra kellett ébrednie, hogy valaki a mellén ülve azt ismételgeti, hogy „Csiribá-csiribú, abrakadabra, Apának kacsa hangja legyen!”. Hápogás, majd rendes beszéd és ez a ciklus a következő napokban átlag ötvenszer ismétlődött.

Az egyik nap aztán apa a másik szobából sűrű varázsigézgetést hallott Ellától. Bement és jót derült az ablaknál álló Ellán, mert ő egyszer a madarakat el-, egyszer pedig visszareptette.

Elkomolyodni csak akkor kezdett, amikor látta, hogy a visszareptetésre rendre árnyak cikáznak az ablak beszűrődő fényében. Két lépésre látta lánya akaratbombáit látható csodákban robbanva.

Szerencsétlen kifulladt galambok úgy repkedtek, mintha dróton rángatták volna őket.

 
Ella vigyorral teli arccal Apához fordult és ahelyett, hogy a megszokott és begyakorolt kacsahangot varázsolta volna, most játékos lendülettel mást mondott: „Csiribá-csiribú, abrakadabra, Apa méhecske legyen!”.

Apa úgy érezte, hogy fülein keresztül hirtelen gőz áramlik ki és a teste mint a leeresztő lufi zsugorodik össze, a benne lévő szárazanyag pedig összesűrűsödik. Nem így volt persze, de lényeg az, hogy a következő másodpercben igazi méhecskeként zümmögött és próbált a lánya szemszögéből nem kikerülni. Ella mosolyogva nézte, ujjával mutatott rá, mondott is valamit, de nem értette. Lényeg az, hogy Apa ismét ember lett. Szíve hevesen dobogott az izgalomtól és higgadtságot magára erőltetve nyúlt Ella felé és kérte, hogy maradjon csendben. Heves tempóban törte a fejét, csodálkozott is rajta, hogy ilyen mélyen szántóan még sohasem gondolkodott, de a végső elhatározást elkapkodta:

Arra kérte leányát, varázsolja azt, hogy „Apa mindent tudjon!”.

 
Ella Apának megfelelve, pajkos arccal kezdte kinyitni a száját, amin azonban nem a megszokott kislányhang jött ki, hanem valami rettenetes, hurrikánszerű sodrás, sötétbe rántó örvénylés és jéghideg, velőtrázó mély hangú kérdés: „VALÓBAN MINDENT TUDNI AKARSZ?”.

Apa bátor volt, általában nyitott és kíváncsi a világra, de most tudta, hogy csak egy válasz lehetséges, a Kérdező Akarata, a „nem”. Kirebegni vélte, azonban Anya a csukott ajtó mögött tisztán hallotta, hogy Apa azt ordítja Ella arcába, hogy: „NEM!”.

   -         Már megint rosszalkodott? – kérdezte Anya.
   -         Á, jó kislány, csak most már semmi mást ne varázsoljon, csak a kacsahangot, és azt vissza – válaszolt Apa.
   -         Különben mi lesz? – vágott közbe Ella.
   -        Különben, … azt hiszem, …azt hiszem meghalok. – mondta Apa már megnyugodva.Nagy Sándor
Soroksár, 2011. 07. 28.

Az  Isten áldásával!

2011. július 26., kedd

Új jogvédő szervezet alakult! (KTÜSZ)

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)
Telefon: +36/30/919-6386
2011.07.14.   TERJESZD!

Az elmúlt pekingi-orbáni terrorista időszak feltétlen folyományára megalakult a Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ).

A Szövetség a kínai és tibeti polgárok és menekültek, kiemelten a kínai és tibeti politikai üldözöttek érdekvédelmét és mindhalálig való életvédelmét hivatandó betölteni; természetesen mindenkinek bátorsága és ereje szerint.

A Szövetség elnöke az eddig is politikai bűnözési és mészárlási rekordleleplezéseiről és emberjogi védelméről híres, állami bűnözők részéről pedig rettegetten hírhedt Molnár F. Árpád lett, A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA Hálózat Alapítója, A HÍRHÁTTÉR Főszerkesztője. Az elnök nevét hallva egyértelműen kiderül, hogy a Jogvédő Szövetség számára nem lesz olyan rázós és életveszélyes ügy, amit teljes mellszélességgel és kitartással fel ne vállalna! Világos az is, hogy az elnök a leginkább köteles jó példával és bármikor az életével áldozni a kínai és tibeti politikai üldözöttekért!

A Szövetség - első aktusai közt - várhatóan ma, vagy 1-2 napon belül honlappal is jelentkezik.

Aki a Szövetségbe jelentkezni kíván, írjon az azoknezo@citromail.hu címre, vagy hívja a +36/30/919-6386 telefonszámot!

Alapító és Elnök:
Molnár F. Árpád (ELI)

Alelnök és Sajtószóvivő:
Domján Tibor

Alelnök:
Csiza Csaba

A KTÜSZ Tagjaiból:
Nagy Sándor (Naleksz)
Bustya Tibor
Bujdosó Attila

Pártoló Tagjainkból:
Angyal Világ

A tibeti egyetemi lektor Karma Dorje, akinek tibeti zászlóját az orbáni rendőrök eltörték, Karma Dorjét pedig előállították, hogy miért képvisel bármiféle szabadságjogokat ahelyett, hogy imádná orbánt és ven csia-pao kínai miniszterelnököt, pártolva azok minden népirtásait. Karma Dorje mellett a HÍRHÁTTÉR Alapító-Főszerkesztője, az orbán viktor által politikai üldözött emberjogvédő Molnár F. Árpád, a Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége alapító-elnöke.

A képen Domján Tibor, a Hírháttér Multimédia főmunkatársa, az Echelon Leleplező blog alapító főszerkesztője, Keresztyén filmrendező,  a KTÜSZ alelnöke és sajtószóvivője látható szintén Karma Dorje társaságában.Karma Dorje-nak a Kínai miniszterelnöki látogatás alkalmával a rendőrség nem engedett interjút adni a jelen lévő médiának. A Hírháttér Multimédia hiánypótló riportja következik:


Az Isten áldásával!   

2011. július 25., hétfő

Ügynökök között! 2.0 Tasz & Amnesty

Eddie-nek legalább jól állt a szerep..
Mielőtt folytatnám a roma gyilkosságsorozatból eszkalálódó kémsztorit, egy pillanatra elidőznék azon kérdés felett, miszorint, akarom mondani miszerint, van-e különbség kém és ügynök között? A válasz határozott igen! A kémek a filmekben vannak az ügynökök meg a "valóságban", vagy ha finomkodni akarok "szakmával" akkor azt mondhatjuk, hogy minden kém ügynök, de nem minden ügynök kém! Nem túl nehéz összerakni a képet, ha tudjuk, hogy az emberiséget már  hosszú évtizedekkel korábban, totális elmeirányítás alá vonták és mint egy high-tech civilizációs játékban zajlik az élet. Minden terv szerint és óramű pontossággal történik, de azt remélem senki nem gondolja, hogy az átlag emberi ésszel, teljes egészében felfogható lenne, vagy át lehetne látni. Részleteit persze igen, de még azok befogadásához  is jócskán el kell távolodnunk a hagyományos kommunikációs módszerektől.

mindent ide hozzám.. nekem..
A terv szerves részei a beavatottak, vagy más néven beszervezettek. Beavatási szintjüknek megfelelően tájékoztatva vagy dezinformálva a "nagy terv" rájuk eső részéről. Természetesen egy miniszterelnök szintű beszervezett jóval több infó felett garázdálkodik, mint egy parlament közeli kocsma wc-s nénije szintű beszervezett, de azt tudni kell, hogy senkit sem szerveznek be véletlenül.

dehogynem..
Így aztán (haladó, de még) laikusként csak kapkodom a fejem amikor, a Hírháttér Multimédia tevékenysége kapcsán szinte folyamatosan téglába ütközünk. Nem falba! Abba a tégla ütközik ha nekünk szalad! De mit csináljon egy állampolgár, ha durva jogtalanságokat és visszaéléseket tapasztal az állam részéről? Az aktuálisan regnáló hatalmak szerint kussolnia kéne, és meghúznia magát a saját érdekében, de ha az átlagnál mégis nehezebb megfélemlíteni, akkor mehet mondjuk neves, demokratikus jogvédő szervezetekhez, és ott panaszt tehet! Persze csak ha meghallgatják!  

Pest megyei Bíróságon.. (Fotó:Domján)
Azt korábbi cikkben már prezentáltam, hogy a Hírháttér Multimédia keresztyén élet és emberjogvédő szervezetét folyamatos állami irányítású atrocitások érik, folyamatos újságíró üldözés, betiltások, elhurcolások, házkutatások, lefoglalások stb. ezért csak hab volt a tortára az összehangolt Miszori & Tolnai utcai fiúk & Orvosszakértők Team akciója. Természetesen ezekről a támadásokról, és jogsértésekről, általában feljelentés (email) cikkek és filmek formájában mindenki rendszeresen értesül aki számít, így az összes jogvédő szervezet is, azonban most elérkezettnek láttuk az időt, hogy személyesen tegyünk bejelentést azokról. Egyrészt azért, mert a zárt tárgyalás elrendelése kapcsán, némi időnk szabadult fel, másrészt pedig mert kíváncsiak voltunk, hogy a később részletezett szervezetek, kit és mit képviselnek valójában!?

Náday Gyula és Molnár F. Árpád (Fotó: Domján)
Első utunk az Echo Tv-hez vezetett, (de csak mert egy ugrásra van a a bíróságtól) ahol már többször jártunk, és rövid idő alatt kerítettek is nekünk egy szerkesztőt, aki meghallgatva közlendőnket annyit mondott, hogy utánanéz az ügynek, de véleménye szerint nem tartja alkalmasnak a médiájukat arra, hogy akár a Hírháttér elleni médiaüldözésről, akár a bíróságon elkövetett furcsaságokról bármilyen híradás vagy műsor kapcsán állást foglaljanak, vagy egyáltalán szerepeltessék azt. (általunk tálalva)

ahol a visszhang is cenzúrázott
A stábbal a helyszínen tartózkodó Náday Gyula (MCDSZ alapító elnök) látva a szerkesztői "tanácstalanságot" felajánlotta, hogy mint az ügyben roma jogvédőként jelen lévő és egyben mint a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetségének elnöke, szeretne nyilatkozni az Echo Tv-nek, azonban erre is csak a szokásos, majd valamikor talán esetleg stb. szavakból összeállított bővített mondat volt a válasz! Semmi gond, nem is vártunk tőlük komoly dolgokat, csak közel voltak, ezért visszamentünk a bíróságra, ahol jó hangosan megtárgyaltuk, hogy Náday úr ott marad - hátha változik valamit a Miszori féle bezárkózás, - mi pedig elmegyünk a TASZ-hoz bejelentést tenni! 

Az alapító projektfőkordinátor a hídon (Fotó:Domján)
Természetesen gyalogszerrel, mert a Hírháttér Multimédia ingyenes emberiségvédelmi tevékenységét (egyenlőre) csak nagyon kevesek merik támogatni, tagjai pedig a folyamatos állami üldöztetésből (és a szerkesztésből) adódóan nem rendelkeznek (már) sem gépkocsival sem pedig rendszeres jövedelemmel amiből akár a tömegközlekedésre futná. Csak képességünk van, időnk és energiánk no meg szándékunk, de szerencsére célunk eléréséhez ez is éppen elegendő! 

A TASZ főhadiszállása a már jól ismert Tolnai utcai maffiafészektől két saroknyira, a Víg utcában található. Már éppen csengetni akartunk az ajtón, amikor feltűnt az utca végén egy ismerős arc, a roma gyilkosság tárgyalásról, Baltay Levente akit sértetti ügyvédként én úgy tudtam memorizálni, hogy a bíró minden egyes alkalommal rosszul mondta a nevét, helyesebben rendre összekeverte egy másik védőével. 

...és az állam beépített embere
Szóltam a Molnárnak, hogy ha már "véletlenül" pont itt összefutottunk, kéne vele is pár szót beszélni. Baltay vadul  telefonált az utca végén, de azért látta, hogy észrevettük, ellenben mire odaértünk egyszerűen eltűnt. Gondoltam biztos bement valamelyik üzletbe, ezért újra vissza a TASZ elé, csengettünk, majd mivel senki nem nyitott ajtót, ezért bementünk egy éppen érkező és ajtót nyitó lakóval majd felmentünk az első emeletre, ahol az iroda található.

..és tartótiszttel rendelkező ügynök..
Kicsit értetlenül, (mert állítólag bejelentkezés nélkül érkeztünk) de viszonylag barátságosan fogadtak, és hellyel kínáltak egy tárgyalóban, amíg kerítenek valakit aki meg tudna minket hallgatni. Kis idő múlva, és legnagyobb meglepetésünkre Baltay Levente lépett be a szobába, és bemutatkozás után rögtön kérdőre vont minket. Hogyan gondoljuk, hogy csak így bejelentkezés és időpont egyeztetés nélkül beállítunk?

Bustya Tibor és Molnár F. Árpád  (Fotó:Domján)
Nos én úgy gondolom, hogy ha valakit 2011-ben, politikai okokból  elhurcolnak egy  bírósági tárgyalásról, annak nem lenne kötelessége írásban bejelentkeznie vagy időpontot kérnie egy állítólagosan szabadságjogékért küzdő szervezetnél. Sőt, ott elvileg tárt karokkal és ha nem is kávéval vagy teával de legalábbis 15-20 percnyi türelmes figyelemmel kellene fogadni azt,  aki ráadásul megalapozott előélettel és munkássággal tudja bizonyítani az üldöztetését.

és eltussolásokért felelős szakember..
Az érkezéssel, várakozással és távozással számítva is mindössze 20 percig zavartuk a jogvédők bokros teendőit (45 percig tartott az odaút gyalog), mégis a folyamatos leugatással és ügyvédi tudálékossággal továbbá ideges és goromba hangnemmel fűszerezett beszélgetésnek mindössze annyi értelme volt, hogy ha leírjuk a panaszunkat és emailban elküldjük, akkor majd megvizsgálják, hogy esetleg tudnak-e értünk tenni valamit, illetve hogy ősszel találkozunk! (ez utóbbit bizonyára a tárgyaláson való találkozásra értette a Baltay úr lévén, hogy pont elkezdődött a bírósági vakáció!) 

Baltay ezt elbaltázta..
Summázva a TASZ ugyan egy jogvédő szervezet, azonban mint minden társadalmi szervezet, valójában állami irányítású de legalábbis felügyeletű, a beépített (beszervezett) általában vezetői vagy ügyvivői tisztséget betöltő, egy vagy több dolgozója által. Bizonyára végeznek érdemi munkát is, de ahogy esetleg az ügyek között felmerül, egy a terrorista állam gaztetteit buktató vagy veszélyeztető személy vagy szervezet jogsegélyigénye, akkor az aktivizált téglán keresztül átmennek hülyébe. Jelen esetben azonban a hülyének tettetés  elég nehezen volt kivitelezhető, ezért is volt feltűnően ideges Baltay (nem tudom a fedőnevét) Levente, és ezért kellett minden szavunkba belekötnie, és kiforgatnia a mondanivalót, például az ügyészség elmebeteg vádjait, a Molnár (egyidejűleg megvalósuló) nácizmusával és bolsevizmusával kapcsolatban.  

Megfordult a fejemben (utólag), hogy ha nem hirtelen ijesztenek rá a sarkon, (valószínűleg a tartótisztje telefonon) hogy amennyiben valóban megjelenünk az irodánál (ahogy azt a bíróságon beszélgettük), akkor azonnal lokalizálni kell a csapatot, nehogy valami beavatatlan jogvédő munkatárs érdemben kezdjen el velünk foglalkozni, akkor elképzelhető, hogy egész egyszerűen leül, udvariasan meghallgat minket, egy kicsit jegyzetel, helyesel, (egyetért az egyértelművel) majd pedig mielőbbi utánanézést és segítséget ígér majd elköszön! Egyébként egy normális ügynök szerintem így csinálta volna! Nos Baltay inkább beáldozta a nevével fémjelzett TASZ egyesületet.. Remélem egyeseknek kezd derengeni az a Hírháttér videó amelynek a végén az elvakított hadsereg az utolsó emberig rohan és zuhan le a szakadékba! (klikk)

Az eset után rögtön az Amnesty Internationalhoz siettünk ahol szintén borzalmas elfoglaltságra hivatkoztak (az egyik srác éppen teát főzött) de azért, az ajtót nyitó fiatal hölgy hajlandó volt szánni ránk vagy 15 percet. Természetesen, ahogy helyet foglaltunk, egy kolléganője rendkívül sürgős telefonra hivatkozva kihívta ugyan, de pár perc múlva egy fél üveg bomba energiaitallal és jegyzetfüzettel jelent meg amibe szorgalmasan leírogatta, amit fontosnak tartott a mondanivalónkból.

Amikor a TASZ-nál történt fogadtatásról beszéltünk, megemlítette, hogy dolgozik ott egy nagyon jó fej ügyvéd, Baltay Levente aki hozzájuk is bejáratos. Ekkor közöltük vele, hogy már találkoztunk Baltay úrral, és azt is, hogy mi az elképzelésünk a lojalitását illetően. Neki is elmeséltük a Molnár több alkalommal való elhurcoltatását, a házkutatásokat, a hivatalos honlap jogtalan betiltását és a vele kapcsolatos elmebeteg ügyészségi álláspontokat, továbbá a roma gyilkosságok tárgyalásán elkövetett maszatolásokat és visszaéléseket.

és lesznek az elsőkből utolsók és utolsókból az elsők..
Megkértük az Amnesty-t, hogy lépjenek fel a magyarországi újságíró üldözések és politikai üldözések ellen, az általuk képviselt nemzetközi szinten! Természetesen a helyszínen itt is azt a választ kaptuk, hogy ki fogják vizsgálni az elmondottakat. Tudni kell, mert elmondtam már többször is, hogy minden feljelentésünket évek óta továbbítjuk, szinte az összes létező hatóság és szervezet ill. média képviselői felé, így az Amnesty levelezőlistáján is fent vagyunk, továbbá a Molnár pártoló tagja is a szervezetnek. Pár napra rá azonban mégis inkább ezt a levelet kapta válaszul, mely felér egy állásfoglalással a Hírháttér Multimédia politikai üldöztetésének bejelentésére:

2011/7/21 Amnesty International Magyarország <office@amnesty.hu>
Kedves Molnár F. Árpád!

Nem kérünk több levelet Öntől. Köszönjük, de többszöri felszólításunkra, kérem törölje az office@amnesty.hu e-mail címet, és minden, szervezeti e-mail címet a listáról!
Kérem, legyen tekintettel az adatvédelmi szabályokra, ugyanis törlés kérése esetén köteles azt megtenni!

Köszönjük!

--
GERE Zsófia
Irodavezető / Office Manager
Amnesty International Magyarország / Hungary
www.amnesty.hu
office@amnesty.hu 
1064 Budapest, Rózsa u. 44.
06 1 321 4799 

Válaszul az alábbi levél ment, az ezek szerint a TASZ-hoz hasonló szellemben tevékenykedő "neves" jogvédő szervezetnek:

Kedves Molnár F. Árpád nincs, hanem életre és halálra kész politikai üldözött oknyomozó, tényfeltáró Keresztyén Újságírók, BETILTOTT Zeneszerzők és Filmrendezők, akiket azért vádolt meg az Amnesty International fedezékében orbán viktor miniszterelnök fasizmussal, mert az Amnestynél sokkal kedveltebb és népszerűbb roma jogvédők, akik nem pártolják az Amnesty által fedezett Keresztyénüldözéseket, hamis vádakat, Újságíró-üldözéseket, művészek betiltásait, a roma gyilkosságok állami szálai eltussolását, a tényfeltárók intézményesített üldözését, az Amnesty által dédelgetett apartheid és pszichiátriai politikai gyilkosságokat, hanem nemzetközi szinten úgy vetik földre ezt a tömeggyilkos, állami banditaszervezetet, amit Amnesty Internationalnek hívnak, miközben totális fedőszerveként funkcionál a magyar állami bűnözésnek, amilyen hírneve nem volt ennek a maffiaszervezetnek, mióta megalakult!

Mi életünket ajánljuk bárkiért, aki hozzánk fordul a világ bármely részéből. Ettől az állami maffiától viszont kizárólag ugatásokat, kifogásokat, röfögéseket kaptunk! Teszünk róla, hogy az Amnesty magyar maffia politikai gyilkosságainak híre-neve és éktelen pofátlan gyűlölködése, amivel minden felsőbbrendűt üldöz, ami nagyobb, mint orbán viktor és bűnszervezete, az egész világ előtt meztelenné váljon!

Utolsó aktusként kérjük azon címlistákat, akiknél kifogásokat emeltek, miért vannak még egyáltalán életben. Biztosak vagyunk benne, hogy jelentős részük túl jó volt ehhez a maffiához, és túlságosan hősies ahhoz, hogy egy gerinctelen, gyáva, pénzhajhász, kollaboráns és nyíltan hazaáruló és Emberiségáruló bandához csatlakozzon. Akiket ti kiszolgáltattatok, azoknak sokkal több joguk van az élethez, mint nektek! Ezért követeljük az elutasítottak és megvetettek Amnesty International által felállított halállistáját!

A Gaudi féle Nemzeti Jogvédő Szolgálatot és a Magyar Helsinki bizottságot (csakhogy teljes legyen a magyar jogvédő paletta), valamiért nem is akartuk meglátogatni... de ha úgy gondolják, hogy érdemben képesek tenni valamit az ügyben akkor nyugodtan jelezzék!

Részemről pedig úgy gondolom, hogy ezek után felesleges bármilyen kérdés, vagy további boncolgatás, nyugodtan megállapítható, hogy akinek bármilyen jogsérelme vagy problémája van az állami maffiával, és annak millió csápjával, jobban teszi ha az ügynökségek helyett a Hírháttér Multimédiához fordul. 

Ha bajban van, ha információval szolgálna, vagy ha Munkatársunk akar lenni: Telefon: +36/30/919-6386.
Támogatás: 11773322-00818357 számlaszám.
Nemzetközi (IBAN): HU63 11773322-00818357-00000000.

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more...

Az Isten áldásával! 

2011. július 23., szombat

Ügynökök között!

a mátrix azért már hitelesebben szemléltette..
Sajnos nem a barátok között egy különkiadásáról lesz szó, legalábbis a dolgot a mi oldalunkról szemlélve, többségében nem érthetjük alatta ugyanazt! A téma rendkívül izgalmas, mert bár lépten nyomon találkozik vele az ember mégis jószerével fogalma sincsen senkinek, hogy mit is takar az ügynök kifejezés. A dezinformálás első számú megrendelője természetesen a politika, ami egyszerűen képtelen róla megfelelő mélységben beszélni,  majd pedig a média, ami ugye szócsöve a politikának (illetve ügynökileg totálisan átszőtt) és ezért a legenyhébb állami ügyekben is minimum csúsztat, ha egyáltalán közöl valamit. Továbbá mozi és TV filmekkel illetve egyéb műsorokkal, teljesen összekuszálja  a szezont a fazonnal. 

ugye az a hülye mozi..
Az eredmény még mindig az, hogy a társadalom túlnyomó többsége, úgy gondolja, hogy az ügynök, az vagy úgy néz ki mint James 007 vagy esetleg mint az a politikus akiről az ellenzéki politikus társai ezt terjesztik.. (de ugye azoknak meg nem lehet hinni.. ) de semmiképpen nem úgy, mint a hentes, vagy a postás, vagy a rendőr, vagy a polgármester vagy a takarítónő, vagy a szomszéd vagy ne adj Isten, mint a miniszterelnök úr!

Én azt mondom, zárjuk rövidre, szemléljük egy új perspektívából.. a magyar nyelv elég kifejező (ezért nem értem, hogy miért pont a magyarok a leghülyébbek ezen a téren is).

Naleksz "Titkos" montázsa
A titkosszolgálat "alkalmazottai" a titkos szolgák. (ennél egyszerűbben nehéz) Azért titkosak mert a lakosság nem tudja róluk, hogy függő viszonyban vannak egy szervezettől, szolgák pedig azért, mert ha valódi alkalmazottak lennének akkor behatárolható lenne a működésük, így hogy szolgák, így pedig mindenkitől azt kér a szervezet, amit csak akar. 

szolgák.. mint régen
A szolga szót, érdekes módon a wikipédia sem ismeri, de talán az köztudott, hogy bár a korábbi időkben a szolgák életvitelszerűen csak az urukat szolgálták, mégsem volt jellemző nekik fizetést adni (esetleg kosztot, kvártélyt). Azóta annyit sikerült fejlődni, hogy ma már a szolgának luxusautója, hatalmas magánvagyona vagy bármilyen karrierje is lehet, csak a rábízott feladatot teljesítse. Ebből következik, hogy a titkosszolgálatnak érdeke, hogy minél több ember legyen beszervezve titkosszolgának, még akkor is ha eltitkolt találmányok segítségével, már évtizedek óta tudnak mindenkiről mindent minden időpontban. (sőt bizonyos esetekben előre is) 

by Molnár F. Árpád
A titkosszolgálatok (elvileg) az  állam fennhatósága alá tartoznak, kérdés csak az, hogy melyik  alá, ugye? (és akkor még nem is beszéltünk a lokális államok felett álló világállamról) Nagy butaság azt gondolni, kormányváltáskor, (vagy éppen rendszerváltáskor) lecserélik a titkos szolgákat.. ez azért is menne nehezen, mert elképesztő mennyiségű ember van ilyen vagy olyan módon beszervezve. Tehát technikai fejlődés ide vagy oda, a titkosszolgálat sohasem csökken, hanem nő! Sőt a technikai fejlődés inkább csak azt segíti elő, hogy a lakosság minél hülyébb legyen, hiszen amikor az ötvenes évektől kezdve (újra) divatba jött a falnak is füle van kifejezés, az mostanra már megint a scifi kategóriába tartozik.

Galambos és Földesi ügynökcelebek
A társadalom azt gondolja, hogy a rendszerváltás előtti ügynökök már nyugdíjba mehettek az újak pedig már demokratikus keretek között, öltönyben nyakkendőben és fekete napszemüvegben ténykednek, meg amúgy nincs is túl sok dolguk, hiszen magyarországon demokrácia van, nagy a jólét és viszonylag kevés az arab. 

Tatárszentgyörgy
E cikkben, szeretném először néhány konkrét példával szemléltetni az ügynöklét változatos világát, az egyik legaktuálisabb projektünkön keresztül, mely egyben a második világháborút követően, egy példa nélkül álló, faji alapú népirtás a  magyar történelemben. A 2008-as roma gyilkosság sorozatról beszélek, amiben az alkalmazott állami ügynöki panelek mennyisége szó szerint az eget verdesi! A megbízóktól kezdve, a végrehajtásban résztvevőkön át, az eltussolásban és maszatolásban segédkezőkig bezárólag.

A Molnár és Rabság hídja (Foto:Domján)
Az előbb felsorolt körbe tartozó rekordszámú érintett közül (egyenlőre) csak azokat bűnözőket vesszük célkeresztbe, akik nevüket adják, az igazság napvilágra kerülésének megakadályozásához (igazából csak lassításához), illetve (egyenlőre) csak azokat, akik a valódi felderítésben, a kezdetektől fogva élenjáró Hírháttér Multimédia tényfeltáró tevékenységét, megpróbálják különböző eszközökkel akadályozni és/vagy támadni!

nem is csodálkozom!
Legyen az első mindjárt a bíró Miszori László, aki semmiképp nem úgy akarta megérdemelt közszolgai szünidejét eltölteni, hogy  előtte nem biztosítja az államot maximálisan a lojalitásával kapcsolatban. Egy korábbi cikkben már említettem, hogy valami nagyon speciális szűrővel rostálja a tényeket, de abból még nem következne egyenesen, hogy befolyásolnák vagy utasítanák!


ilyen alakú volt..?
Amellett azonban már nem lehet szó nélkül elmenni, hogy még a többnyire gyenge kifejezőképességű sértetteket, a legapróbb (számukra jelentéktelen) részletekbe menően, például a lakásuk belmagasságáról vagy a függöny színéről faggatja és zavarj össze, addig a koronatanút, a kihallgatási körülményeiről sem hagyja vallomást tenni, hanem állandóan hamis tanúzással és vádaskodással fenyegeti! Később pedig egyenesen megtiltja, hogy a szünetben bárkivel beszéljen, de csak azután, hogy a Hírháttér Multimédia tagjaival váltott pár szót (addig nem zavarta).

Molnár és a Tolnai utcai fiúk..
Az is jelzésértékű, hogy a rákövetkező koronatanúi kihallgatás előtt pár perccel  a Tolnai utcai rendőrmaffia viszi el a HHMM alapító főszerkesztőjét ráadásul orvosszakértői vizsgálat címszóval, majd egy következő (szünet előtt az utolsó) tárgyalási napon személyiségi jogokra hivatkozva kiküldi a sajtót és a hallgatóságot mert éppen orvosszakértőket hallgat meg! Az orvosszakértőkről azt kell tudni, hogy mindig úgy "szakértenek" ahogy elvárják tőlük! Mindegy, hogy lakossági (piaci) vagy állami megrendelésről van szó!

Sztojkáék sem kaptak zárt tárgyalást..
Az csak egy dolog, hogy az első és másodrendű vádlott kérte a zárt tárgyalást, a harmad és negyedrendű vádlott viszont nem, a bírónak ezt jogában állt volna megtagadni, főleg ha az ügy valódi tisztázásában érdekelt. Nos Miszori inkább zárt tárgyalást rendelt el, de előbb felszólította a sajtót majd pedig a hallgatóságot (ez leggyakrabban csak a Hírháttér Multimédia) a csend, rend fegyelem megtartására a tárgyalás ideje alatt!


a következő esetleges elhurcolásból Tv-show lesz..
Summázva nagyon kicsi az esélye (nulla), hogy a tárgyalássorozat vezető bírája ne lenne minimum korlátok közé szorítva a tárgyalás érinthető és érinthetetlen területeivel kapcsolatban. Tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben az ilyen "nagy" ügyek vitele, bármilyen koncepciós perről is legyen szó, mindig fényesedő karrierrel, jövedelemmel, és (kicsit perverz ugyan de) "szakmai" ranggal járt, és senki nem kérdezte később a habzsidőzsi nyugdíjas bírókat, hogy vajon hányszor ítéltek megrendelésre? Eddig!

Változik a világ, az eddig háborítatlanul tevékenykedő és az állami maffiát gátlástalanul kiszolgáló, közfeladatot ellátó és közhivatalokat betöltő személyek 100%-a leleplezésre fog kerülni!! Nem lesz kiemelt állami nyugdíj, nem lesz  társadalmi megbecsülés, nem lesz habzsidőzsi meg unokázás! Lehet csak rácsok lesznek meg kenyér meg víz! (ha lesz még a társadalomban kegyelem, mert ez kérdéses)

A folytatásban:

Ügynökök a TASZ-nál és az Amnesty International-ben!

Az Isten áldásával!