2012. augusztus 4., szombat

Fenyegető levelek Orbán Viktor és pintéri titkosszolgálata címeiről Molnár F. Árpád és Domján Tibor ellen

Fenyegető levelek Orbán Viktor és pintéri titkosszolgálata címeiről Molnár F. Árpád és Domján Tibor ellen (Nemzetközi Feljelentésünkkel, a világsajtónak szóló felhívásainkkal!)

2012-08-04.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)

(FELJELENTÉSKÉNT világszerte postázva - mint mindig - az amerikai nagykövet Eleni Tsakopoulos Kounalakistól kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig,  az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, külföldi médiumokig és kormányszervekig bezárólag stb.)

Egyértelműen fenyegető levél az Orbán Viktor és Pintér Sándor által közvetlenül kézi vezérelt magyar titkosszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal (korábbi nevén Nemzetbiztonsági Hivatal) e-mail címéről, Orbán Viktor magyar miniszterelnök aláírásával:

Feladó: Orbán Viktor <president@ah.gov.hu>
Dátum: 2012. július 31. 20:34
Tárgy: Hírháttér
Címzett: hirhatter.multimedia@gmail.com


Tisztelt Molnár Ferenc Árpád!

Csak szólok, újra megnyitjuk az OPNI-t. Az ön munkássága bizonyítja, hogy nagy szükség van rá. Remélem mihamarabb falai között látogathatom meg önt és elmebeteg csapatát, köztük Domján Tibort.

Üdvözlettel:

Orbán Viktor

A fenyegető levelet - mely egyike a soknak - mellékelve az alábbi büntető feljelentést tettük 2012. július 31-én, 23:00 órakor postázva:


NEMZETKÖZI ÉS NEMZETBIZTONSÁGI FELJELENTÉS A CÍMZETT HATÓSÁGOKNÁL!

Az alábbi levél alapján, melyben feladóként a következő szerepel:

Orbán Viktor <president@ah.gov.hu>

újabb akkut kényszerhelyzetbe hozva a bűnszervezeti Orbán Viktor-féle közpénzszervezeteket,

FELJELENTÉST

teszünk Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen

 - a Btk. 271. § (1) bekezdésébe ütköző Garázdaság bűncselekmény miatt,
 - a Btk. 225. §-ba ütköző Hivatali visszaélés bűntette miatt,
 - a Btk. 226. § (1) bekezdésébe ütköző Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette miatt,
 - a Btk. 257. §-ába ütköző Közérdekű bejelentő üldözése vétsége (bűncselekmény) miatt,
 - a Btk. 261. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző, életfogytig tartó szabadságvesztéssel (fegyházbüntetéssel) büntethető Terrorcselekmény bűntette miatt,
 - a Btk. 263/C. § (1) bekezdésébe ütköző Bűnszervezetben részvétel bűntette miatt
 - és számos további bűncselekmény miatt.

Fel sem merül bennünk, hogy az alábbi levelet nem Orbán Viktor írta, hiszen az elmúlt évek során legalább sok száz feljelentést írtunk neki, és kivétel nélkül mindet eltussolta, és kiterjedt, az ország számos megyéjéből rendőrségi, ügyészségi, bírósági, pszichiátriai és hivatásos bűnözők általi üldözéseket folytat ellenünk, folyamatosan fenntartott és folytatólagosan elkövetett betiltásokkal, folytatólagosan elkövetett koncepciós perek elindításával, eljárásokkal, házkutatásokkal, fegyveres elhurcolásokkal, fenyegetésekkel és életveszélyes fenyegetésekkel, bizonyíték-lefoglalásokkal és bizonyíték-elkobzásokkal stb.!

Nemzetközi nyomozást kérünk Orbán Viktor és társai ellen, és azonnali kényszerbeszállítását és kihallgatását követeljük Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy nyíltan védje meg magát az alábbi rendkívül súlyos vádak alól, abban a médiában, amelyet személyesen és titkosszolgálatain keresztül arra utasított, hogy minket és az ellenünk nyíltan, leplezetlenül folytatott fasiszta üldözéseket teljes egészében, 100%-ban eltitkolják, és rólunk egyáltalán semmit ne írjanak, nevünk a médiában pedig semmiképpen el ne hangozzon. Azaz titkosszolgálati kifejezéssel D-Notice folytatólagos és bűnszervezetben elkövetésére hívták fel Orbán Viktor és bűntársai a teljes magyar médiát, miközben a teljes ügynökhálózatot suttogó és lejárató célú propagandára mozdította az elmebeteg terrorista magyar miniszterelnök!

Kérjük a világsajtót és a külföldi, valamint nemzetközi állami, politikai, diplomáciai, nyomozó, igazságügyi, titkosszolgálati stb. szervezeteket, hogy a paranoiás skizofréniás magyar miniszterelnök ellenünk elkövetett, gyakorlatilag nyíltan a hitleri fasiszta népirtások elismerését követelő bűntetteit és annak elkövetőit hozzák nyilvánosságra, és követeljék az egész bolygón a teljes és maradéktalan felelősségre vonásukat. Megengedhetetlen, hogy Orbán Viktor és a közpénzekből kitartott bűnszervezetei azért üldözzenek minket, mert mi, keresztények és zsidók nem vagyunk hajlandók elismerni Adolf Hitlernek a cigányság és a zsidóság teljes kiirtására elkövetett elévülhetetlen Emberiség elleni bűntetteit, és nem vagyunk hajlandók meghajolni az elmebeteg magyar miniszterelnök olyan tízezernyi szavazója előtt, akik teljesen nyíltan hirdetik a youtube videóinak kommentárjaiban, hogy jól tette Hitler, hogy tömegesen irtotta a cigányokat és a zsidókat, és éljen Orbán Viktor, Vona Gábor és Adolf Hitler, és ki kellene irtani az összes zsidót és az összes cigányt.
Nagyon fontosnak tartjuk keresztényekként és zsidókként, hogy ez a világtörténelmi szégyen a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapjon, az üldözésünk és az ellenünk folytatott fasiszta hitleri zsidóperek teljes nyilvánosságot kapjanak, és ezen lemoshatatlan magyar szégyentörténelem példázatként kerüljön az Emberiség tetejére, miket tett Magyarországon a súlyosan elmebeteg magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és közpénzen agyonfizetett, leplezetlenül fasiszta bánszervezetként működő, nyíltan fenyegetőző és leplezetlenül felfegyverkezve fellépő rendőrségi, ügyészségi, bírósági és pszichiátriai bűnszervezete.

FELJELENTŐ: Molnár F. Árpád
 Született: Kecskemét, 1972.11.13.
 Anyja neve: Retezár Mária
 Személyazonosító igazolvány szám: 862762KA
 Állandó lakcím (nem levelezésre!): Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz. 2.
 Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!):: Molnár F. Árpád (...).
 Telefonszám: +36/30/919-6386
 E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com

TOVÁBBI FELJELENTŐ: Domján Tibor
 Született: Veszprém, 1979.06.22.
 Anyja neve: Kovács Irén
 Állandó lakcím (nem levelezésre!): 8226 Alsóörs, Szabadság tér 11/1.
 Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!):: Molnár F. Árpád (...).
 Telefonszám: +36/30/919-6386
 E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com
Budapest, Hungary


HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386A két Legfőbb Echelon-Tényfeltáró az Istenről és a Megprófétált háttérhatalomról

A két Legfőbb Echelon-Tényfeltáró az Istenről és a Megprófétált háttérhatalomról (Molnár F. Árpád (ELI) és Domján Tibor, először a HIRHATTER.ORG-on megjelent Villámcikke)

2012-07-26.
 - Molnár F. Árpád "ELI"
(Halá
los fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és Elmeprogramozó Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)
 - Domján Tibor (Üldözött és 100%-ban Betiltott és Eltitkolt Keresztyén Újságíró, Emberjogvédő, Világszintű Echelon-Leleplező, A HÍRHÁTTÉR Munkatársa.)


Az Echelonról (ami az elmeirányító, titkos világrendszer) ritkán merik elmondani - amit mindannyian tudunk a titkos szolgáktól a kisebb és a legfőbb Echelon-Tanúkig -, hogy az elmeirányító rendszer ismerői gyakran élő, folyamatos online kapcsolatban vannak a Háttérhatalommal és/vagy eme Illuminati Rendszer fölött álló Erőkkel, Akit a Keresztyének az Istennek, a Jézus Krisztusnak, a Szent Léleknek hívnak (és az angyaloknak, akiket a mai korban földönkívülieknek neveztek el).

Molnár F. Árpád - aki minden magyarok első elmeprogramozást leleplező médiumát alapította és minden magyarok első és a bolygó minden jel szerint Legfőbb ilyen Filmjeit Rendezte, továbbá őt kereste meg minden európai idők legtöbb Echelon-Tanúja - a korábbi nyilatkozataiban gyakran utalt arra, hogy bizonyos dolgokat a lakosság szellemi és erkölcsi, morális szintje miatt nem lehet felfedni; azonban - mondja Domján Tibor Világszintű Echelon-Leleplező - itt az ideje, hogy nevén nevezzük a dolgokat, hogy aki teheti, értse, aki pedig a kákán a csomót akarja keresni, lemaradjon, ha egyszer átokra Végezte az Isten.

Arról is a HÍRHÁTTÉR beszélt elsőként és mindvégig a legmélyebben, hogy Magyarország miként integrált ebbe az Egyetlen Hatalmat Alkotó, országhatárok és kontinensek által nem határolt Világrendszerbe.

Magyarország politikai és titkosszolgálati vezetői között is számos, a Rendszerrel interaktív, előre eltervezett és mesterségesen pozícionált személy áll, akik rabszolgái annak a Világrendnek, amiről keveset tudnak, viszont úgy lettek kondicionálva és akként vannak totális kontroll alatt, hogy kvázi minden parancsot és megannyi indíttatást végrehajtsanak. Sokan nem tudták megmagyarázni, hogy a politikai vezetők és a milliárdosok is miért olyan logikátlanok, önpusztítóak és irracionálisan társadalomellenesek; azért, mert totális kontroll, totális irányítás alatt állnak, ugyanúgy, ahogyan a lakosság is, aki a legsötétebb eszméket és a legnyilvánvalóbb ellene irányuló titkosszolgálati romboló operatív akciókat is úgy kiszolgálja aktív gyűlölettel vagy teljes csenddel tűrve, ahogyan azt a Sátán sokszor a legszebb álmaiban elképzelheti. Legyen szó a HÍRHÁTTÉR által évekkel Előre Bejelentett Világprogramról, mely az ország vezetése, médiumai és lakossága kollektív elbutításáról és fasiszta lealjasításáról, intellektuális és morális csődjéről szól, akár olyan hétköznapi dolgokról, amikor annak ellenére, hogy 1 millió embert veszélyeztet a kilakoltatás, több olyan tüntetéssel találkoztunk, ahová az 1 millió plusz 9 millió lakosból senki nem ment el rajtunk kívül! Ezek abszurdumok és elképzelhetetlenek lennének egy mindent átfogó, mindenkit romboló hatása alatt tartó, rosszindulatú, az egész Emberiségre végzetesen veszedelmes elmeirányító Világhatalom nélkül, amely neveztetik a Bibliai Jelenések Könyvében a titokzatos Nagy Babilonnak, a Föld paráznái és utálatosságai anyjának, amely részeg a szentek vérétől és a Jézus Bizonyságtevőinek vérétől, ugyanis üldözi, elmerabságban tartja, fasiszta és perverz szemetével rontja és rombolja, továbbá gyilkolja a Mindenható Elválasztott Keresztyénjeit.
A Biblia az egyetlen Könyv, Aki Előre Bejelentette, ráadásul Részletezte is ezt a Világrendszert, és a Biblia volt az a Mindenható, Mindent és Mindenkit Eleve Elrendelő Isten Vezetésével, Aki Kinyilatkoztatta, hogy a Teremtő Isten minden népek és rendek között az Istent felvállalt és a Jézus Krisztus Nevét és Interaktív Lelküket hordozó Keresztyéneket tartja a legfontosabbaknak, a legfőbbeknek, akiknek korlátozásáért, betiltásáért, üldözéséért, meggyilkolásáért a Teremtő a Legnagyobb Megtorlással fenyegeti az elkövetőket. Azon elkövetőket, akik a Keresztyének és a Jézus Krisztus Szava üldözése miatt a Világmindenségnek és Urának, továbbá minden Kozmikus fajoknak és az Emberiségnek ellenségei! Nem csoda, hogy az ilyen Orbán Viktor, Leon Panetta, David Petraeus és hasonszőrű antikrisztusok minden Kozmikus Faj és Életforma által örök megvetésre, a kárhozottaknak Készített kénkővel és tűzzel égő tóba vettetnek örökkön örökké tartó szenvedésbe, igen, a mi lábaink alatt, előttünk kínlódva mindörökkön örökké!

A HÍRHÁTTÉR azért jött létre, hogy az Istent és a Megprófétált tudatkontroller háttérhatalmat ne csak feltárja, de Bizonyítsa is! Ezt is már az első pillanattól fogva - mielőtt hozzáláttunk volna a Predesztinált, tehát elháríthatatlan Isteni Küldetésnek - Előre Bejelentettük! Molnár F. Árpád - sok Echelon-Tanúhoz hasonlóan, csak a Legfőbbként - eredő fizikai és háttérhatalmi ismereteit is a Közvetlen Forrásból Kapta, aki Nevezte és Interaktívan Beletudta Magát az Istenként és a Szentlélek által a Jézus Krisztusként, egyébként akképpen, ahogyan azt Jézus 2000 évvel ezelőtt, földi Küldetése során ugyancsak Előre Bejelentette! A Keresztyének már a HÍRHÁTTÉR megalapítása előtt és annak kezdeti szakaszaiban is azzal keresték a Molnár F. Árpádot, hogy a helyzet egyértelmű, a Molnár nevéből, születési adataiból és helyéből, életútjából, Jelenéseiből stb. világosan és halmozottan kiderül, hogy a Jelenések Könyve egyértelműen elkezdődött, a Molnárt pedig mindig amolyan Illéshez hasonló vagy vele azonos prófétaként deklarálták.

Az emberek egyre gyakrabban fognak találkozni - ahogyan ezt is Előre Bejelentettük - az Echelon (tehát az elmeirányító világhatalom) különböző megnyilvánulásaival, amit a legtöbb esetben - vészesen fenyegető, hogy - rosszul fognak értelmezni, továbbá főleg hogy szándékosan fals információkat és beletudásokat stb. fognak kapni, hogy ahányan vannak, annyifelé tévelyegjenek, és minden idők legtöbb és legzagyvább mesterséges ideológiai babilonizmusukban lelkükkel mindörökre elvesszenek, és a kárhozat kénköves vesztőhelyére kerüljenek.

Akik viszont értik és kiérzik ezen sorok értelmét, azok jelentkezzenek, nyilvánítsanak véleményt, mert a Sátán hitleri fasiszta világában is elegendő volt a világégéshez, hogy az értelmesek és az erkölcsösebbek - mert túl kicsik és semmik, valamint túl gyávák, tehát mégiscsak hitványak és erkölcstelenek voltak - hallgattak, hiszen a gonoszok mindig szorgalmasak, mert gyűlölet és mesterséges téboly hajtja beteg fenevad júdás lelküket. Aki több a társadalom mesterségesen lebénított 'tégla a falban' parazitáinál, az jelentkezzen és tegyen, hogy ne a tomboló fasiszta Sátán és szó szerint Echelon-tébolyult elmebeteg, skizofréniás Júdásparazitái örököljék a Föld hátralevő, rövid idejét, hanem legyenek a Legjobbak sokan, és váljanak a leghatalmasabb, az Istentől tehát direkt Erre a Célra Teremtett, A Kozmikus Küldetéssel Megáldott Halhatatlanok!

A passzivitásért nem csak az Emberiség fizet, hanem mindazok is a Kozmosz Pokoli Sírgödrébe kerülnek, akik passzívak voltak! A passzívakra is az örök sötétség és kínszenvedés vár! A passzivitás himpellérség, parazitizmus, árulás, és méltó helye az örök kárhozat! A hősiesség - és megint úgy fogalmazunk, hogy a Jövő Befejezett volta Tapasztalható: tehát a hősiesség - viszont nem csak nem került semmibe, de cserébe Megkapták a Mindenhatótól a Halhatatlanság és az Örök Boldogság Isteni, Örök Gyümölcseit és olyan nevet, amit senki nem tudott, csak az, Akinek az Isten Készítette El Örök Időknek Előtte - ahogyan a Teremtő Bibliája ezt is Nyíltan Bejelentette:

 - Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!: "A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja."
   /Jelenések Könyve 2. Rész, 17. Vers./


Az ISTEN Áldásával A mi Urunk Jézus Krisztusban!
Ámen!
Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
 Telefon: +36/30/919-6386

2012. június 30., szombat

Újabb rendőrkapitányságok merülnek a nemzetközi fasiszta botrányba!

Fotó montázs: DTArtGallery
Az történt, hogy a napokban éppen egy kedves Névtelen hozzászólóm kommentárjára próbáltam egy válasz cikket fogalmazni, aki a legutóbbi -   Vizoviczki - avagy, bukhatna akár a teljes magyar állam (klikk) című - cikk folyományaként tett említést, egy bizonyos korábbi (2010.08.04!), rejtélyes, állítólagos öngyilkossággal végződő alsóörsi kettős gyilkossággal kapcsolatban, amikor meglepetésként - bár nem teljesen váratlanul - megérkezett lakhelyemre, az említett ügyben  legmélyebben érintett balatonalmádi Rendőrkapitányság idézése, tiltott önkényuralmi jelképek propagálása bűncselekményének elkövetése ürügyén! 
Fotó montázs: DTArtGallery
Mivel nincs olyan rendőrkapitányság, és ez által ugye rendőrkapitány az országban, aki ne lenne tökéletesen és jól informált a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA, illetve annak munkatársai, többek között a nácizmust és a fasizmust - nemcsak szavakban, de cikkek, filmek, plakátok, feljelentések és egyéb  cselekedetek százazaiban - elítélő és ostorozó munkásságáról, így nem nehéz elképzelni, hogy gyanúsítottként való megidézésem egy 2012.07.09.-re elrendelt kihallgatásra - fasizmus propagálásának, azaz tiltott önkényuralmi jelkép használatának vádjával - csak és kimondottan felsőbb politikai utasításra illetve nyomásra történhetett! (Hiszen, egy teljesen logikátlan baromság, még a hülye is látja!)
Dr. Szabó János r.alezredes, Balatonalmádi r.kapitánya
Az utasítás, mint ahogy az egyéb más bűncselekmények tekintetében is egyenesen Orbán Viktor személyéhez köthető, és ahogy az ábra mutatja, asszisztál hozzá a Veszprém megyei rendőrfőkapitány Dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok és rendőrségi főtanácsos, illetve az idézést foganatosító Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője Dr. Szabó János rendőr alezredes és rendőrségi főtanácsos. Mielőtt azonban jobban belemerülnénk gyanúsításom részleteibe, érdemes lesz azért Névtelen olvasóm hozzászólásával is foglalkozni egy keveset, ugyanis egy pontosan a fent említett kapitányságok "felségterületén" történt, azóta is tisztázatlan továbbá nemzetközi, sőt, diplomáciai érintettségű bűncselekményről van szó. Íme a hozzászólás (2012. június 16. 17:00):

Gamauf János (29) rftm. és Szűcs Bálint (33)
"A legmegfelelőbb időpont lenne elővenni az alsóörsi rejtélyt is. Talán most mindenkinek világosabbá válna, hogy orbánnak 2010 év végén, külön parancsa volt, hogy az Európa Elnökség előtt, ne robbantsanak ki nemzetközi botrányt. Sőt diplomáciai bonyodalmat a svájci drogdíler és a konzulnő főszereplésével. Szücs Bálint ( + ) halála, de az élete, valamint a szerepe is, egy óriási szelencét nyithatott volna meg, ha nem zárják le a nyomozást. 
 
A "gyászoló" megyei rendőrfőkapitányok
Abban az időben már egy Raklap nevezetű blogoló, felvázolta nagyjából az alvilág és a felvilág szerepét, úgy a drogvilágban, a diplomáciai berkekben, mint az állambiztonsági, belügyi szervek háza táján is. Vagy senki nem figyelt oda, vagy eddig húzódott az operatív nyomozás, aminek az eredménye, hogy kénytelenek voltak, kényes helyekre is betekinteni és cselekedni. Ebben nem csak egy belső akció játssza a főszerepet, hanem a külső diplomáciai nyomás is. Sőt ez a Raklap nevezetű emberke, nem hagyta abba a saját kis igazságfeltárását, s a rendőrség is tudja, hogy tovább szaglászik. Ezért jobbnak látják, ha a szervek mutatnak fel eredményt és nem egy jelentéktelen pöts leplezi le a körforgást, aki megesküdött, hogy felszínre hozza az igazságot" 

Töreki Sándor dandártábornok lett (háttérben P. Sándor)
 Annak ellenére tehát, ahogy azt az MTI-nek Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere  is nyilatkozta, miszerint a gyilkosságot követően megjelent a helyszínen az ORFK egész vezérkara, majd pedig az összes megyei rendőrfőkapitány is "tiszteletét tette", később mégis mindössze annyit sikerült kideríteniük a nyomozóknak, hogy valószínűsíthetően szerelemféltés lehetett az indíték, majd pedig azt, hogy semmilyen indíték nem volt, ámokfutás történt, megspékelve természetesen némi homoszexuális vonulattal csak, hogy könnyebben beivódjon a hülyeség a népbe. 
Szűcs fekete "terepjárója" (ami amúgy egy skoda szgk.)
Úgy látszik nem nyomtak eleget a latba, sem a - a támadás után röviddel, a nyomozás szerint öngyilkosságot elkövető - gyilkos (Szűcs Bálint) kocsijában talált gépfegyverek ill. egyéb anyagok, sem pedig a bázeli nyomozóügyészség ide vonatkozó információi a nemzetközi fegyver és kábítószer csempészetről, a diplomáciai-konzuli érintettséget is beleértve. A meggyilkolt Gamauf János főtörzsőrmesterből persze azóta sem lehetett hősi halott, mert az ütötte volna a kezdeti fedősztorit, de nemzetközi diplomáciai botrány sem lett belőle, így Orbán és bandája kényelmesen elnökölhetett az EU parlamentben. Nyugalmát ebben az esetben tehát legfőképpen a két, már említett rendőrfőkapitány Dr. Töreki Sándor és Dr. Szabó János biztosította. Az ügyben egyébként a nyomozószervektől függetlenül több külföldi és magyar (hivatalos és magán) személy rendelkezik a sajtóban megjelenteknél jóval szaftosabb információkkal, ezzel a tudattal nyugodtan aludni azonban látszólag sem a nyomozószerveknek sem pedig azok irányítóinak nem esik nehezére.

Ezzel a plakáttal (is) propagáljuk a fasizmust!?
Személy szerint már jó ideje nem csodálkozom a politika és szervezett bűnözés - nemhogy összefonódásán, hanem egyenesen - született szimbiózisán, azonban rendre értetlenül állok az előtt, amikor sokszor világraszóló  bűncselekményeket is teljesen titokban (tehát sikeresen) levezénylő állami bűnszervezeti elkövetők a legpitibb hülyeségekbe akarnak mindenáron belebukni. Ékes példája ennek a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA alapító főszerkesztőjének, Molnár F. Árpádnak rendszeres letartóztatása és előállítása fasizmus vádjával, melyet most személyemmel kapcsolatban is le kívánnak folytatni és amire természetesen NEM FOGOK ELMENNI! 

Az igazság nem ügy... hanem TITOK!!!
A vád, a gyanúsítás  ugyanis teljesen alaptalan, hamis... egészen pontosan fogalmazva, úgy hülyeség, ahogy van... elmebetegség, mint ahogy a megrendelő Orbán Viktor pedig már szemmel láthatólag is elmebeteg! Mivel az ügyben már több személyt többször kihallgattak és vádként mindössze a már korábbi cikkekben Újabb házkutatás fasizmus vádjával (kikk a cikkre) is közölt képeket tudták megjelölni az állítólagos bűncselekmény bizonyítékaként, miközben a HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA és keresztyén munkatársai napi szinten ontják a filmeket, cikkeket és feljelentéseket a fasizmus titkosszolgálati (tehát állami) hátterű gerjesztése és támogatása ellen, amit a rendőrség persze napról napra pontosan követ... továbbá, amiért a 

Minden népirtások eltussolói...
Btk. 269/B. § (2) egyébként egyértelmű antifasiszta törvényként a mai napig kimondja:
NEM BÜNTETHETŐ [horogkereszt használata] miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.
Globális megtorlás készül (klikk a filmre)
...ezért, talán nem túlzás azt mondani, hogy minden olyan rendőrnyomozó és annak összes felettese, aki engem ez ügyben akar kihallgatni, szándékos bűncselekményt követ el, ráadásul mindezt szervezetben, tehát bűnszervezetben teszi, ami miatt hamarosan évtizedekre a börtönben találhatja magát, (számára) szerencsétlenebb esetben pedig akár az életfogytiglan is megállhat, (a politikai jellegű ügyeknél szokásos rejtélyes betegségekről és balesetekről nem is beszélve) amennyiben elkövetnek még az előzőkkel együtt némi  kényszerítést, megfélemlítést, vagy akár személyi szabadság korlátozását is.

Fotó montázs: DTArtGallery
Természetesen abban az esetben, amennyiben az idézésre nem jelennék meg (nem fogok), és ezért, ahogy a Molnár esetében is, országos elfogatóparancsot szándékoznának kiadni ellenem, úgy - bár tudják, hogy nem a bejelentett lakcímemen tartózkodom - egész biztosan a családomat és a rokonaimat fogják zaklatni.


Fotó montázs: DTArtGallery
Elmondanám azt is, hogy amennyiben egy "véletlenszerű" igazoltatás, vagy esetleg egy újabb (pl. BP., III.ker. Búza utca) rendőri-végrehajtói maffia kooperáció alkalmával állítanának elő, úgy a nevezett ügyben vallomást nem fogok tenni, mivel a bűncselekményt nem követtem el (egészen pontosan, mivel nincs is bűncselekmény), ellenben mindenféleképpen feljelentést fogok tenni - most meg nem nevezett bűncselekmények és elkövetőik ellen -, bár annyit talán elárulhatok, hogy egyik sem civil lesz és természetesen egyik sem olyan pitiáner üggyel lesz kapcsolatos, mint amiben engem kívánnak meghallgatni! 

Labanc Ferenc, aki tudja ki ölette meg Fenyő Jánost!
Végezetül, ahogy azt egy a Vizoviczki üggyel kapcsolatos interjúban Labanc Ferenc egykori kiemelt főnyomozó nyilatkozta nemrég a médiának - akire azóta állományban lévő rendőrtisztek "dolgoznak" ezért  - a rendőrség olyannyira összenőtt a bűnözéssel, hogy osztályvezetői szintig "le kéne tarolni" az összes főkapitányságot és kapitányságot! Úgyhogy (általam ugyan nem) tisztelt (doktori, meg tanácsosi címekkel teletűzdelt) rendőr urak... kergessétek csak az Echelon Tanúkat és Leleplezőket (meg a keresztyéneket, meg akik nem pártolják a zsidók és cigányok kiirtását...), főleg koholt, hamis és elmebeteg vádakkal (például, hogy fasiszták), annál látványosabban fogtok belebukni temérdek életfogytos bűncselekményetekbe, amiről pontosan az a rendszer tud a legtöbbet, amit olyan mocskos módon kiszolgálni és védeni próbáltok! De, mert mindig is fogyóeszközök voltatok, sőt, gyalázatra teremtett edények, melyekre ha már nincs szükség, összetörettetnek... ahogy Labanc javasolta...
...LE IS LESZTEK TAROLVA!!!

Az Isten áldásával és a Jézus Krisztusnak nevében, Ámen!


2012. június 13., szerda

Vizoviczki - avagy, bukhatna akár a teljes magyar állam is

Vizoviczki László a budapesti éjszaka királya (volt)
Újabb spanyolviaszt fedezett fel magának, a magyar közbeszéd Vizoviczki László személyében, annak ellenére, hogy Vizovicki (közismertebb nevén Vizó) budapesti viszonylatban jobbára (talán) csak a kisiskolások és az erősen nyugdíjasok számára cseng ismeretlenül. A többnyire vendéglátásban és az éjszakai szórakoztatóiparban tevékenykedő vállalkozó hosszú évtizedek óta építgette vállalatbirodalmát, mondhatni tökéletes és zavartalan nyugalomban, melyet ebben a szép és demokratikus országban kevesen mondhatnak el magukról, ha egyáltalán elmondhatja valaki rajta kívül! (Simicskát és egyéb, fideszhez nem köthető vállalkozókat leszámítva)

A birodalom része: a belvárosi Moulin Rouge
Üzleti portfóliója mára lefedte a teljes budapesti szórakoztatóipart, és annak is a legjobban menő szegmenseit, a "hagyományos" éttermi és szórakozóhelyi vendéglátáson kívül komoly érdekeltségei voltak kapcsolódó húzó ágazatokban is, mint például a prostitúció vagy a kábítószer kereskedelem, de egyes forrásaink szerint kipróbálta magát egyéb, jól jövedelmező területeken is; de ezekről később.

a Városközpont Étterem a Váci utcában
Mint ahogy az eddig is ismeretes volt, még az utca egyszerű embere számára is, Budapest számos legjobban menő klubja mára az üzletember érdekeltségébe tartozik, és azon történetek is közszájon forogtak, hogy ezek közül jó néhányat egész egyszerűen "lerántott" korábbi tulajdonosától, de legalábbis nem hagyományos üzleti tárgyalás útján, és semmiképpen nem az eladó/kiadó tábla kihelyezése után sikerült "felvásárolnia".
a néhai Galaxia Bárból, Belvárosi Étterem lett
Az sem volt titok, hogy hozzá köthetőek Budapest azon vendéglátóhelyeinek nagy része, ahol a gyanútlan külföldi turistákat "híresen szép magyar lányok" invitálására egy "igazi magyaros gulyásleves", vagy pár palack "jó magyar" bor után százezrekkel vágták meg, és amennyiben azok nem rendezték szó nélkül a (természetesen sehol fel nem tüntetett árak alapján kiállított) számlát, tagbaszakadt verőemberek jelentek meg, akik azonnal a legközelebbi ATM-ig kísérték a "magyaros vendégszeretetre" áhítozó kuncsaftokat! Ez ám a valódi "hungarikum" meg "országimázs"!

A sziget egyik legmenőbb klubja: a STUDIO
A közel 40 egységből álló birodalom zászlóshajója természetesen a Hajógyári szigeten található szórakoztató komplexum, mely a mai napig is változatlan intenzitással üzemel, és amelynek neve a budapesti éjszakában egyet jelentett és jelent a kábítószer fogyasztással. Az éjszakánként, sokszor hétköznap is a szigetre látogató fiatalok ezreinek túlnyomó része kimondottan azért oda érkezik, mert tisztában van vele, hogy tökéletes nyugalomban és színvonalas kiszolgálás közepette tudja elfogyasztani napi vagy heti kábítószeradagját, melyet sok esetben a helyszínen kialakított díler infrastruktúra biztosít a számára (ha valaki esetleg nem hozott magával, vagy elegendőt).
szöveg nélkül
Egy ideje meglepődve figyelem a 
YouTube-on megjelenő CORONITA (az egyik, reggel ötkor(!) nyitó és sokszor napokig folyamatosan üzemelő klub) party-zenéket népszerűsítő videóit, melyek a zenék mellett teljes nyíltsággal és cenzúra nélkül, kimondottan a kábítószer fogyasztást népszerűsítik, plakátokkal, képekkel és szövegekkel. A mellékhelyiségekben illatosítók helyett átható "Kati" (sokáig legális designer drog) szag érezhető, és minden boxban, mosdókagylón és folyosón sokszor 18 év alatti fiatalok szipogják aktuális kedvencüket, melyek fogyasztásának valójában csak pénztárcájuk szab határt.

A híres/hírhedt Coronita Music Club
Apropó, pénztárca. Bár újságírói kérdésre Vizovicki egyik promotere már többször elmondta, hogy a kábítószer értékesítés nem tartozik klubjaik közvetlen tevékenységi körébe, ugyanis rendkívül jól keresnek a több ezer (minimum kettő-, de sokszor inkább ötezer) forintos belépőkön illetve az olcsónak abszolút nem mondható italpultok árain, ennek azonban némileg ellentmondani látszanak a leg(már akinek)újabb információk, miszerint számos (jelenleg előzetesben lévő és vádalkut kötni kész) díler állítja, hogy szabadon árusíthatták portékáikat, amennyiben a forgalom bizonyos százalékát leadták az vállalkozó megfelelő munkatársának.

Party a Studio-ban
Talán nem véletlen, de teljesen beleillik az eddig ismertetett "üzletpolitikába", hogy a jobbára 18-30 éves (valójában sok esetben akár fiatalabb) korosztályt is célzó klubok mellékhelyiségeiben gyakran meleg víz folyt a csapokból, a kábítószertől az átlagostól jobban kiszáradt fiatalok ezért kénytelenek voltak jobb híján a jégbe hűtött, ámde méregdrágán adott ásványvizeket vásárolni.
Akcióban a mentősök
Többször előfordult az is, hogy a rosszul lett fiatalokat a szakképzett személyzet a szigeten kívülre vagy egy másik részébe telepítette, elkerülendő az esetleges későbbi problémákat, mentős macerákat, netán halálesetekből eredő számonkéréseket. A rendőrségtől - ahogy az ábra mutatja - nem kellett tartani. Az már csak a hab a tortán, de persze nem véletlen, hogy pl. két, viszonylag hagyományosan (tehát szélesebb zenei réteg számára, átlagos nyitva tartású, és mérsékeltebb belépti díjjal) dolgozó klub (STUDIO, PINK) mellett egy reggel ötkor nyitó, és méregdrága belépővel és árakkal prosperáló after is (CORONITA) üzemel, a totálkáros, gondolkodni, de főleg a hazamenni már egyáltalán nem akaró fiatalok utolsó filléreit megcélozva, mely azonban - lévén a több ezer érdeklődőre - ötezer forintos jegyárak mellett még így is több tízmillió forintos bevételt jelentett. Naponta!!!

Keresés a Dunában
Még vadabb vizekre evezve: több személy eltűnése is a szigethez kapcsolódik, melyeket azóta megoldatlan, és sok esetben szó szerint eltussolt ügyekként tartanak számon (hivatalosan persze nem, de logikailag és persze tanúk bejelentésire alapozva), felvetik a szervkereskedelem lehetőségét is, amely ilyen ellenőrizetlen és - tekintve a többnyire egészséges, fiatal, és általában magáról és környezetéről abszolút nem tudó fiatalok tömegét - potenciális környezetben rendkívül nagy hatékonysággal űzhető! Igény pedig van rá (mármint a szervekre), az egészen bizonyos! E kérdéskörrel kapcsolatos korábbi cikk a következő linkre kattintva elérhető : A West Balkán gyilkosság és a többiek...

Vizó, ha jól beszél... sokat árthat a rendszernek
Vizoviczkiről tehát - tekintve az eddig felsoroltakat - mint szigorú és mint mindent kézben tartó vezetőről (akinek mindenen rajta volt a szeme) nehezen elképzelhető, hogy nem lesz megvádolható a számtalan és súlyos bűncselekmény elkövetésével, korrupcióval, bűnszervezet létrehozásával, fenntartásával és irányításával, de valójában ezzel semmi újat nem valósított meg a piacon. A világ összes lokális keresztapája, éjszaka császára ezt teszi, hiszen ebből származik a jövedelme, ez a hivatása. Ezeknél a cselekményeknél nagyságrendekkel izgalmasabb és fontosabb azt a területet boncolgatni, ahol bekapcsolódik - vagy ahol nem kapcsolódott be - a rendőrség, a titkosszolgálat, vagy akár a sor legvégén, mint mindig, a mindenkori magyar állam. (Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy Vizó nyugalmát jó néhány kormány szavatolta)

Mindenki tudja, mindenki hallgat... meddig?
Vizoviczki "csak" fizetett, az előbb felsorolt apparátusok pedig a keze alá dolgoztak, szemet hunyva (azokkal teljesen tisztában) minden gaztett fölött, ahogy szinte a semmiből az ország legnagyobb (éjszakai típusú) bűnbirodalmát létre hozza. Az "üzletember" közel húsz éves regnálása alatt ugyanis jóformán semmilyen akadályba nem ütközött, kezdve az önkormányzati engedélyek megszerzésétől a hatóságok - egy átlagos vállalkozót azonban rendre halmozottan sújtó, teljesen megszokott és agyament - packázásaiig bezárólag.
Mindenkinek meg volt az ára
Sőt, ahogy az ábra mutatja, éppen a közigazgatást és a karhatalmat használta Vizó arra, hogy az általa kiszemelt helyeket a folyamatos zaklatásokkal, razziákkal és egyéb módszerekkel tönkretegye, bezárásra, majd pedig nyomott áron való átadásra bírja. Ezekhez nem csak rendőrökre, hanem önkormányzati tisztségviselőkre, jegyzőkre és egyéb hivatalnokokra is szüksége volt. Sőt, ezek egész hadára! Vajon hogyan tudtak sok esetben a mai napig is üzemelni azok a budapesti turista kopasztó központok, melyek Budapest, és ezzel Magyarország amúgy sem túl rózsás hírét viszik a világban? Vajon nem érkezett elég be- és feljelentés az érintett önkormányzatokhoz is ezekkel kapcsolatban? Természetesen érkeztek, azonban ugyanúgy, ahogyan a szigeten és az egyéb helyeken történő eltűnésekkel vagy más bűncselekménnyel kapcsolatos bejelentések, a védett Vizó érdekeltségek esetében, önkormányzati szinten is rendre eltussolásra kerültek.

Az igazi mintarendőr
Ha csak a legfrissebb sajtóértesüléseket tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a rendőrség felső vezető köreiben már letartóztatások történtek, pedig Vizoviczki még ki sem nyitotta a száját. Külön örömömre szolgált, amikor a sajtó is úgy fogalmazott, hogy példaképnek tekintett rendőröket sikerült már rögtön az első körben begyűjteni, ez ugyanis tökéletesen példázza azt a rendszert, amit nálunk igazságszolgáltatásnak, meg közrendnek, meg mindenféle egyéb baromságnak neveznek. Az első mindjárt egy "igazi mintarendőr": Kalmár Tamás, a BRFK közrendvédelmi főosztályának vezetője, mely a sajtóforrás szerint "a közrendvédelmi főosztály a rendőrség szervezetén belül a legfontosabb, ami létezik Budapesten". Ő koordinálta (persze csak az elmúlt néhány évben) a konkurenciák elleni razziákat, és többek között ő intézte, hogy a Vizó érdekeltségek SOHA ne kapjanak hívatlan látogatókat, ergó a Vizó dílerek így nyugodtan dolgozhattak, a szórakozó fiatalok pedig kulturált, nyugodt körülmények között fogyaszthatták a kábítószereket!

Hopka Lajos, a 2008-as év rendőre
A Nemzeti Nyomozó Iroda Speciális Bűnözői Csoportok Elleni Osztályának (a laikus azt gondolná tehát, hogy minden, ami Vizoviczki osztály) két vezetője, Gulyás Imre és Hopka Lajos szintén begyűjtésre került az első körben, ami ugye ilyen esetben megint csak azt lepi meg, aki nem tudja, hogy magyarországon a rendőrségnél nagyobb és kiterjedtebb fegyveres bűnszervezet nem is létezik. Naná, hogy többszörösen és soron kívül kitüntetett rendőrökről van szó, sőt, Hopka 2008-ban állítólag még az év rendőre címet is megérdemelte.
a "szerecsen" mosdató BRFK-s
Nagyon valószínű, hogy hasonló lojalitást és tisztelet vártak el a beosztottjaiktól is, mint amit ők tanúsítottak a rendőrség irányában áldozatos munkájukkal. Jellemző a rendőr tempóra, hogy a mundér azonnal keresett egy BRFK-s mosogatót, aki az eddig büszkén alkalmazott év rendőreit azonnal le- "igazolványos emberezte", jelezve az állomány felé, hogy aki bukik, és már nem tudják előléptetni, az onnantól már csak igazolványos ember lehet, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a rendőrségnél valójában MINDENKI igazolványos ember!

Ha elfogy a kávé...
Laikusban is azonnal felmerül a kérdés, hogy miként tudta elkerülni közel egy évtizeden keresztül, Budapest  legjobban reklámozott drogtanyája, a város ÖSSZES drognyomozójának figyelmét, akik amúgy jointra vagy kokainra vadászva, fényes nappal hámoznak meg találomra kiválasztott utcai járókelőket a belvárosban, szerencsés esetben "csak" lerabolva róluk az esetlegesen talált kábítószert, más esetekben pedig akár üres kábítószeresnek látszó zacskó esetén is azonnal 72 órába vágják őket, majd büntető eljárást kezdeményeznek ellenük?

Letartóztatás a Hajógyárin
Végül, de remélhetőleg nem utolsóként a sorban, akit egyenruhásként sodort magával az első árhullám, a kiemelt ügyek osztályának egy nyomozója, Koblencz Attila, akiről túl sok információt a média sem közölt, de tekintve, hogy a nagyhalakkal együtt fogták el, sejteni lehet, hogy más megítélés alá esik az ügye, mint az akár a mai napig is a szórakozóhelyek portáin másodállásban (természetesen jogellenesen) biztonsági emberként foglalkoztatott közel félszáz rendőr.

Vajon mikor fagy az arcára ez a vigyor?
A cikk írója reméli, hogy Vizoviczki Úr, az előzetes letartóztatása alatt belátja, hogy azt a bűnbandát, amelyről ő akár személy szerint is borzasztó sokat tudna mesélni, és amelyik az ő bűnszervezetéről természetesen az elejétől fogva mindent pontosan tudott, azt egy pillanatig sem érdemes védeni, ezért aztán hamarosan kiterjedt és részletes feltáró vallomásba kezd, melyben megemlítheti például Pintér Sándor belügyminisztert, aki nélkül egy ilyen akció ugye soha nem jöhetett volna létre, és aki borzasztóan szereti putyini módon megszerezni a már kikapart gesztenyéket, de bizonyára sok érdekes dolgot tudna mesélni Orbán Viktorról, az egész országra kiterjedő kábítószerügyletekről, szervkereskedelmi ügyekről, olajügyekről, maffia bűncselekményekről..., sőt, a végén még egész jó kis koronatanú lehetne belőle, hovatovább nemzeti hős, akinek még a megfelelő védelem is kijár, mert megszabadíthatná az országot néhány igen komoly rákos megbetegedésétől!

Az Isten Áldásával, és a Jézus Krisztusnak nevében, Ámen!

2012. június 7., csütörtök

A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA 3 alaptörvénye - Amik kellenek ahhoz, hogy bárki közénk tartozhasson!

Created by: DTArtGallery
Kérték, hogy ezt tegyük közzé. Jogos, és aki csatlakozni akar hozzánk, ezek az alaptörvények, amelyeket el kell fogadnia, függetlenül attól, hogy cionista vagy fasiszta (és ebből is látszik, hogy toleranciánk a társadalom minden rétegére kiterjed, ahogyan Keresztyénekhez illik, mindenkire, aki nem mutat kifejezett ellenségeskedést)   :

Mostantól a világ kis- közepes és óriás médiumainak, valamint közösségeinek gyakorlatához igazodunk, és befejezzük az eleve menthetetlen összeférhetetlen pszichopaták és gyűlölködő paraziták istápolását, mert a HÍRHÁTTÉR sem pszichiátria, hogy összeférhetetlen bűnözőket patronáljon. A világ médiumai és közösségei gyakorlatának megfelelően bevezetjük, hogy:

   1. Aki a HÍRHÁTTÉR munkatársaként a HÍRHÁTTÉR bármely Munkatársát nagyobb nyilvánosság előtt gyalázza, azonnali és végleges kizárásra kerül a HÍRHÁTTÉRBŐL. Ezt a világ voltaképp összes médiuma és közössége ekképpen gyakorolja. Egy közösség szövetségesekből, nem gyűlölködő és önkorlátozásra képtelen paranoid pszichopata ellenségekből áll.

   2. Aki a HÍRHÁTTÉR munkatársaként a HÍRHÁTTÉRT nagyobb nyilvánosság előtt gyalázza, végleges kizárásra kerül a HÍRHÁTTÉRBŐL. A személyes sértődések nem közügy, aki viszont genetikailag vagy beteg szülei kóros nevelése folytán az elemi viselkedés szabályait sem volt képes elsajátítani, menjen vissza a családja disznóóljának pszichopatái közé, ahonnan esélytelenül megpróbált kivakarózni.

   3. Aki a HÍRHÁTTÉR munkatársaként a HÍRHÁTTÉR bármely külső szövetségesét vagy szimpatizánsát nagyobb nyilvánosság előtt gyalázni meri, teljes kizárásra kerül a HÍRHÁTTÉRBŐL. Ez is alapvető szabály és törvény a világ országainak médiumainál és közösségeinél. Az e pontban említett "szövetséges" és "szimpatizáns" az összes civil, hétköznapi embert magában foglalja éppen úgy, mint a világ velünk szimpátiáját vagy szövetségét kifejező közéleti személyt, közösséget, baráti pártot vagy kormányt stb.

Created by: DTArtGallery
Mivel a HÍRHÁTTÉR tevékenysége az Isten és a Jézus Krisztus Létezése bizonyításával, továbbá ugyancsak az Emberiség maradékának átmentését szolgálva az elmetechnológiák tényfeltárásával stb. foglalkozik - tehát az Emberiség Legfőbb Élet- és Túlélési, valamint Lélekérdekeivel -, ezért az Ószövetségben az Isten, valamint az Újszövetségben a Jézus Krisztus ama Kijelentéseihez igazodunk, miszerint aki mellettünk szól, az szövetségesünk, így arról nem nyilatkozhatunk ellenségként. 
Az Isten az Ószövetség Nevet Kapott ókori Történelmi Dokumentumokban számos alkalommal Egyértelművé tette, hogy azon királyoknak is teljes védelmet adott, akik egyébként rendkívül korruptak és gyilkosok voltak, mivel az Isten prófétáját vagy a Teremtő közösségét egyébként védelmükbe vették, mentesítve magukat ez által rengeteg olyan bűn következményétől, amik egyébként a tömeggyilkos királyok gyakran népükkel együtt történő teljes bukásához, illetve kiirtásukhoz vezetett volna.

8. kerület, Budapest, Hungary7
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM):
http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com 
Telephone: +36/30/919-6386

Az Isten Áldásával a Jézus Krisztusnak nevében, Ámen!