2011. december 18., vasárnap

Claudia Mullen és az Echelon tanúk kora

1995-öt írunk, Magyarország még fel sem ébredt a gengszterváltásból, de már újra az MSZP  kormányoz.  Évente több ezer milliárd tűnik el az ország vagyonából,  de nem baj, mert nálunk békés demokrácia van, és már színes TV-t is lehet kapni,  amin így egyre nagyobb képernyőn tudjuk követni az alsó szomszédunk valódi rendszerváltó háborúját!
A Time 95-ös címlapja
Igyekeztem utánanézni az interneten van-e valami nyoma, jelentősebb eseménynek, de közben beugrott, hogy valójában magyarországon még nem nagyon beszélhetünk lakossági internetről, igaz hivatalosan, a nagyvilágban is éppen csak. Ennek ellenére számítógépek már voltak és a programozás szó sem volt teljesen ismeretlen, bár a közbeszédtől ez a téma, még azért elég messze állt. Hát még az emberprogramozás.

Amerikában azonban igen jelentős - mondhatni világtörténelmi  - események zajlott ebben az időben.Bill és kedvenc állata
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, nevezetesen Bill Clinton, létrehozott egy vizsgálóbizottságot: Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület néven (President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments) a továbbiakban, mint Elnöki Bizottság, mely előtt többek között tanúvallomást tett 50 - gyerekkorában agykontroll kísérleten átesett - személy.  A bizottság előtt tett vallomást Walerie B. Wolf  terapeuta is, aki egy katonai támaszponton nőtt fel, és számos gyermekkori agykontroll kísérletet szenvedett páciense tanúvallomását gyűjtötte össze, illetve ezeket átadta Bizottságnak.

A  meghallgatáson megjelent két páciense, Claudia Mullen és Chris DeNicola, akik rendkívül részletesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak megpróbáltatásikról, nevezetesen, hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban, amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük, és miként váltak a szervezett pedofília áldozataivá is?!

Itt meg is állhatunk egy pillanatra. Magyarra lefordítva, - és sajnos le kell, mert ebben az országban, ez egyenlőre sci-fi - arról van szó, hogy '95-ben, ötven olyan középkorú  személy tett tanúvallomást, akiket kisgyermek koruktól kezdve állami intézményekben kínoztak, gyógyszer, sugár, agykontroll és egyéb kísérleteket hajtottak végre rajtuk.  
Agyukat programozva, a legkülönbözőbb válogatott szörnyűségek végrehajtására és elszenvedésére kényszerítették őket, néhány éves koruktól kezdve!!! Egy kis matek után, le lehet vonni a következtetést arra vonatkozólag, hogy csak a túlélő, és vallomást tevő tanúk vonatkozásában, az események kezdete, akár  az 1940-es évekre is tehető!!!

Gaga és a fejre szerelt telefonok...
Jelenleg ott tartunk, hogy 2011-ben, a magyarok még azt sem hiszik el - mert itt nem mondja be a híradó, és mert természetesen a felfogás is irányított az egész világon - hogy voltak ilyen kísérletek és lezajlottak ilyen meghallgatások, annak dacára, hogy már 16 éve bevallottan, (most már lassan) 60-70 éve elmeprogramozott emberek hívták rá fel a figyelmet.  
Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító főszerkesztője, több éves munkásságának egyik alappillére, annak rendszernek és technológiának a leleplezése, melyről a világ számos pontján, már több mint egy évtizeddel ezelőtt bizonyítékokkal alátámasztott tanúvallomások születtek. Mindezekkel szemben, a butaság és tájékozatlanság olyan mértéket öltött, hogy a sötétségre predesztináltak, természetesen a kollaboráns politikai és háttérhatalmi elittel karöltve ill. annak irányításával igyekeznek  megtámadni és ellehetetleníteni minden olyan törekvést, mely ebben a témában segítségére lehet az emberiségnek, vagy azon belül akár a magyarságnak.

Talán nem vicces, hogy a legtöbb támadás-e téren pont az úgynevezett nemzeti, vagy magát nemzetinek és kereszténynek stb. stb. hirdető oldalról jön. Ezek az erők, a Hírháttér Multimédia érkezéséig, 100 %-os hatékonysággal biztosították, (megfélemlítések, megvesztegetések, elmebeteggé nyilvánítások, politikai és egyéb gyilkosságok segítségével) hogy magyarországon,  senki  (aki nem ügynök és beavatott), a világ valós működéséről, a létező és alkalmazott elmeirányító és egyéb technológiákról,  az ég adta világon, semmit ne tudhasson meg!!!

Hárman az elnöki bizottság előtt, Claudia, Walerie, Cristine
De kanyarodjunk vissza kicsit, (vagyis inkább jó sokat) az időben, arra az 1995-ös konferenciára. Walerie B. Wolf,  aki a szintén pszichológus férjével, New Orleansban tevékenykedett, és itt került kapcsolatba számos páciensével, a már említett Christine DeNicola-val és Claudia Mullen-el egyetemben. A terápiás beszélgetések,  olyan válogatott és szinte felfoghatatlan szörnyűségeket tártak fel, amik aztán elvezettek oda, hogy az 1995-ös konferenciára sor kerüljön, még annak ellenére is, hogy a visszaéléseket, szinte kizárólag állami, vagy államhoz köthető intézmény ill. annak alkalmazottai, orvosai és egyéb személyei követték el.
Walerie B. Wolf,  a bizottság elé tárt anyagaiban, a  túlélő áldozatokon kívül, nyilatkoztak olyan személyek is akik közvetve vagy közvetetten részt vettek a sértettek kezelésében, megfigyelésében, vagy különböző módokon érintkeztek velük a vizsgált időszak alatt, mely becsléseik szerint, az 1940-es évektől akár 1984-ig is tarthattak, de akár az is valószínűsíthető, hogy bizonyos titkos kutatások - természetesen hasonló témákban - a mai napig is zajlanak.  
Az aktákban szereplő intézmények, egytől egyig neves amerikai orvosi, egyetemi és katonai kutatóintézmények és természetesen a CIA, ill. különböző leányvállalatai, mely utóbbiak azóta is nemcsak, hogy  tagadnak de elzárkóznak mindenféle együttműködéstől is, beleértve ebbe például a (még meg nem semmisített)  titkosított akták felülvizsgálatának lehetőségét.

Christine DeNicola
Christine DeNicola elmondta, hogy szülei már négy éves korában elváltak, így anyjának állítólag nem volt tudomása arról, hogy Christine-t, a légierőnél szolgáló édesapja, aki az emberkísérletek fennmaradt dokumentumaiból, és túlélők vallomásaiban gyakran felbukkanó, Dr. Green köréhez tartozott, éjszakánként rendszeresen elrabolta otthonából és különböző kísérletek titkos helyszíneire szállította, illetve már kisgyermek korától szexuális visszaélt vele.
Dr. Mengele baráti körben...
Talán itt érdemes megjegyezni, hogy Dr. Green-t, a túlélők és számos érintett intézmény korábbi alkalmazottja, a náci haláltáborokból, az amerikai titkosszolgálatok által kimenekített számos "tudós" egyikével, a kegyetlenségéről és embertelenségéről hírhedt Dr. Josep Mengelével azonosították, aki "szakmai" tapasztalatit - nevét Dr. Green-re változtatva - az USA égisze alatt kamatoztathatta.
... és munkára készen
Nem elhanyagolható az a tény, hogy a második világháborúban a hadi, politikai, de leginkább etnikai deportáltak iszonyatos és szinte ellenőrizhetetlen tömege, tökélesen megfelelő alapanyag volt a német "tudósok" és megrendelőik számára, akik mindent meg akartak tudni az emberi szervezetről, de leginkább az agy működése tekintetében. Az emberi tűrőképesség határait, ugyanis akkor lehet a legprecízebben kutatni, ha egyáltalán nem kell tekintettel lenni az alapanyagra, mert van belőle bőven, és senki nem kéri számon az elhullottak százreit! A náci orvosok le is tették az alapjait ennek a tudományágnak, olyan hatékonysággal, hogy akit nem sikerült kimenekíteni az amerikai titkosszolgálatoknak, azt az oroszok vitték haza, és kezdték el építeni rá a szép új világukat.

Claudia Mullen a legfőbb tanúk egyike
Claudia Mullen-t, két és fél éves korában fogadta örökbe egy asszony, aki egy kutatóegyetem irányítótestületének befolyásos érdekköréhez tartozott, és aki szinte azonnal szexuális viszonyt létesített a kislánnyal, majd pedig az idővel már észlelhető pszichiátria jeleket produkáló Claudiát, egy akkor már javában működő kísérleti programba helyeztette, melyet egy Dr. Heath néven ismert orvos vezetett. Mikor hét éves korában elkezdték a kísérleteket, már rengeteg kínzáson, szenvedésen, változatos szexuális aberrációkon ment keresztül, melyek már eleve eltorzították a személyiségét.
Drábik János, beszél is meg nem is...
Ezekről a kínzásokról, azok technikájáról, motivációjáról és hátteréről magyarországon, a Hírháttér Multimédián kívül egyedül Drábik János jelentetett meg írásokat, adott ki könyvet, ill. tartott előadásokat, bizonyos területeket igen kimerítően részletezve, azonban kijelentette, hogy mindezen jelenségek magyarországi adaptációjával és konzekvenciáival nem kíván foglalkozni, mert szerinte az túl veszélyes lenne, és bizonyos körök érdekeit sértené. Talán erre lehet mondani, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is!

Sugárkísérletek zárójelentései
Claudia és a legtöbb tanú elmondása alapján, annak ellenére, hogy a kísérletek és kínzások elmaradhatatlan kelléke volt, az elektrosokkal okozott memóriatörlés, az elmekontroll túlélők igen nagy százalékánál, mintegy mellékhatásként jelentkezett például a fotografikus memória, ami azt jelenti, hogy képes mindent megjegyezni egy pillanat alatt amit lát. Szintén jellemző elem a tanúvallomásokban, hogy az akkor még kisgyermekeken kísérletező orvosok, gyakran a legnagyobb természetességgel viselkedtek és beszélgettek az áldozatok előtt, hiszen sok esetben nem volt garantált, hogy egyáltalán túlélik a megpróbáltatásokat, vagy esetleg később vissza fognak tudni emlékezni rájuk, illetve úgy vélték, hogy tökéletesen uralják az agyukat.

Az éves szinten több 10 millió dollárból (50-es és 60-as években!!!) gazdálkodó állami projektek, leginkább azért használtak gyermekeket a kísérletekhez, mert kevesebb gond volt velük mint a felnőttekkel, könnyebb volt őket félelemben tartani és irányítani, de leginkább azért mert nyilvántartásuk - és eltüntetésük - nem okozott akkora bonyodalmat.
A kísérleti alanyokat, leginkább árvaházakból és kórházakból lopták és csempészték, de számos esetben saját gyermekeiket vetették alá a kísérleteknek, a már elve elmebeteg illuminátus, gyakran sátánista és egyéb módon deformált leginkább katona vagy  kormánytisztviselő szülők.


Claudiát kilenc éves korában, már teljesen kiképezték arra, hogy hogyan kell egy férfit, vagy nőt szexuálisan kielégíteni, és milyen módon kell rávenni őket, hogy különböző információkat maguktól eláruljanak. Ezeket a programokat is természetesen a CIA megbízásából kellett végrehajtani, ráadásul jobbára nem is más ország tisztviselői ellen lettek bevetve, hanem kimondottan az amerikai hadsereg magas rangú tisztjei, és politikusai lettek korrumpálva ezekkel a gyereklányokkal, melyekről természetesen filmfelvételek készültek. Így biztosította a CIA, az esetleges későbbi költségvetési szavazások sikerét. Azóta sem volt soha gond a finanszírozással!

A túlélők beszámolói, és a velük kapcsolatos még fennmaradt és hozzáférhető iratokból nyert információ rendkívül terjedelmes, mégis valójában csak egy nagyon apró töredéke annak a sok szörnyűségnek, amit az amerikai kormány elkövetett saját állampolgárai ellen. Tette mindezt úgy, hogy rendre állampolgári kötelességre, hazafiasságra, vagy államérdekre hivatkozott. Gyermekek és felnőttek tízezreit kínozta, nyomorította, és gyilkolta meg miközben tökéletesen felderítette az emberi agy működését, és irányíthatóságát, amit természetesen azóta sem az orvostudomány, a gyógyászat használ fel, hanem a titkosszolgálatok. A háttérhatalom.

Valamikor, megalkotásra került az a globális Echelon rendszer, mely valójában nemcsak a hagyományos kommunikációs csatornák megfigyelésére és feldolgozására szolgál, hanem képes megfigyelni, elemezni és felülírni az emberi vagy akár más élőlények gondolatait, tökéletesen irányítja a gondolkodást, vagy ha úgy jobban tetszik a közakaratot. Ennek a rendszernek az első tanúi, azok az elmeprogramozást elszenvedett, és túlélt személyek, akik közül 50-en vallomást tettek az Elnöki Bizottság előtt, akiket egy a háttérhatalomnál magasabb rendű hatalom nem engedett elpusztítani, és akik így élő bizonyítékai a rendszer létezésének.
A teljes magyarországi média ezzel ugyanúgy tisztában van, mint ahogy a politikusok és egyéb - egyenlőre - hatalmasságok, és akik azért üldöztek, zárattak pszichiátriára és/vagy gyilkoltak meg mindenkit, aki akár a legkevesebbet is fel akarta fedni ebből a globális összeesküvésből, hogy akár csak egy perccel tovább élvezhessék hallgatásuk gyümölcsét, a jól fizető állásokat, állami megrendeléseket,  a látszólagos hatalmat, társadalmi elismertséget és/ vagy jólétet.

A Hírháttér Multimédia, Isten kegyelméből képes a legtöbbet elmondani, mely magasabb rendűbb a Sátán vezérelte háttérhatalom, az egész földbolygót uraló birodalmánál, és akinek katonái csak támadni képesek, akadályozni, betiltani, ideig óráig titkolni, de sem megfélemlíteni, sem megtörni, sem pedig megölni nem képesek Azt! A Hírháttér Multimédia arra predesztináltatott, hogy ott, ahol a legnagyobb a sötétség, - és ez sajnos jelenleg magyarország - fény gyúljon, és onnan az egész világot beragyogja az Isten igazsága, mert csak Az képes megszabadítani és csak az arra teremtetteket, attól a láthatatlan béklyótól, ami jelenleg az összes embert, akaratán és tudtán kívül (de sokaknak beleegyezésével) fogva tartja!

Az Isten áldásával!