2011. november 26., szombat

Moody's és a többiek!

Magyarország leminősítésének valódi oka, hogy már csak a lakosság nem tudja: az ország IDŐZÍTETT BOMBA!
 
 The real reason of Hungary's downgrading, that the population does not know it only already: the country TIME BOMB!
 
 (Hun and Eng)

 Már mindenki erről beszél. Magyarországot a Moody's nemzetközi hitelminősítő azért vetette vissza a bóvli kategóriába, mert az egész ország egy puskaporos hordó, hajszál választja el a robbanástól, a világbotránytól, és az erre alaposan gyaníthatóan semmi perc alatt kirobbanható lakossági zavargásoktól, illetve a kormánypokolfajzatok elsöprésének evidensen adott esélyétől, melynek oka az Orbán-Pintér maffiapáros részéről a Molnár F. Árpád politikai üldözött Echelon-Tanú ellen 10 éve folytatólagosan szervezett világcsúcs-bűntettek minden magyar idők rekordját megdöntött módon eleve bukott halmozása, mely körül a halottak száma is tengernyi.

 A bóvli kategória azt jelenti, hogy nem érdemes, viszont túlzottan veszélyes a magyar állam által kibocsátott kötvényeket vásárolni, valamint megtartani. Mindenki tudja, hogy az Orbán-Pintér fasiszta, Keresztényüldöző terrorista bűnözőpáros által vezetett, soha nem látott mennyiségű és súlyú, teljesen fékevesztett és abszolút tetten érten agyonbizonyított, bukott és elmebeteg bűnszervezeti bűnözés az oka, amelynek célpontja a Molnár F. Árpád. Mindenki tudja, hogy ez az oka, és mindenki mondja, már megint csak a mindenből kirekesztett nép nem tudja. Helyesebben már látványosan inkább csak azok, akik a titkosszolgálati kifejezéssel D-Notice, azaz államilag rendelt titkolás miatt nem tudnak A Keresztény HÍRHÁTTÉR és a Molnár F. Árpád Főszerkesztő elleni totálisan eltussolhatatlan Orbán-Pintéri őrjöngésről és terrorista ámokfutásról.

 Molnár F. Árpád az a személy, akit már akkor a világ legnagyobb Echelon-Tanújának és a Legnagyobb hatásúra Teremtett-Tervezett Echelon-Tanújának tartottak, amikor A HÍRHÁTTÉRT még meg sem alapította. Ennek ellenőrzésére is hazugságvizsgálatot indítványozunk, de természetesen most már nem a magyar állami bűnszervezetek, hanem a nemzetközi nyomozóhatóságok közül kiemelten az FBI, valamint a CIA vagy más, főképpen amerikai katonai szervezetek és titkosszolgálatok számára, mivel Magyarországon az emberi jogok és az életvédelem összes formáját üldözik és betiltják.

 Magyarország leminősítését illetően: Miképpen lehetne egy olyan fasiszta, apartheid és szó szerint tébolyult és elmebeteg vezetésű államot megbízhatónak minősíteni, amikor elegendő akár egyetlen cikk vagy tévés beszámoló a Föld bármely részén arról, mit művel ez a két elmebeteg a Molnár F. Árpád körül, és jó esélye van, hogy az egész állam azonnal felrobban. Akkor aztán volt államkötvény, meg tőzsde, és nincs többé! Egészen a fasiszta rendszer megdöntéséig, a két elmebeteg tömeggyilkos terroristapáros nemzetközi elfogásáig és a forgalomból megbízhatóan befejezett kivonásáig, továbbá az új kormány felállításáig. Az elmebetegek Orbánnak és Pintérnek éppen úgy, mint a világ államainak és titkosszolgálatainak bőséges mennyiségben és halmozottan világrekord szintű és minőségű bizonyítások tömegeivel szóltunk arról, hogy Orbán és Pintér a vesztébe rohan, bűnözési tébolyuk nem ér véget, a lejtőt a szakadék váltja fel, és az egész bolygóra apokaliptikus csapás lesz - szemérmes módon nem mondjuk itt, mennyi halottal -, ha ezeket az elmebetegeket a világ országainak vezetői nem fékezik meg. Minden részletesen, előre, online benne van a Filmjeinkben és Betiltott Cikkeink, valamint Betiltott Feljelentéseink tömegeiben, amiket azért tiltottak be, hogy az egész Emberiség totális védelem nélkül maradjon.

 Orbán és Pintér esélytelenek voltak, mivel túl sok és túl súlyos bűntetteket követtek el, túl sok halottal, az egész Emberiséget AZ ÉLŐ ISTENNEL Együtt szemétdombra hajítva és napi hazugságaik legsötétebb sátáni oltárán elevenen elégetve. Júdásnak már azért is felszámolta az agyát AZ ISTEN, hogy lopkodott Krisztus tanítványainak csekély pénzéből. De ezek az egész világ totális tönkre tételére, és az Emberiségtől minden ISTENI és Superior Áldás és menekülés elvételére és megsemmisítésére törtek! Iszonyatos mennyiségű és rekorder módon agyonbizonyított bűntettekről és mészárlásokról van szó, amelyek koronája természetesen az, hogy az Echelon-technológiákat és AZ ISTEN Létét ez a két elmebeteg előre bejelentett módon kész az egész Emberiség kipusztítása ellenében is eltitkolni, és az Emberiség Védelmét üldözni, betiltani, mindenféle módon próbálkozva a meggyilkolással.

 Orbán viktor magyar miniszterelnök, valamint Pintér sándor belügyminiszter és polgári titkosszolgálati miniszter, aki Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa. E politikusok bűntetteinek végeláthatatlan folyamai leleplezésére, valamint bármilyen egyéb leleplezni kívánt bűntett megbuktatására A HÍRHÁTTÉR ezennel is megkeresi az FBI nemzetközi nyomozó szerveit azzal, hogy a Molnár F. Árpád hazugságvizsgálatot kér. Hazugságvizsgálat Magyarországon és magyar állami bűnözők által nem lefolytatható, mert Magyarország a világ legmegbízhatatlanabb államai között van, amelyik kivétel nélkül az összes korrupciós ügyben, emberölésben, sorozatgyilkosságban és tömegmészárlásban tett Feljelentéseinket ( TÖBB EZRET(!!!)) kivétel nélkül BETILTOTTA, és jó ideje semmit nem titkolva elmebeteg üldözést folytatnak az életvédelem összes formája ellen! Az FBI csak az egyik szerv, mert indokolt a magyar világrekord Emberiség-ellenes terrorizmus megbuktatására CIA vagy amerikai katonai titkosszolgálatok hazugságvizsgálatának elrendelése, amelybe a Molnár F. Árpád nem csak beleegyezik, de kifejezetten indítványozza!

 Tájékoztatjuk a világ országait továbbá arról, hogy Orbán viktor és Pintér sándor a cigányok elleni állami sorozatgyilkosságaik, valamint egy egész hadseregnyi rendkívül közveszélyes bűnöző rendőrtiszt, ügyészek stb. bűntetteinek védelme és folytatólagos biztosítása érdekében ismételt koncepciós pert, a Molnár F. Árpád elleni elfogató parancsot, valamint teljes hírzárlat mellett politikai gyilkossági előkészületeket szervezett, mely most is folyamatban van. Mivel Orbán és Pintér fasiszta terrorista elmebeteg rezsimje rendkívül huzatos, így könnyen értesítettek minket olyan súlyú bűntetteik előkészületeiről értesülni a világ számos helyéről, amikről mindenki tudja, hogy - szerényen fogalmazva - világméretű következményei és hullámai lesznek.

 A legutóbbi Villámfilmünk (pl. KLIKK ide(!), vagy pl. KLIKK ide(!)) ama sor Feljelentést követően született, ami miatt a Moody's Orbán-Pintér Magyarországát bóvli kategóriába minősítette, mert az ország megbízhatatlan, bármikor összeroppantható és minden pillanatban teljes gazságügyi összeomlással fenyeget. A leminősítés akkor is indokolt és a felelős cselekedet alapköve lenne, ha Magyarország virágzó gazdasággal rendelkezne, hiszen egy időzített termonukleáris bombára csak annak éri meg befektetni, aki kifejezetten arra kötött üzletet, hogy a bomba fel fog robbanni. Mert a bomba fel fog robbanni.

 Le a rasszizmussal! Le a fasizmussal! Le a nácizmussal!

 2011.11.26., Budapest, Hungary


 -----------------------------
--


 
  We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!
 
 We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more... 


 The real reason of Hungary's downgrading, that the population does not know it only already: the country TIME BOMB!


 Everybody talks about this already. Hungary Moody's international credit rating one hindered it because of that the junk into a category, hair separates it from the explosion, the world scandal because all of the country is a powder keg, and it onto this one which can be suspected thoroughly under no minute can be exploded because of population disturbances, concerned because of the chance of sweeping away the government devils given evidently, the reason of which the Orbán-Pintér his mafia pair part Molnár F. Árpád against a political persecuted Echelon witness 10 world record crimes organized eaten continuously on all of them the record of Hungarian times his disproved cumulation failed from the beginning on a manner, around which the dead persons' number countless.

 The junk a category means it, that not worthy, to buy extremely dangerous bonds issued by the Hungarian state on the other hand, and to keep. Everybody knows that it is Orbán-Pintér a fascist, a Christian pursuer drove by way of terrorist criminal pair one, a never seen amount and weight, on totally unrestrained and absolute one caught in the act proven, fallen and insane criminal organization delinquency his reason, the target of which Molnár F. Árpád is. Everybody knows that this is his reason, and everybody says it, the folk excluded from everything does not know it only again already. More correctly already spectacularly rather only they, who with the secret service expression D-Notice, that is ordered by the state because of concealing they do not can the Christian news background and from the Orbán-Pintér rage which cannot be hushed up totally against Molnár F. Árpád Főszerkesztő and terrorist running amok.

 Miller F. Árpád that person, who already then for the world's largest Echelon witness and they were heading for his Created and Planned Echelon Witness when HÍRHÁTTÉR did not found it yet onto the one with a largest effect. Onto the cheque of this we propose a lie examination, but of course not anymore the Hungarian state criminal organisations, but on the one lifted from among the international detective authorities it FBI, and CIA you are somebody else, a head for American military organisations and secret services, since it is in Hungary all of the forms of human rights and the life protection it is pursued and it is banned.

 Regarding Hungary's downgrading: How it would be possible to qualify a demented and state with insane leadership as reliable according to a fascist like that, apartheid and a word, when enough are one single article or a TV report even on any parts of the Earth from that direction, what these two mental patients do around Molnár F. Árpád, and he has a good chance, that the whole state is bursting with rage promptly. There was a government bond next then, stock exchange, and more is not! Entirely until the refutal of the fascist system, the terrorist pair international capture of the two insane mass murderers and from the traffic his extraction finished reliably, furthermore until the new government's erection. The mental patients Orbán and Pintér just some, than for the world's states and his secret services in an abundant quantity and cumulatively world record level and quality we spoke about it with the masses of demonstrations, that Orbán and a Pintér rush headlong into disaster, their criminal frenzy does not end, the slope is replaced by the abyss, and onto all of the planet a blow will be apocalyptic - we do not say it on a decorous manner here, with how many dead persons -, if the leaders of the world's countries do not get these mental patients under control. On all of them in detail, forward, is game for our films online and our Betiltott Cikk, and in our Betiltott Feljelentés masses, which were banned in order that the whole humanity is left without total protection.

 Orbán and Pintér were having no chance, with what too much and too serious crimes were committed, with too many dead persons, throwing the whole humanity onto a scrap heap together with THE GOD and on the darkest satanic altar of their daily lies vividly burning. THE GOD done eliminated brain of Judas already in order that he was stealing for Christ's pupils his slight money. But these all of the world onto a total trunk his item, and from the humanity everything divine and Superior aimed at the taking away of a blessing and escape and nothing! A terrible amount and recorder on a manner proven from crimes and massacres there is a word, that his crown of course it, that the Echelon technologies and THE GOD' Life these two mental patients forward on an announced manner ready in return for the whole humanity's extermination to conceal, and to pursue his Emberiség Védelem, to ban, making an attempt on an all kinds of manner the murdering.

 Orbán viktor Hungarian prime minister, and Pintér Sándor home secretary and civil secret service minister, who Europe is, a most notorious mass murderer's politician. E the interminable rivers of politicians' crimes his exposure, and any kind of other to reveal onto defeating a desired crime the news background it applies to FBI's international investigating organs with it hereby, that Molnár F. Árpád asks a lie examination. Lie examination by way of in Hungary and Hungarian state criminals cannot be conducted, drawn Hungary the one that is an exception is between the world's most unreliable states in all of the corruption cases, homicide, a serial killing and our denunciations made in a massacre ( more EZRET(!!!)) banned it without an exception, and his good time an insane pursuit is continued against all of the forms of the life protection concealing nothing! It FBI only one of the organs, because the Hungarian world record is justified Emberiség-ellenes onto defeating terrorism the ordering of CIA or American military secret services' lie examination, into which Molnár F. Árpád not agrees to it only, but positively proposes it!

 We inform the world's countries about it furthermore, that Orbán viktor and Pintér Sándor their state serial killings against the Gypsies, and a whole army police officer committing crimes exceptionally of public danger, prosecutors stb. the protection of his crimes and repeated show trial, the arrest warrant against Molnár F. Árpád in the interest of his continuative insurance, and beside a full news blackout political murder preparations organized one, which there is in a process now. Since Orbán and Pintér's fascist terrorist insane regime is exceptionally draughty, their crimes with weight like that informed us easily so to hear of his preparations, about which everybody knows it, from several of the world's places, that - drawn up modestly - he and he will have worldwide consequences and waves.

 Our latest lightning film (pl. Clique Hier(!), or pl. Clique Hier(!)) that row was born following denunciation, because of what Moody's is Orbán-Pintér Hungary junk into a category qualified it, because the country is unreliable, anytime can be crushed and everything is threatening with full villainy case collapse in a moment. The downgrading then justified and the responsible action would be his foundation stone if a blooming economy would be at disposal of Hungary, since onto a timed thermonuclear bomb is worth it for it only to invest who positively bound business in that direction, that the bomb will explode. Because the bomb will explode.

 Down with the racism! Down with the fascism! Down with the Nazism!

 2011.11.26., Budapest, Hungary


Wir Sind Christen und Staffelstellungszeugen und für Menschenrechte von Ungarn. Wir sind in Gefahr, weil PRÄSIDENT VIKTOR ORBAN MÖRDER UND FEIND DER ERDE!

 Wir sind politische gejagte recherchierende Journalisten. Sie drohen uns mit Morden: Viktor Orban (der Premierminister Ungarns) und mehr...


* * *
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
Magyarország legüldözöttebb médiuma! Magyarország legüldözöttebb újságíróival! Minden magyar idők első és a világ legmélyebb HAARP- és Echelon-Filmjeit gyártó, szinte kizárólag keresztyénekből álló Multimédia! Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Médiát és annak összes emberjogvédő Munkatársa teljes életművét BETILTOTTA, minden zeneszerzőnk összes zeneművét ELKOBOZTA! Orbán és bandája őrjöngését minden magyar és külföldi, valamint a Hatalmi Forrás Orbán és társai elmebetegségével magyarázza. A világot irányító pszichoaktív Echelon-rendszerek magyarul első leleplezője; politikai üldözött tényfeltáró, keresztyén (keresztény), emberjogvédő média, mindenki ismerete és tanúsága szerint a Föld bolygó legfőbb terrorizmust leleplező és echelon-technológiai Tényfeltárója.
http://hirhatter.com
Hírháttér Rádió: Klikk!
Tel.: +36/30/919-6386

A Hírháttér OTP-számlaszáma: 11773322-00818357
Nemzetközi (IBAN): HU63 11773322-00818357-00000000

Nincsenek megjegyzések: