2011. november 24., csütörtök

Nemzetközi feljelentés!

INTERNATIONALE ANKLAGE UND GERICHTET NACH ÖSTERREICH! JETZT!NEMZETKÖZI FELJELENTÉS ÉS AUSZTRIÁNAK CÍMEZVE! AZONNAL!

Ausztria kormánya, Werner Faymann és Ausztria titkosszolgálatai és rendőrségi szervezetei!


 Az alábbi NEMZETKÖZI FELJELENTÉST AZONNAL továbbítsátok a nemzetközi hatóságoknak és nyomozó szerveknek, és haladéktalanul kezdjétek el a nemzetközi nyomozást, valamint A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA életvédői és jogvédői kihallgatását!

 AZONNAL!

 Mivel Ausztria összes szerverén, egyszerre került BETILTÁSRA A HÍRHÁTTÉR, az osztrák állam részéről eltulajdonítva az ott tárolt összes bizonyítékot, ezért az alábbi NEMZETKÖZI FELJELENTÉST az elmúlt egy órában a Világháló további egy tucatnál több nyilvános szerverére, továbbá további, kb. félszáz Internetes tárhelyére elhelyeztük! AZONNALI INTÉZKEDÉST KÖVETELÜNK WERNER FAYMANN OSZTRÁK KANCELLÁR ÉS AZ OSZTRÁK ÁLLAMI SZERVEZETEK RÉSZÉRŐL!

 -----------------------------------

 Österreichs Regierung Werner Faymann und Österreichs heimliche Dienstleistungen und Polizei ist man seine Organisationen!

 Schicken Sie unten erwähnten NEMZETKÖZI FELJELENTÉS zu den internationalen Behörden und nachforschenden Organen schnell voraus, und fangen Sie die internationale Untersuchung schnell, und die Nachrichtenhintergrundmultimed
ia seine Lebensverteidiger und seine Verteidiger der Recht-Befragung an!

 JETZT!

 Womit auf allen Österreichs Servern der Nachrichtenhintergrund zum Verbieten gleichzeitig vom Teil des österreichischen Staates kam, der alle Beweise versorgt dort, wegen dieses unten erwähnten NEMZETKÖZI FELJELENTÉS es verwendet, war das Web in einer Uhr anderer noch ein Dutzend zu Ende, das seiner öffentlichen Server, außerdem ein anderer ist, wir legten es auf den Sammlungsplatz von cca. fünfzig Internetes! WIR FORDERN EINE SOFORTMAßNAHME WERNER FAYMANN VON EINEM ÖSTERREICHISCHEN KANZLER UND DER TEIL DER ÖSTERREICHISCHEN ZUSTANDORGANISATIONEN!

 -----------------------------------

 Austria's government's, Werner Faymann and Austria's secret services and police one are his organisations!

 Send on undermentioned NEMZETKÖZI FELJELENTÉS to the international authorities and investigating organs promptly, and start the international investigation promptly, and the news background multimedia his life defenders' and his defenders' of rights interrogation!

 NOW!

 With what on all of Austria's servers, the news background got to forbidding simultaneously, from the Austrian state's part appropriating all of the evidence stored there, because of this undermentioned NEMZETKÖZI FELJELENTÉS it the web was over in a clock another a dozen more of his public servers, furthermore another, we placed it onto the collection place of cca. fifty Internetes! WE DEMAND AN IMMEDIATE MEASURE WERNER FAYMANN FROM AN AUSTRIAN CHANCELLOR'S AND THE AUSTRIAN STATE ORGANISATIONS' PART!


NEMZETKÖZI FELJELENTÉS a cigánygyilkosságok és robbantásos merényletek bizonyítékainak orbánfasiszta elkobzása és az elkövetők hitleri fajú kinevezése miatt! Világszerte Postázva és további TERJESZTÉSRE!

! A HÍRHÁTTÉR NEMZETKÖZI FELJELENTÉSE !
 Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Tóth Tamás budapesti rendőr-főkapitány!
 FELJELENTÉS!!! A politikai gyilkosságok bizonyítékainak helye!


  We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more...


  Orbán Viktor magyar miniszterelnök! Hende Csaba honvédelmi és katonai titkosszolgálati miniszter! Pintér Sándor belügyminiszter és polgári titkosszolgálati miniszter, egyúttal Európa kontinensének leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa!

   Felszólítunk titeket - nemzetközi törvényszékkel és életfogytig tartó szabadságvesztéssel vagy halálbüntetéssel fenyegetve titeket -, hogy bűnszervezetetek által házkutatás útján lefoglalt és a legegyszerűbb ellenőrzés során azonnal lebukott módon abszolút hamis vádakkal, bírósági ítélettel elkobzott számítógépes winchesterekeinket és pendrive-jainkat azonnal szolgáltassátok vissza, mivel azok általatok eltussolt tartalmát NEMZETKÖZI NYOMOZÓ ÉS BŰNÜLDÖZŐ SZERVEKNEK akarjuk átadni! Nemzetközi bűnüldöző szervek felajánlották a segítségüket maffiátok bűnszervezeti bűntettei kivizsgálására, és ehhez KÖVETELJÜK a computerek winchesterei és a pendrive-ok visszaszolgáltatását, melyek halmozottan tartalmazzák a cigányok elleni állami, apartheid sorozatgyilkosság állami szervezői életfogytos bűntetteinek számos-számos bizonyítékait, az állami, lakosság elleni népirtó pszichiátriai bűnözésnek, emberöléseknek, a szocialista rendszerből átmentett politikai bűnöző és bérgyilkos orvosok bűntetteinek bizonyítékait, több nemzetközi méretű és világtörténelmi jelentőségű, általatok védett és folytatólagosan szervezett és biztosítani akart terrorcselekmények bizonyítékait, és többek között Orbán Viktor és bűntársai sok milliós és sok milliárdos korrupciós bűntetteinek, életveszélyes fenyegetéseinek, koncepciós pereinek megannyi, töménytelen mennyiségű bizonyítékait!

 A leplezetlenné vált politikusi bűnszervezeti bűntettek, politikai gyilkosságok eltussolása és folytatólagos biztosítása érdekében az alábbi bűnözőitek elleni azonnali, ellenük párhuzamosan végrehajtott házkutatásokat és letartóztatásukat, valamint a velük való szembesítéseket követeljük többek között az alábbi általatok bűnszervezetben védett és kinevezett személyeknek:
    - Karasz Csaba, Kecskemét város rendőrkapitány-helyettese, aki 2006-ban bűntetteiért az év rendőre lett
    - Kassai László, Kecskemét rendőrkapitánya,
    - Dávid Károly, Bács-kiskun megye rendőr-főkapitánya,
    - Zombor Gábor, Kecskemét város Orbán Viktor által kinevezett polgármestere,
    - Borsos Béla rendőr ezredes, Kecskemét korábbi életvédelmi nyomozója, a fent sorolt életellenes bűntettekben való, éveken keresztül folytatólagos elkövetéseiért Zombor Gábor Fideszes polgármester által az év rendőrének választatott terrorista, a politikai üldözött Echelon-Tanú Molnár F. Árpád legalább 10 éve gyakorlatilag közvetlen szomszédja,
    - Kopasz Zsolt, Kecskemét vezető ügyésze és a gyilkosságok eltussolásában aláírásukkal végzetesen belefolyt bűnszervezeti beosztottjai,
    - a Kecskeméti Városi Bíróság büntetőperekkel foglalkozó teljes vezetése és mindazon bírók, akik a gyilkossági ügyekben LÁTVÁNYOSAN, TE ELMEBETEG ORBÁN ALÁÍRTÁK, HOGY ŐK AZ ÖSSZES LÉTEZŐ ÉLETELLENES BŰNTETTBEN ÉS TÖMEGGYILKOSSÁGBAN TOTÁLIS ELTUSSOLÁST ÉS BIZONYÍTÉKELKOBZÁST ÍTÉLTEK(!!!),

 és további, a magyarországi állami szervezett tömeggyilkos terrorista bűnözés létszám-terjedelme miatt itt meg nem nevezett közpénzből fizetett gazságügyi személyek és terroristák.

 Természetesen addig nem szállunk le minden magyarok leglátványosabb maffiaügyéről, ameddig az összes általunk megnevezett, továbbá a nemzetközi bűnüldöző szervek és külföldi titkosszolgálatok által megnevezett orbáni bűnözők és gyilkosok egytől egyig letartóztatásra nem kerülnek, és legalább szabadságvesztésük nem kerül foganatosításra!

 Külön figyelmet kértek tőlünk Nánási László bács-kiskun megyei főügyész terrorista bűnszervezeti maffiavezér letartóztatása és elítélése vonatkozásában!

 Kezdeményezzük Magyarország politikai bűnözői és az egész Emberiségre közveszélyes terrorista politikusai ellen több titkos nemzetközi szervezet és nyomozó hatóság felállítását, és kifejezetten Superior-felszólítunk a magyar politikusok és kiszolgálóik ellen a titkosszolgálati eszközök és mentális beavatkozások radikális kiterjesztésére, az elkövető Emberiség-ellenes bűnözők lebuktatására és olyan logikai és mentális tévutak előidézésére, amik bukásukat okozzák, az Igazságszolgáltatás előmozdítására és az Emberiség védelmére, AZ ÉLŐ ISTEN DICSŐSÉGÉRE!

 MINDHALÁLIG A HÍRHÁTTÉR KERESZTÉNY TÉNYFELTÁRÓI A JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN!
 ÁMEN!

 2011.11.22., Budapest, 8. kerület, A Próféta Predesztinált Helye!

* * *
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
Magyarország legüldözöttebb médiuma! Magyarország legüldözöttebb újságíróival! Minden magyar idők első és a világ legmélyebb HAARP- és Echelon-Filmjeit gyártó, szinte kizárólag keresztyénekből álló Multimédia! Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Médiát és annak összes emberjogvédő Munkatársa teljes életművét BETILTOTTA, minden zeneszerzőnk összes zeneművét ELKOBOZTA! Orbán és bandája őrjöngését minden magyar és külföldi, valamint a Hatalmi Forrás Orbán és társai elmebetegségével magyarázza. A világot irányító pszichoaktív Echelon-rendszerek magyarul első leleplezője; politikai üldözött tényfeltáró, keresztyén (keresztény), emberjogvédő média, mindenki ismerete és tanúsága szerint a Föld bolygó legfőbb terrorizmust leleplező és echelon-technológiai Tényfeltárója.
http://hirhatter.com
Hírháttér Rádió: Klikk!
Tel.: +36/30/919-6386

A Hírháttér OTP-számlaszáma: 11773322-00818357
Nemzetközi (IBAN): HU63 11773322-00818357-00000000
Az Isten áldásával!

Nincsenek megjegyzések: