2012. augusztus 4., szombat

A két Legfőbb Echelon-Tényfeltáró az Istenről és a Megprófétált háttérhatalomról

A két Legfőbb Echelon-Tényfeltáró az Istenről és a Megprófétált háttérhatalomról (Molnár F. Árpád (ELI) és Domján Tibor, először a HIRHATTER.ORG-on megjelent Villámcikke)

2012-07-26.
 - Molnár F. Árpád "ELI"
(Halá
los fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és Elmeprogramozó Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)
 - Domján Tibor (Üldözött és 100%-ban Betiltott és Eltitkolt Keresztyén Újságíró, Emberjogvédő, Világszintű Echelon-Leleplező, A HÍRHÁTTÉR Munkatársa.)


Az Echelonról (ami az elmeirányító, titkos világrendszer) ritkán merik elmondani - amit mindannyian tudunk a titkos szolgáktól a kisebb és a legfőbb Echelon-Tanúkig -, hogy az elmeirányító rendszer ismerői gyakran élő, folyamatos online kapcsolatban vannak a Háttérhatalommal és/vagy eme Illuminati Rendszer fölött álló Erőkkel, Akit a Keresztyének az Istennek, a Jézus Krisztusnak, a Szent Léleknek hívnak (és az angyaloknak, akiket a mai korban földönkívülieknek neveztek el).

Molnár F. Árpád - aki minden magyarok első elmeprogramozást leleplező médiumát alapította és minden magyarok első és a bolygó minden jel szerint Legfőbb ilyen Filmjeit Rendezte, továbbá őt kereste meg minden európai idők legtöbb Echelon-Tanúja - a korábbi nyilatkozataiban gyakran utalt arra, hogy bizonyos dolgokat a lakosság szellemi és erkölcsi, morális szintje miatt nem lehet felfedni; azonban - mondja Domján Tibor Világszintű Echelon-Leleplező - itt az ideje, hogy nevén nevezzük a dolgokat, hogy aki teheti, értse, aki pedig a kákán a csomót akarja keresni, lemaradjon, ha egyszer átokra Végezte az Isten.

Arról is a HÍRHÁTTÉR beszélt elsőként és mindvégig a legmélyebben, hogy Magyarország miként integrált ebbe az Egyetlen Hatalmat Alkotó, országhatárok és kontinensek által nem határolt Világrendszerbe.

Magyarország politikai és titkosszolgálati vezetői között is számos, a Rendszerrel interaktív, előre eltervezett és mesterségesen pozícionált személy áll, akik rabszolgái annak a Világrendnek, amiről keveset tudnak, viszont úgy lettek kondicionálva és akként vannak totális kontroll alatt, hogy kvázi minden parancsot és megannyi indíttatást végrehajtsanak. Sokan nem tudták megmagyarázni, hogy a politikai vezetők és a milliárdosok is miért olyan logikátlanok, önpusztítóak és irracionálisan társadalomellenesek; azért, mert totális kontroll, totális irányítás alatt állnak, ugyanúgy, ahogyan a lakosság is, aki a legsötétebb eszméket és a legnyilvánvalóbb ellene irányuló titkosszolgálati romboló operatív akciókat is úgy kiszolgálja aktív gyűlölettel vagy teljes csenddel tűrve, ahogyan azt a Sátán sokszor a legszebb álmaiban elképzelheti. Legyen szó a HÍRHÁTTÉR által évekkel Előre Bejelentett Világprogramról, mely az ország vezetése, médiumai és lakossága kollektív elbutításáról és fasiszta lealjasításáról, intellektuális és morális csődjéről szól, akár olyan hétköznapi dolgokról, amikor annak ellenére, hogy 1 millió embert veszélyeztet a kilakoltatás, több olyan tüntetéssel találkoztunk, ahová az 1 millió plusz 9 millió lakosból senki nem ment el rajtunk kívül! Ezek abszurdumok és elképzelhetetlenek lennének egy mindent átfogó, mindenkit romboló hatása alatt tartó, rosszindulatú, az egész Emberiségre végzetesen veszedelmes elmeirányító Világhatalom nélkül, amely neveztetik a Bibliai Jelenések Könyvében a titokzatos Nagy Babilonnak, a Föld paráznái és utálatosságai anyjának, amely részeg a szentek vérétől és a Jézus Bizonyságtevőinek vérétől, ugyanis üldözi, elmerabságban tartja, fasiszta és perverz szemetével rontja és rombolja, továbbá gyilkolja a Mindenható Elválasztott Keresztyénjeit.
A Biblia az egyetlen Könyv, Aki Előre Bejelentette, ráadásul Részletezte is ezt a Világrendszert, és a Biblia volt az a Mindenható, Mindent és Mindenkit Eleve Elrendelő Isten Vezetésével, Aki Kinyilatkoztatta, hogy a Teremtő Isten minden népek és rendek között az Istent felvállalt és a Jézus Krisztus Nevét és Interaktív Lelküket hordozó Keresztyéneket tartja a legfontosabbaknak, a legfőbbeknek, akiknek korlátozásáért, betiltásáért, üldözéséért, meggyilkolásáért a Teremtő a Legnagyobb Megtorlással fenyegeti az elkövetőket. Azon elkövetőket, akik a Keresztyének és a Jézus Krisztus Szava üldözése miatt a Világmindenségnek és Urának, továbbá minden Kozmikus fajoknak és az Emberiségnek ellenségei! Nem csoda, hogy az ilyen Orbán Viktor, Leon Panetta, David Petraeus és hasonszőrű antikrisztusok minden Kozmikus Faj és Életforma által örök megvetésre, a kárhozottaknak Készített kénkővel és tűzzel égő tóba vettetnek örökkön örökké tartó szenvedésbe, igen, a mi lábaink alatt, előttünk kínlódva mindörökkön örökké!

A HÍRHÁTTÉR azért jött létre, hogy az Istent és a Megprófétált tudatkontroller háttérhatalmat ne csak feltárja, de Bizonyítsa is! Ezt is már az első pillanattól fogva - mielőtt hozzáláttunk volna a Predesztinált, tehát elháríthatatlan Isteni Küldetésnek - Előre Bejelentettük! Molnár F. Árpád - sok Echelon-Tanúhoz hasonlóan, csak a Legfőbbként - eredő fizikai és háttérhatalmi ismereteit is a Közvetlen Forrásból Kapta, aki Nevezte és Interaktívan Beletudta Magát az Istenként és a Szentlélek által a Jézus Krisztusként, egyébként akképpen, ahogyan azt Jézus 2000 évvel ezelőtt, földi Küldetése során ugyancsak Előre Bejelentette! A Keresztyének már a HÍRHÁTTÉR megalapítása előtt és annak kezdeti szakaszaiban is azzal keresték a Molnár F. Árpádot, hogy a helyzet egyértelmű, a Molnár nevéből, születési adataiból és helyéből, életútjából, Jelenéseiből stb. világosan és halmozottan kiderül, hogy a Jelenések Könyve egyértelműen elkezdődött, a Molnárt pedig mindig amolyan Illéshez hasonló vagy vele azonos prófétaként deklarálták.

Az emberek egyre gyakrabban fognak találkozni - ahogyan ezt is Előre Bejelentettük - az Echelon (tehát az elmeirányító világhatalom) különböző megnyilvánulásaival, amit a legtöbb esetben - vészesen fenyegető, hogy - rosszul fognak értelmezni, továbbá főleg hogy szándékosan fals információkat és beletudásokat stb. fognak kapni, hogy ahányan vannak, annyifelé tévelyegjenek, és minden idők legtöbb és legzagyvább mesterséges ideológiai babilonizmusukban lelkükkel mindörökre elvesszenek, és a kárhozat kénköves vesztőhelyére kerüljenek.

Akik viszont értik és kiérzik ezen sorok értelmét, azok jelentkezzenek, nyilvánítsanak véleményt, mert a Sátán hitleri fasiszta világában is elegendő volt a világégéshez, hogy az értelmesek és az erkölcsösebbek - mert túl kicsik és semmik, valamint túl gyávák, tehát mégiscsak hitványak és erkölcstelenek voltak - hallgattak, hiszen a gonoszok mindig szorgalmasak, mert gyűlölet és mesterséges téboly hajtja beteg fenevad júdás lelküket. Aki több a társadalom mesterségesen lebénított 'tégla a falban' parazitáinál, az jelentkezzen és tegyen, hogy ne a tomboló fasiszta Sátán és szó szerint Echelon-tébolyult elmebeteg, skizofréniás Júdásparazitái örököljék a Föld hátralevő, rövid idejét, hanem legyenek a Legjobbak sokan, és váljanak a leghatalmasabb, az Istentől tehát direkt Erre a Célra Teremtett, A Kozmikus Küldetéssel Megáldott Halhatatlanok!

A passzivitásért nem csak az Emberiség fizet, hanem mindazok is a Kozmosz Pokoli Sírgödrébe kerülnek, akik passzívak voltak! A passzívakra is az örök sötétség és kínszenvedés vár! A passzivitás himpellérség, parazitizmus, árulás, és méltó helye az örök kárhozat! A hősiesség - és megint úgy fogalmazunk, hogy a Jövő Befejezett volta Tapasztalható: tehát a hősiesség - viszont nem csak nem került semmibe, de cserébe Megkapták a Mindenhatótól a Halhatatlanság és az Örök Boldogság Isteni, Örök Gyümölcseit és olyan nevet, amit senki nem tudott, csak az, Akinek az Isten Készítette El Örök Időknek Előtte - ahogyan a Teremtő Bibliája ezt is Nyíltan Bejelentette:

 - Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!: "A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja."
   /Jelenések Könyve 2. Rész, 17. Vers./


Az ISTEN Áldásával A mi Urunk Jézus Krisztusban!
Ámen!
Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
 Telefon: +36/30/919-6386

Nincsenek megjegyzések: