2012. január 20., péntek

Brice Taylor és a Monarch programozás

The Most Dangeorus Game - DT Art Gallery
Egyáltalán nem titok, hogy az emberprogramozás, mint tevékenység, már több ezer éves múltra tekint vissza, ha csak az írásos emlékekre támaszkodunk (is). Az emberi jellem, viselkedés és reakciók precíz megfigyelésén alapszik, lehetőleg minél extrémebb körülmények között. Rituálék, kínzás, hókuszpókusz, drogok, hipnózis, és még több kínzás! Ilyen téren az emberi faj nem sokat változott, tulajdonképpen a módszerek sem sokat, inkább az eszközökben mutatható ki némi "finomodás" no meg az eredményességben. Az egyén programozását bizonyos feladatok elvégzésére, felváltotta a tömegek programozása, bármire, az igényeknek megfelelően!

Azzal a ténnyel, hogy a jelenkor embere mennyire befolyásolható, szerintem mindenki tisztában van, ám azzal, hogy milyen szinten befolyásolják valójában, szinte senki (a beavatottak kivételével természetesen)! Gyanakszik az ember a TV-re, vagy akár az egész médiára, számtalanszor szembesült már vele, hogy a politikusok hazudnak, miközben fűt-fát ígérgetnek, mindezek ellenére, az emberek túlnyomó többsége a médiában elhangzó információk alapján alakítja életét, hozza a döntéseit, és választ politikust országa vezetőjéül. Hétköznapi téma, hogy manipulatív klisék nélkül, lassan el sem lehet adni semmit, de mindeközben szinte mindenki meg van győződve róla, hogy saját agya ura! Elismeri ugyan, hogy néha bedől ennek-annak, de összességében (ha már más nem is) az akarata szabad, és a sorsát valójában csak saját maga irányítja!

Aki csak egy hangyányit is így gondolja, annak hosszas szöszmötölést javaslok ebben a témakörben!

Brice Taylor
A címben szereplő Brice Taylor, és a hozzá hasonló hősök, mint pl. Cathy O'Brien vagy a korábbi cikkekben már említett Claudia Mullen ill. Christine DeNicola, a még ma is élő bizonyosságai annak  az általános téveszmének, miszerint az ember valaha is rendelkezett szabad akarattal, de ha úgy jobban tetszik (egy másik nézőpontból), mostanra már egészen biztosan NEM!!! Fontos megjegyezni, hogy ezt a tanúbizonyságot, csak olyan iszonyatos kínszenvedések árán teljesíthették be, amilyennel még edzett horror rajongók sem gyakran találkozhattak (bármilyen fejlett is ez az iparág), ezért az újkori történelemnek, feltétlenül az emberiség hőseiként kell rájuk tekinteni! Az évtizedeken keresztül elszenvedett szörnyűségek, és megfélemlítések hatására ők ugyanis nem hunyászkodtak meg a terror előtt, hanem szembeszálltak vele, és kiálltak a nyilvánosság elé. Élő figyelmeztetésül az emberiség elé – aminek részeként  pl. magyarországgal, csak átvitt értelemben kell számolni, mert az itteni sötétség és arrogancia nem nagyon kíváncsi a valóságra, amiért később valószínűleg nagy árat fog fizetni!

Orbán kedvenc jelszava: A munka szabaddá tesz
Mivel ebben a témakörben soha nem árt ismételni, érdemes újra elmondani, hogy az elmeprogramozás a 20. században vált ipari méretűvé, ami azt jelenteti, hogy emberek tömegeit volt lehetőség, különböző kísérleteknek folyamatosan alávetni, eredményeit megfigyelni és azokat dokumentálni. E "tudománynak" legeredményesebb és ezért leghírhedtebb alakja Dr. Josef Mengele lett, SS orvostiszt, aki a másik világháborús koncentrációs táborok "Halál Angyala"-ként, személyesen irányította és végezte a jelentősebb kísérleteket, a szinte megszámlálhatatlan mennyiségben érkező, főképp zsidó deportáltakon. A legfőbb kutatási területek, a végletek meghatározása (magyarul, mennyi kínzást és szenvedést bír ki egy átlagember mielőtt meghal) és az ehhez szorosan kapcsolódó, tudat befolyásolásának lehetőségei voltak, természetesen a cél érdekében az emberi élet, vagy méltóság a legkevésbé sem számított! A háború végére a kutatási eredmények olyan kecsegtetőnek bizonyultak, hogy a CIA, Dr. Mengelét, néhány ezer náci tudós és mérnök kíséretében családostól, egy Operation Paperclip fedőnevű akció keretében, az USA-ba szállították. Mengele innentől Dr. Green néven folytatta "kutatásait", különböző fedőnevű projektek, különböző titkos bázisain.

Titkos USA elmeprojektek - Foto-montázs: Domján Tibor
A katasztrófa tehát egy kontinenssel odébb folytatódott. A hivatalos történetírás szerint, az ötvenes évektől, több egymásra épülő katonai projekt keretén belül, mint a Bluebird, Artichoke, Mk-Ultra, és a Monarch évtizedeken át tartó titkos és nem titkos kísérletet végeztek a náci technológiára és eredményekre ráépülő kutató bázisok. Amerikából és Kanadából sorkatonák, állami alkalmazottak és civil önkéntesek vetették alá magukat különböző eljárásoknak, vizsgálatoknak,  a hadsereg hazafias toborzó felkérései hatására, számtalan esetben ráadásul a tudtukon kívül,  de ezek az önkéntes (és önkéntelen) személyek, a  szükséges kísérleti alanyoknak csak egy igen kis részét képezték. Az egész kontinenst behálózó titkos bűnszervezeti csatornákon keresztül, milliószámra raboltak el otthonukból, utcáról és árvaházakból gyermekeket, de hasonló módszerekkel jutottak felnőtt alanyokhoz is, csak esetükben kicsit nehezebb volt, feltűnés és nyomok nélkül a rablás. A hajléktalanok, fogyatékosok és a kórházak betegei azonban, ebből a kategóriából is kimeríthetetlen utánpótlást nyújtottak a projektek kutatói számára. Természetesen, hasonlóan "szellemi" elődeikhez, itt sem az emberélet megóvása volt a fontos, hanem a kitűzött kutatási célok!

A szerzők:  Brice Taylor, Cathy O'Brien és Paul Bonacci
A legfőbb cél, pedig itt már az emberi elme tökéletes birtoklása volt! Ennek megfelelően pedig nem volt tabu az módszerek  használatában ,ahogy az aztán  részletesen leírásra is került Cathy O'Brien : Trance Formation of America c. és Brice Taylor : Thanks for the Memories c. könyvében. A brutális pontosságú visszaemlékezések, a mesterségesen előidézett személyiségzavarban (Multiple Personality Disorder), tehát a trauma okozással kialakított több személyiségű, programozott alanyokban rendre kialakuló fotografikus memóriának köszönhetőek. Az elkülönülő személyiségek (Alterek) önállóan programozhatóak, ami azt jelenti, hogy az alanyt tetszőleges számú, és tetszőleges,  egymástól teljesen független személyiséggel és feladattal vagy viselkedéssel lehet ellátni, hasonlóan mint ahogy ma egy számítógépet vagy akár egy robotot inast programoznánk be, ha a hivatalos tudomány rendelkezne számottevő  ilyen robotokkal! (Azt viszont érdemes hozzátenni, hogy ezekben az időkben viszont, még aligha beszélhetünk - persze megint csak hivatalosan - számítógépről)

Anna, mint Presidential Model, az Air Force One fedélzetén.
Brice Taylor, aki felnőttként Henry Kissinger többfunkciós biorobotjaként, hol mint akár partiba is dobható (de a háttérhatalmi elit, választékosan aberrált szexuális igényeinek megfelelően felkészített) luxus prostituált, hol  pedig élő memóriatárként (mind file) funkcionált, amelynek szerepét leginkább egy pendrive-hoz lehetne hasonlítani, azzal a különbséggel, hogy tartalmához csak az információt feltöltő, vagy a megfelelő kódkulcs birtokában lévő személy tudott hozzájutni, Brice a hordozó, pedig mindeközben egyáltalán nem  is volt tudatában az elméjébe zárt tartalomnak, melyek rendszerint szigorúan titkos kormányzati adatok és információk voltak, kiterjedési korlátok nélkül! (Ellentétben a mai pendrive-okkal ugye!)

Bizonyára vannak akiknek szimpatikus, vagy gondolatébresztő lehet egy hasonló funkciókkal rendelkező hölgy társasága, azonban vessünk egy pillantást megint arra a folyamatra, ahogy készültek ezek személyek.  Brice Taylor könyvbe foglalt visszaemlékezései, egy közel 14 éves időszakot ölelnek fel, melyben kínzását, erőszakolását és gyermekprostitúcióra kényszerítését már a családon belül,  édesapja elkezdte.
"Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört. Többek között bezárt szekrényekbe, ketrecekbe és koporsókba, miközben közölte velem, hogy itt hagy meghalni. Csaknem megfulladva, magányosan, tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe, megfosztottak az élelemtől és az alvástól. Elektrosokkot kaptam, elektromos vezetékeken, forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével. Kábítószereztek. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak..."

Az évtizedek alatt elrabolt több millió gyermekek élete, körülbelül a hasonló laborokban tartott fehér egerekével volt egyenértékű! Mindennapos volt, hogy a ketrecekben tartott gyermekek előtt néhányat,  a többi szeme láttára egész egyszerűen azért mészároltak le, hogy az életben maradtakat minél nagyobb traumának tegyék ki továbbá így kényszerítve őket, az egyre erősebb behódolásra!

Bobe Hope
Brice Taylor, rendszeresen vett részt különböző (az elit számára) nyilvános orgián, kínzási rituálén vagy éppen rabszolga aukción. Egy ilyen eseményen került először magántulajdonba, gazdája pedig a közismert színész és komikus Bob Hope volt!
"Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat, amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. Később sztriptíz következik. Számos ilyen show-műsorban felléptem, mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak."
Egy idő után aztán, Charles L. Horn, a Federal Cartridge Company tulajdonosának "birtokába" került, akit Charlie bácsinak hívott és aki később bemutatta, majd lepasszolta Henry Kissingernek. Mivel Kissinger nemcsak a háttérhatalom látható gazdasági "szakértőinek" egyik legnagyobb prominense volt hanem igencsak konyított a bio szoftver fejlesztéséhez, gyorsan tovább is programozta Brice-t, a még magasabb körök,  még kényesebb igényeihez is.

Az összeesküvés Nem elmélet - Foto-montázs: Domján Tibor
Mivel az MK-Ultra-t, több bizottság (persze csak bizonyos szinten) nyilvánosságra hozta, többek között a Rockefeller bizottság is, ezért a CIA különböző látszatintézkedések keretében, hivatalosan megszüntette a kutatásokat. Több tényfeltáró és szakértő állítása szerint azonban, az egész művelet, valójában átvedlett annyira szigorúan titkos minősítésbe, hogy így már nem is tartozott sem a kormányok és pedig a kongresszus fennhatósága alá. Egyesek szerint ekkor vette kezdetét a Monarch Projekt, mások szerint ekkor már csak kiteljesedett, és az immár titkos kutatások, ezen a gyűjtőnéven néven futottak tovább.

Monarch projekt (korabeli ábrázolás)
Maga a projekt egy lepkefajtáról, az úgynevezett Királylepkéről (Monarch Butterfly) kapta a nevét, ami mint minden lepke, hernyóként kezdi az életét (ki nem fejlődött lehetőségeit reprezentálva) majd bebábozódik, (programozás) és végül gyönyörű pillangóként (Monarch slave - szolga) születik újjá! Talán az legfontosabb ok, hogy pont a Királylepkéről nevezték el a programot, hogy ez a lepkefaj megjegyzi, hogy hol született (gyökereit) és azt a tudást genetikailag adja át az utódoknak. Ez a felfedezés indította be a náci és illuminátus célokkal rendelkező kutatásokat egy Mesterfaj megalkotására a genetika által, melynek alapja, hogy ha genetikailag a tudás átadható akkor fontos, hogy a Monarch programozások alanyait lehetőleg genetikailag is megfelelő szülők adják!

Brice Taylor, Kissingernek köszönhetően, valószínűsíthetően átesett az összes szóba jöhető programozáson, lévén az nemhogy lépést tartott a fejlődéssel, hanem sportot űzött a dolgok megelőzéséből. (Főleg, hogy a  lakosság  mindeközben, legalábbis ezekhez a dolgokhoz képest, barlangrajzok készítésével volt elfoglalva.) A CIA sem panaszkodhatott, mert miután egy bizonyos szint felett, a már mondhatni kötelező jelleggel szervezett szabadidős tevékenységével, magyarul: sátánista gyermekpornóval és hasonló nyalánkságokkal, az összes számottevő tisztviselőt, tanácsost, politikust, szenátort, elnököt, katonai és rendőri vezetőket ill. civil hatalmasságokat, megfelelően zsarolható állapotba hozta, előállt bio Escort szolgálatának visszautasíthatatlan ötletével. Ők voltak a Million dollar Baby's avagy a millió dolláros babák, akik azért kapták ezt a nevet, mert személyenként közel ennyi be kerültek az adófizető állampolgároknak, ráadásul úgy, hogy a kongresszus költségvetési szavazásain, feltehetően nem ez a megnevezés szerepelt.

Henry Kissinger és neje
A legextrémebb  igényeknek is megfelelő, és Monarch béta programozásnak alávetett alanyokat Presidential Model-nek (elnöki modell) nevezték, melyek 1960-ban egy éjszakára kikölcsönözve, állítólag 1200 dollárba kerültek, mely összeg gyaníthatóan nem az állami költségvetést gazdagította, ellenben kiképzésük (kínzásuk, traumatizálásuk stb.) kisgyermek koruktól hadrendbe állításukig meghaladhatta az egymillió dollárt (persze ez a közösből ment)! Brice Taylor fültanúja volt olyan beszélgetésnek, ahol magas rangú CIA-s tisztviselők, az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú állami vezetőknek ajánlották a legújabb biorobot fejlesztéseiket,  szexuális és egyéb igényeik kielégítésére. Ilyen módon került közelebbi kapcsolatba ő is John F. Kennedyvel, Richard Nixonnal, Gerald Forddal, Lyndon Johnsonnal vagy még kormányzóként Ronald Reagannel.

Marilyn Monroe is egy beta szexrobot volt
Remélem senkinek nincsenek most már téveszméi az elnöki személyek körül rendre felbukkanó tüneményes sztárcicáktól. Igen, Presidential Model volt Marilyn Monroe vagy Anna Nicole Smith de, hogy ne csak szomorú kamusorssal bevégzett példákat hozzak fel, itt van mindjárt a magát alaszkai szenátorságig, majd 2008-ban alelnök jelöltségig "felküzdő" Sarah Palin, és hogy ne maradjanak ki ebből a cikkből a milliárdos amcsi könnyűzenész hölgyek sem, Tayra Banks, Rihana, Beyonce hármasa ha nem is feltétlenül elnöki modellek, de egészen biztosan programozott slave-ek. Programjaik elemeit, jeleit, szimbólumait folyamatosan és kényszeresen használják kippjeikben, bár az is igaz, hogy többek között ezért világhírűek! Britney-t és a többi Mickey egeret most meg sem említem, legyenek ők egy következő történet, gombolyítom tovább inkább Brice Taylor fonalát.

Mivel Kissingernek köszönhetően, ha nem is jókedvéből, de Brice-nak bepillantása volt még az államok elnökeinél is magasabb rangú társaságokba, (és ahogy már jeleztem, fotografikus memóriája) ezért sokat megtudott gondolkodásukról, motivációikról. Ekkori gazdáját  könyvében  így jellemezte:
"A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. Mindig kísérletet tett arra, hogy olyan szituációt teremtsen, amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. Úgy tekintették mindezt, mint egy játékot, egy életre szóló tervet, melynek várható kimenetele végül is lehetővé teszi, hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát, amely elődeinek nem sikerült. Ez ambicionálta és ösztönözte őket."

Bush és Henry a két jó barát, stb.
A Council-ról azt kell tudni, a látható világ ma is talán egyik leghatalmasabb intézménye 1921-óta a New Yorkban székelő Council on Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa), szorosan együttműködve a korábbi bagolyvárral, ami a City of Londonban működik, Royal Institute of International Affairs (Királyi Külügyi Intézet) néven. Tulajdonképpen ez a két szervezet, és a benne tagokként helyet foglaló hatalmasságok a látható világ gazdasági döntéseinek valódi irányítói, vagy ha úgy jobban tetszik a válságok urai! (magyarul ha ők nem lennének, talán nem lenne válság sem). Tény, hogy nem hétköznapi hatalommal rendelkeznek, mégis elvileg hasonló módszerekkel irányítják őket, mint az ők a parti közben dédelgetett szexcicáikat! 

Brice könyvének egyik fejezetéből, a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) tudjuk meg pl. azt is, hogy Ronald Reagen egyik alelnöke id. George Bush pedofil volt, illetve azt is, hogy saját Kelly nevű lányát is traumatizáltatta, ezekről egyébként Cathy O’Brien is beszámolt könyvében, akinek hasonló traumatizálásnak, majd programozásnak alávetett lányát szintén Kellynek hívták.
"Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához, amit én kaptam. Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból, hogy engem "vonalban tartsanak". A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért, hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát, hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák, mint "Presidential Model"-t. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia, hogy ehhez az ún. "privilégiumhoz" hozzájusson, minthogy ez idő tájt a mi újonnan választott alelnökünk, George Bush, pedofil volt, és Kelly-t olyanná formálták, amit "Bush-baby"-nek neveztek, amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól..."

A legveszélyesebb játék - Foto-montázs: Domján Tibor
Ezekben a magas rangú körökben, egyik luxus hobbinak számított például az embervadászat, mely a The Most Dangerous Game (Legveszélyesebb játék) nevet kapta, és számos későbbi film alapötletéül is szolgált.  Brice beszámolt arról is, hogy legelső gazdája, Bob Hope birtokán a Jordan Ranch-en, többek között rá is vadásztak az előbb már említett pedofil id. George Bush és barátai.

Nos, ezek az események több évtizede történtek, de ne gondoljuk, hogy ma, az elnököknek teljesen más lenne a lelki berendezkedése, mások lennének a szokásaik vagy hobbijaik. Ne gondoljuk, hogy az ilyen örökséggel megalapozott társadalmakban a hatalmat, az ördögök kezéből egyenesen az angyalkák kezébe adják! Ez kábé akkora hülyeség, mint ezen cikk után meggyőződve lenni arról, hogy az elmeprogramozás kitaláció. Folyományként pedig, nyugodtan felkészülhetünk a még nagyobb meglepetésekre, mert a kísérletek nem álltak le, csak már nincs túl sok értelme, kísérletként beszélni róluk!

A pedofil idősebb Bush és egy rakás kisgyerek
Sőt, érdemes elgondolkodni azon a kérdésen, hogy ezek a kőkorszaki jellegű trauma okozások, bár kétségkívül megfeleltek a célnak, és kiszolgálták a beavatkozást végzők sátánista vágyait és szadista hajlamait, vajon nem egy elterelő hadművelet titkosan látványos mozzanatai-e? Vajon ezekben az időkben, mikor a lakosság jóformán a számítógépről sem tudott, nemhogy az emberprogramozásokról vagy sátánista pedofil elnökökről, vajon ekkor már nem volt-e irányítva véletlenül az egész társadalom, egy jóval fejlettebb technológiának a segítségével? Tehát, mindaz a szörnyűség, ami megtörtént első, majd második világháborúként, de főleg ami utána következett, az elképzelhető, hogy egész egyszerűen „játékos” fedezése a mindenkit irányító titkos uralomnak?

Aki ismeri a titkos szolgálatok működését, az tudja, hogy a legmodernebb technológiák megléte esetén is alkalmazzák a teljes arzenált. Hiába tudnak, az ég adta világon mindent egy személyről, műholdas vagy még fejlettebb megfigyelőrendszereik köszönhetően, attól még mind a megfigyelés mind pedig az adatgyűjtés zajlik távcsővel, követéssel, poloskázással, lehallgatással stb., mely feladatokat rend szerint, különböző alprojektjei végzik. Valahogy így kell elképzelnünk a háttérhatalom struktúráját és mechanizmusát is, fönt mindent tudnak, lejjebb egyre kevesebbet, viszont a parancsok mindig fentről érkeznek, amiket végre kell hajtani. És ennyi! Hogy jön ez az elmeprogramozáshoz?

Csupán annyi, hogy egy elme programozásához, egyáltalán nincsen szükség azokra a szörnyűségekre, ami a második világháború óta dokumentáltan folytattak. 

Britney sem kivétel a lepkés varázslat alól...
Monarch programozás alapja, hogy trauma okozással, különböző személyiségeket, vagy személyiségrészeket lehetséges alkotni, (alterek) amelyek nem tudnak egymásról és amelyek elfoglalják a testet más-más időpontokban. A traumák alkotta, amnézia falak választják el egymástól a különböző személyiségeket, általában egy meghatározóbb „Front alter-t” és tetszőleges számú és tetszőleges funkcióra programozott egyéb alter-től, illetve a front alter személyiségek védik, mind a programozót, mind pedig a többi személyiséget, sőt magát a programozás tényét is! Ajánlom mindenki figyelmébe egyébként, a közismert és gyakran használt, AlterEgo kifejezést! Ezért a programozott személy, aki lehet akár egy hétköznapi apáca, egy meghatározott kód hatására ami tulajdonképpen bármi lehet (szín, illat, számsor, egy szó vagy mondat) a lényeg, hogy olyasvalami legyen amivel csak a programozó tudja útjára indítani a másik v. többi személyiséget, rögtön a kívánt bérgyilkos, prostituált vagy akár japán tanárnő személyiségével és tudásával rendelkezik. 

A Monarch programozás szintjei azonosítják a slave – szolga funkcióit, és az EEG agyhullámokról lettek elnevezve, amik összefüggésben állnak velük. Ennek megfelelően megkülönböztetünk:

EEG agyhullámok és frekvenciák
Az ALFA programozást tartják az általános vagy „szokásos” programozásnak. Jellemzője a rendkívül kifejezetten visszatartott memória, lényegesen megnövelt fizikai erő és látásélesség. Az alfa programozást úgy érik el, hogy felosztják az alany személyiségét, ami lényegében jobb-bal agyfélteke elkülönülést okoz, ami lehetővé teszi a jobb és bal programozási egységét, idegúti stimuláció által.

A BÉTA a szexuális programozás (szexuális szolgák). Ez a programozás eloszlat minden tanult morális meggyőződést és a primitív szexuális ösztönöket stimulálja, tiltások nélkül. Ezen a szinten jönnek elő a „Macska” alterek. Szexcica programozásként is ismert, és ez a legláthatóbb programozás, mivel némely női celebet, modellt, színésznőt és énekesnőt alávetették ennek a programozásnak. A populáris kultúrában a macskafélék szőrmintáival díszített öltözékek gyakran jelzik a szexcica programozást.

A DELTA a „gyilkos programozás” néven ismert és eredetileg különleges ügynökök és elit katonák (pl. Delta Force, First Earth Battalion, Mossad stb.) részére fejlesztették ki, titkos műveletekre. Az optimális adrenalin termelés és a kontrollált agresszió kézzel fogható. Az alanyokban nincs félelemérzet, és nagyon szisztematikusak megbízásaik kivitelezésében. Önpusztító vagy öngyilkossági instrukciókat is berétegeznek a programozók ezen a szinten.

A THÉTA – ezt tartják a „telepatikus” programozásnak. A Vérvonalasoknak (azok az emberek, akik multigenerációs sátáni vérvonalú családokból származnak) nagyobb a hajlama a telepatikus képességekre, mint a nem-vérvonalasoknak. Nyilvánvaló korlátai miatt sokféle elektronikus és elmeirányító rendszert fejlesztettek ki és mutattak be, például bio-medikus emberi telemetria eszközöket (agyi beültetések), irányított energiájú lézerek, amik mikrohullámokat és/vagy elektromágnességet használnak. Állítólag ezeket együtt használják meglehetősen fejlett számítógépekkel és kifinomult műholdas követőrendszerekkel.

Minden trauma és kínzás, célt szolgál. A kísérletezések és kutatások nagy része azért folyt, hogy rájöjjenek, mit lehet, és mit nem lehet megtenni, elérni? Kimutatások készültek, hogy egy adott testsúllyal egy adott életkorban mennyi kínzást lehet elviselni anélkül, hogy a kínzott belehalna. De mi van ha ez az egész csak egy fedő sztori? Mi van, ha az elmeprogramozás, valójában rém egyszerű technológiáját megszerző háttérhatalom, az elmúlt akár csak 100 év történelmét mindössze fedő sztoriként alkalmazva, újraírta az emberiséget?

Mi van ha ennek köszönhetően még a programozók és a programozók irányítói is „elhitték”, hogy ők írják a történelmet és, hogy majd egyszer csak ők fogják programozni az egész emberiséget? (Közben meg már régen lezajlott az egész? - nem elfelejtve persze, hogy az Isten a legfőbb programozó!)
A Világmindenség Hatalmi struktúrája - DT Art Gallery
Mi van, ha létrehoztak egy olyan világot, ahol egy bizonyos titkolt technológiai áttörési pont után, ahonnan elvileg egy minden irányban bekövetkezni kénytelen fejlődés, exponenciális növekedése helyett, leginkább erkölcsileg, de valójában szellemileg is erőteljes hanyatlásnak indította az emberiséget, meghagyva azért a fejlődés illúzióját úgy, hogy egy bizonyos rétegét ellátja némi kényelemmel,  műszaki cikkel, és a persze a szabad akarat „felvilágosult” ideológiájával?? A játék valódi célja, motivációja minden bizonnyal túlmutat az átlag emberi felfogóképességen, de szerintem nem is sok értelme van kutatni, amire azonban rámutat de amit szándékai szerint leginkább el akar fedni, az a legfelsőbb hatalom, az Istennek léte, melynek a világot uraló és akár még saját magát is programozó,  a saját maga számára, az emberi IQ-t akár ezerszeresen is meghaladó intelligenciát kialakító, vagy akár a halhatatlanságot is elérő háttérhatalom is, csak egy apró baktérium, aminek megvan a gyógymódja, mint ahogy megvan a szerepe is, az Isten eleve elrendelt teremtésében! Az előre elkészült történelmünkben!

Babilon egykor és ma..
Alig lehet nem észrevenni, milyen szinten van lezsibbasztva, mennyire nem fogékony az emberiség még ezeknek a kezdetleges technológiák veszélyeinek megértésére sem (már ez önmagában teljesen természetellenes!), és mindeközben, mennyire nincs tisztában azzal, hogy érzékei milyen szinten kijátszhatóak, becsaphatóak. Minden csak programozás kérdése, persze van akinek teljesen megfelel a Mátrix, nem gondolva bele, hogy az aranyhalat sem azért tartjuk, hogy jó legyen a halnak, a szobánk akváriumában, hanem mert éppen olyan kedvünk van, hogy legyen, de ha nem lesz hozzá, vagy úgy tartja kedvünk akkor lehúzzuk a wc-n!  Ahhoz, hogy ebből a zselé, vagy mátrix állapotból kikerülhessünk, egyértelműen a legfőbb programozónkat, az Istent és a szabályait kell keresnünk, és követnünk úgy, ahogy azt minden értelmes számítógép szerepjátékos teszi, ha végig akarja játszani a pályákat! Ha egyeznek az elképzelések, valószínűleg egyre feljebb juthatunk, új pályákra, akár új világokba, természetesen – csúcstechnológiás játékhoz illően – akár egyre újabb és jobb képességekkel MEGÁLDVA! De azért egyet semmiképpen ne felejtsük el, az ÖRÖK ÉLET itt nem szabadon választott!

Nem véletlenül történt, hogy Brice Taylor időközben vallásos lett, és tapasztalja a Föld bolygón zajló spirituális háborút, melyről könyvében így ír:
"Megtanultam, hogy a szabadság nem szabad, és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján, de a tudás, az igazság és a szeretet, az igazi spirituális erő és kiállás segítségével, úgy, hogy hallani lehessen bennünket."

Az Isten áldásával, a Jézus Krisztusnak nevében!


Kapcsolódó, ajánlott olvasmány:


 

Nincsenek megjegyzések: