2011. augusztus 5., péntek

... 8π ... Jézus azokat Porba Írta (2x)

Molnár F. Árpád "ELI" (orbántól 100%-ban BETILTOTT Keresztyén Újságíró, Filmrendező, a világ Legfőbb Echelon-Tanúja)

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Olyasmi, mint amikor az egyetlen Nap háromszorosan tükröződik a vízen. Egy Fényforrás Létezik, és Az Az Egy Látszik Háromnak. Jól mondta Luther, aki szintén AZ ISTENBEN (azaz Tőle és Benne) Tudta, ahogy mi is Tapasztaltuk: Ezt csak az értheti meg igazán, aki Megkapta. Színről Színre pedig itt nagyjából senki. Majd eztán...

Einstein eseménynek nevezte a négy dimenziós koordinátapontok összegét, azaz hogy egy eseményhez a koordináta rendszerben meg kell adnunk a dologi tartalom szélességi, hosszúsági, magassági és időbeli adatait (tehát hogy mikor történik egy adott időpillanatban az adott helyen való tartózkodása). Amikor a tükröződést látjuk a víz hullámain, egyszerre látunk - tehát egy időben, azaz négy einsteinileg definiált dimenzióban - 3 eseményt, mely valójában AZ EGY Tőről Fakad.

Más felől is példázható: az ember az árnyékát látja meg a falon, primitív agya azt értékeli, pedig az árnyék a fény hiánya. Nem a tényleges tartalmat - a fény, a tárgy, a fal stb. együttesét -, hanem a fény hiányát véli kiemelt tartalomként. Mindig az egészet kell látni. Az elmében nem tudatosul, hogy az egészet látja. Mit is jelent, amikor Jézus 2000 évvel ezelőtt Azt Mondja: Én és az ATYA EGYEK VAGYUNK. Ti Énbennem, Én pedig tibennetek. Olykor azt jelenti, később pedig egyre gyakrabban, hogy AZ EGY Külön Döntései szerint pl. megmondom, hol zuhan le a következő repülőgép, és mindenképpen Megöli az Ő ellenségeit!

Még egy kis fizika, kissé másként: az anyag téridő görbületet hoz létre. Az ekvivalenciaelv - mely kifejezés szintén Einsteintől ered - megállapítani véli a gyorsuló test és az anyaghoz kapcsolt gravitációs hatás ekvivalenciáját, azaz hogy pl. egy a világűrben lévő űrhajóban gyorsuló test hasonlóan viselkedik egy bolygón "álló" testhez. Amikor pl.

   1. egy ember a földön áll, ugyanúgy azt érzi, mintha a gravitáció húzná a talajhoz, mint amikor a világűrben egy gyorsuló űrhajó padlóján áll, pedig az űrhajóban elvileg nincs gravitáció.

   2. Amikor a gyorsuló űrhajó bal oldali, mondjuk néhány foton (fényrészecske) méretű ablakán bejön a fény, az űrhajó jobb oldalán "lentebb" fog távozni, vagy az űrhajó falába ütközni, mivel látszólag elgörbül. Ugyanez látható, amikor a fény egy égitest, pl. a Föld mellett elhalad: látszólag elgörbül. Ez az ekvivalenciaelv: a két különböző körülményösszegben látszólag azonos tulajdonságok.
  
  
Az égitestek esetében a gravitációs hatás tehát az anyagnak nevezett dologi tartalom jelenléte következményeképpen látszik megjelenni. De minek a következménye az anyag, vagy - amit pedzeget - minek az árnyéka, minek a vetülete? Azért mondom, hogy fizika másként, mert egy példázatra gondolunk: az anyaghalmaz most egy csillag, akit Gondol A Háttér, A Forrás. Gondolja a hozzá kapcsolódó gravitációt is. Ez a gravitáció "mindent" maga felé ránt, ami a vonzáskörzetébe kerül. A dologi tartalmakat vagy keringő pályára állítja (megkíméli), de ami nem megfelelő paraméterekkel rendelkezik, azt magába rántja, és a másik hanyatlásával, pusztulásával saját erejét és tömegét gyarapítja.

Így lett meg, amit már A HÍRHÁTTÉR megalakítása előtt TUDTAK a Próféták: hogy egy idő után fekete lyukká vált. És így áll fenn a veszélye annak, amit már A HÍRHÁTTÉR megalakítása előtt vésztjósló esélyként TUDTAK a Próféták: hogy egy idő után akár A Fekete Lyukká válik...
  
Annyit mindig Tudtunk, Előre Tudtuk, hogy ez az egyik polaritás felől mindenképpen megtörtént múltban és jövőben: "mindent" elnyelt és el fog nyelni, ami nem rendelkezik elegendő pozitív energiával, hogy a zuhanást és a megsemmisülést (végzetes és irreverzibilis átalakulást) elkerülje. A kérdés anno is az volt: vajon a Gravitációs Óriás Pozitív töltése nem vált-e át egy idő után Negatívvá, hogy úgy nyeljen el mindent, ami nem képes a bolygó környezetében - AZ ISTENTŐL Választottként - elegendő energiát Kapni.

Azonban Biztos, mint a János Evangéliuma 8. Fejezete arról, aki még titkon, de Meghatározóbb Jeremiásnál:
... 8π ... Jézus az ellenséget a bolygó tömege miatt Porba Írja           ... 8π ... Jézus az ellenséget a bolygó tömege miatt Porba Írta ...

2011.08.03., 8. kerület; Budapest, Hungary

Az Isten áldásával! 

Nincsenek megjegyzések: