2011. július 31., vasárnap

Baltay Levente elbaltázta a TASZ-t! - Feljelentés!

elbaltázva
Emlékszem rá, anno milyen örömmel indultunk a bíróság épülete elől, hogy személyesen mondhassuk el neves emberjogvédő szervezeteknek, elsőként a TASZ-nak, hogy milyen atrocitások érik az önkéntes (és ingyenes) jogvédőket, miközben másoknak próbálnak segíteni! Álmomban nem gondoltam volna, hogy arrogáns süketeléssel fogadják bizonyítékokkal alátámasztott bejelentéseinket.  A süketelésre még csak számítottam, de arrogáns, kioktató és szemlátomást ideges fogadtatásra viszont nem. Azonban most nem egy megfélemlített szerencsétlen tévedt be az üldöztetésével, az állítólag szabadságjogokért küzdő társasághoz, hanem a Hírháttér Multimédia!  

Szolgáljon az alábbi eset tanulságul (úgysem fog, tudjuk előre) mindazok számára, akikhez a jövőben baráti hangnemben, állampolgári kötelezettsége teljesítése közben fordul a Hírháttér! Mert aki a baráti jobbra, támadással válaszol az az egész világ előtt fog leszerepelni!

Az élménnyel kapcsolatos első videónk következik:


Tisztelt Ügyvédi Kamara! Tisztelt Bánáti János Úr!

Feljelentés Baltay Levente romagyilkosságokat, pszichiátriai bűnözést, Újságíró- és Keresztyénüldözést, Emberjogvédők Elleni Betiltást, Koncepciós Pereket, Erőszakos, Fegyveres Elhurcolásokat agresszíven és követelőzően pártoló ügyvéd ellen!

(Villámgyorsan született FELJELENTÉSÜNK az összes budapesti rendőrkapitányságnak, a többi hatóságoktól kezdve országgyűlési képviselők tömegeinek, belföldi és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatoknak, emberjogi szervezeteknek, külföldi diplomáciai képviseleteknek, orbán viktor fasiszta és sztálinista bűnöző médiumainak és további médiumok tömegeinek stb., megannyi titkos címzettel, továbbá a Világháló mind több posztján, mind több államban publikálva!)


A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA szinte kizárólag Keresztyénekből álló Emberjogvédő Újságírói, Filmrendezők, Zeneszerzők, a nem régiben alakult Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetségének Aktivistái, számos kategóriában minden magyarok közül a legfőbb emberjogvédők és a legfőbb politikai bűnözést leleplezők vagyunk. Sok egyéb mellett mi vagyunk, akik a romagyilkosságok bírósági tárgyalásaira kezdettől fogva a legnagyobb létszámban szerveztük az úgynevezett hallgatóságot (civileket, aktivistákat, újságírókat; valamennyien roma jogvédők). A cigánygyilkosságok tárgyalásai közül egy kivételével pl. A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA Alapító-Főszerkesztője, egyben a nem régiben alakult Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ) alapító-elnöke, a Molnár F. Árpád Úr az összes tárgyaláson megjelent. A romák között határon innen, egészen Kanadáig a legnépszerűbb roma jogvédők mi vagyunk, túl azon, hogy a legfőbb tekintetetekben láthatóan a legaktívabbak is!

Azt tapasztaltuk, hogy több ügyvéd - akik tagjai vagy vezető tisztséget betöltő személyei a TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) nevű szervezetnek - a romák elleni támadások sértetti képviselőiként vannak jegyezve. Ugyanakkor vagy éppen ezért, miután névleg jelen vannak a romák elleni sorozatgyilkosságokról szóló tárgyalásokon, szinte soha, egyikük sem jelent meg az egész tárgyalási idény alatt! A legritkábban megjelenő ügyvéd szintén a TASZ embere. Ez a fajta, szinte a tökéletességre törekvő abszolutista hiányzás önmagában is elfogadhatatlanná, méltatlanná és az Ügyvédi Törvénnyel összeegyeztethetetlenné teszi, hogy ezek a nevükben ügyvédek egyáltalán elláthassák a romák jogi védelmét! Sem most, sem ezt követően, soha! Ezt a roma sértettek, áldozatok stb. biztonsága teljesen evidensen megköveteli! Senki nem kíván magának olyan ügyvédet, aki azzal hívja fel magára a figyelmet, hogy a legtöbbet hiányzik a tárgyalásokról, és ki egyszer sem menti magát! Aztán pedig kiderül, hogy egy bizonyos szervezet tagjaként példátlan harcot és üldözést folytat a legnépszerűbb roma jogvédők eltitkolására, totális betiltására, állandó fegyveres elhurcolására, a romák mellett szóló bizonyítékok ismételt elkobzására, még egy kisgyermek számára is azonnal tetten ért és megbukott koncepciós perek védelmére és további halmozására stb., stb., stb.!

Mi számos vádlotti és sértetti ügyvéddel beszéltünk és beszélünk. Kivétel nélkül minden ügyvéd - függetlenül attól, kiket képviselt - távol állt attól, hogy a romákkal és képviselőikkel szemben ellenséges, vagy akár a legcsekélyebben arrogáns magatartást tanúsítson! A TASZ csak nevükben roma jogvédői - beleértve a TASZ-t, mint szervezetet is - mindezekkel radikálisan és abszolút ellentétben extrém és szélsőséges ellenségességet tanúsított minden sértetti roma jogvédelemmel szemben, amit csak tetézett, hogy olyan hírhedt ügyvédek, mint a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) szervesen beépített embere, Baltay Levente (TASZ ügyvivő, sértetti "ügyvéd") a titkosszolgálati konspirációs szabályoknak megfelelő, klasszikus módszerekkel, ugyanakkor pokoli látványos bukássorozattal nyíltan arrogáns, agresszív, követelőző, vádaskodó, támadó, ellenséges módon állt ki minden olyan állami üldözés mellett, ami a romák elleni sorozatgyilkosság katonai titkosszolgálati és más politikai szálai csak említése ellen irányultak, és ugyanilyen halmozottan rosszindulatú és látványosan politikailag motivált erőszakossággal állt ki az állam és minden politikus tökéletessége mellett a Keresztyén és Legfőbb Roma Jogvédő HÍRHÁTTÉR elleni, megfélemlítő célú házkutatások, teljes bizonyíték-elkobzások, életveszélyes politikai fenyegetések, nácizmus és hitlerizmus vádjával hol a zsidók elleni népirtások megemlékezéséről, hol a romagyilkosságok bírósági tárgyalása elől elhurcolt Újságíró-üldözések mellett, tehát a megfélemlítések és a nyilvános terror képviselőjeként, aktivistájaként, a bűnszervezeti bűntettek és abszolút népirtó sajtócenzúrák oldalán!

Baltay Levente, a TASZ-ba és az Amnesty International-be beépített ügyvéd a rekordtartó a bíró leglátványosabb jogsértései ellenében is a bíró tökéletessége hangoztatásában, amit agresszív, elfogadhatatlan és minősíthetetlen stílusban terjesztett ki a jövőre nézve is, azaz hogy a bíró tökéletes volt, tökéletes és tökéletes lesz ezután is. Eközben a bírótól a romák által kért és törvényben biztosított jogok bíró általi ismételt lesöprésére, ugyanakkor az állami politikai bűnözők védelmét szolgáló, a vádlottak részéről indítványozott titkosítások jóváhagyására is arrogáns és agresszív helyeslés és követelőzés volt a reakció Baltay Levente gyakorlatilag leplezetlen romagyilkosság-párti ügyvéd részéről! További vád, hogy Baltay Levente sorozatosan úgy tesz, mint aki a kisgyermekek számára is azonnal világos, egyértelmű és agyonbizonyított bűncselekményeket sem érti, ellenben hangos, kvázi vagy egészében ordítozásba kezd, hogy nem érti a legegyszerűbb tényközléseket sem!

Az állami bűnözés és a despotikus kormányzás alapos ismerőiként és tapasztalt emberjogvédőkként itt kiemelten és ISMÉTELTEN, IGEN, MÁR MEGINT FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy ilyen fasiszta, moslék, tűrhetetlen eljárást a diktatúrák rákosi- és mai kínai rendszerében ismerhettünk bevett gyakorlatként, hogy még az ügyvéd sem érti meg a tőmondatokat sem, álljon vele szemben egyszerre akárhány rutinos tanú és emberjogvédő újságíró! Tűrhetetlen az állami fasizmus ilyen gátlástalan képviselete, ahol (csak egy további példa) Baltay Levente - továbbá - azt a következtetést vonja le, hogy ha mi minden minden filmünkben tiltakozunk a hitlerizmus ellen, akkor mi azt kifogásoljuk, hogy miért nem enged minket orbán viktor népszerűsíteni a hitlerizmust! AZONNAL KÖVETELJÜK BALTAY LEVENTE ÜGYVÉDI KAMARÁBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSÁT ÉS ELLENE BÜNTETŐ FELJELENTÉSEK MEGTÉTELÉT!

A halmazati bűnelkövetések és az Ügyvédi Törvény (1998./XI.) paragrafusainak teljesen gátlástalan és nyílt, halmozott megtaposásainak sorozata miatt kérjük

 1. az Ügyvédi Kamara hivatalos vizsgálatát, továbbá kérjük

 2. a vizsgálathoz nélkülözhetetlen, kendőzhetetlen, elkerülhetetlen MEGHALLGATÁSUNKAT a fenti és további, e FELJELENTÉSBEN a terjedelmi korlátok miatt nem részletezett törvénysértések sorozata miatt!

Kérjük továbbá Baltay Levente TASZ-ügyvéd ellen a hivatalos, mindent átfogó, mindenre kiterjedő vizsgálatot és az Ügyvédi Kamarából való végleges kizárását, mivel tapasztalataink szerint egyértelmű, hogy az ilyen jellegű bűnelkövetők morálisan soha nem fognak két lábra állni, és kizárt, hogy bűnöző életmódjukkal szakítani bírnak. Aki ennyire irányítható, ilyen szélsőségesen ellenséges az emberi jogokkal szemben, ennyire könnyen zsarolható és megfizethető az állam részéről, ennyire krónikusan és betegesen hazudozó, az olyan halmozott defektusokkal rendelkezik, amik KIZÁRJÁK a gyógyulást és becsületes, a legcsekélyebb mértékben is megbízható, következetes munka leghalványabb esélyét is!

Egyúttal kérjük Baltay Levente és környezete vagyongyarapodási vizsgálatát, s hogy kik, milyen háttérrel adták a megbízásokat arra, hogy bárki jogi képviseletét ellássa!

Kérjük továbbá a TASZ ügyvédeinek a romák elleni sorozatgyilkosságot illetően a sértetti vagy bármiféle más képviseleti megbízásának azonnali és végleges megszüntetését! Az állami hátterű romagyilkosságok bűnszervezeti köreinek védelme tekintetében a TASZ példátlan bűnszervezeti összefogást tanúsított a tanúk megfélemlítésére, elhallgattatására, a bizonyítékaik elkobzására, a tanúk és tényfeltárók elleni hamis vádakra, a tanúk és tényfeltárók erőszakos, ismételten fegyveres erőkkel és közpénzen történő elhurcolására, a tanúk és tényfeltárók összes tevékenysége eltitkolására és betiltására!

Kérjük, hogy minket az alábbi címeken értesítsenek, és hívjanak kihallgatásra!:
Telefon: +36/30/919-6386 ; hirhatter.multimedia@gmail.com

Tényközöljük, hogy - sok-sok ezer feljelentéseink ellenére - telefonszámainkon büntetőjogi kormányszerv kizárólag az Orbán Viktortól kezdeményezett, Tóth Tamás budapesti rendőrkapitány által írásban elrendelt házkutatásban, bizonyíték-elkobzásokban, fegyveres elhurcolásokban keresett hitlerizmus és sztálinizmus koncepciós pere hamis vádjával. Tehát amiben baltay levente, a tasz és határozottan, egyre meggyőzőbben elmebeteg barátai olyan szkizofréniás értetlenséget tanúsítanak ellenünk, mert szerintük a Keresztyén és Legfőbb roma jogvédő tevékenység, amely állandóan tiltakozik és FELJELENTÉSEKET tesz a náci és sztálini népirtások és jelképei terjesztése ellen, az azért hitlerista és sztálinista, mert orbán viktor, a baltay leventés katonai biztonsági hivatal főparancsnoka azt mondja.

Üdvözlettel a Jézus Krisztus Nevében A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA szinte kizárólag Keresztyénekből álló Emberjogvédői, Újságírói, Zeneszerzői, Filmrendezői és további jogi aktivistái

2011.07.26., 11:48 óra
Budapest, Hungary

Sokadik átmeneti tárhelyünkről is elérhető néhány filmünk, amiket baltay levente és álemberjogvédő bűnözői annyira üldöznek: a bizonyíték-elkobzókkal és az életveszélyes állami fenyegetőkkel együtt!


2011-07-17. HÍRHÁTTÉR TV: 
Kordokumentumfilm Molnár F. Árpádnak, a romagyilkosságok Keresztyén Emberjogvédő Koronatanújának orbáni elhurcolásáról a cigánygyilkossági tárgyalásról, hitlerizmus és sztálinizmus vádjával!Új médiát teremtünk!
Azt hiszem a fentiekhez megint nem kell mit hozzáfűznöm! Nem tudom észrevettétek-e, de a Hírháttér Multimédia filmjei a néha lehangolóan siralmas helyzetek (állami próbálkozások) ellenére egyre színesebbek és szórakoztatóbbak! Messze lekörözik, a napi szinten milliókból létrehozott állami híradókat, és az (elvileg) a nép informálódását szolgáló műsorokat! Mi a valóságot mutatjuk be, hologramok helyett!! Nincs megalkuvás, csak az emberiség szolgálata, ameddig még van olyan!! 

Ezért egy új médiát  építünk, (ha kell) a régi romjaira!! 

 Az Isten áldásával! 

1 megjegyzés:

informátor írta...

Gondoltam szólok, hogy az alábbi oldalon irdatlan szintű mocskolódás folyik a hírháttér ellen:

http://lohere.net/b/index.php?thr=14156