2011. április 29., péntek

Gyöngy (é)s pata!

Gyöngyöspata online
"Ne vessetek szent dolgot ebeknek, s ne szórjátok gyöngyeiteket sertések elé! Különben lábukkal eltaposhatják azokat, aztán megfordulnak és széttépnek titeket." Máté 7,6

Nos a fent említett ebekkel meg sertésekkel tele van az ország.. és taposnak is mindenen.. még gyöngy se kéne hozzá, de azt szeretik igazán taposni, ráadásul "szent" meggyőződéssel. Vannak azonban Istentől áldottak akik megint látják, és van képességük szólni róla, nevezetesen hogy mai világunkban már minden.. ismétlem minden felülről irányított.. és nem létezik.. ismétlem nem létezik olyan, amiből később média  és egyéb szenzáció lesz, hogy az ne állami szervezéssel és irányítással történne.

Soós József "Titán"
Véleményem szerint senkinek nem kell bemutatni Soós József  "Titán" Urat, aki a világ egyik legfontosabb Echelon tanúja és tényfeltárója, nemsokkal a Hírháttér Multimédia alapítása óta annak főmunkatársa és keresztyén emberjogvédő. Számtalan Hírháttér filmben szerepelt és jó néhány írásával találkozhatnánk a weboldalon ha azt a terrorista magyar állam be nem tiltatta volna a már említett koholt vádak alapján!! Így (többek között) Soós Úr egész életművét is! Ő azonban nem arról híres, hogy ezen szomorkodik, most is inkább egy nagyon alapos helyzetjelentést küldött a Gyöngyöspatai események (Hír)hátteréről! (utólagos engedelmével néhány képpel feltupíroztam)  idézem:


Pintér "heil" Sándor

"A magyar nyelvű médiumok ismételten valótlant állítottak, és lényegtelen dolgokkal félrevezették a lakosságot. GYÖNGYÖSPATÁN kialakult helyzetért kizárólag a MAGYAR KORMÁNY A FELELŐS. A kormány, és a kormányban vezető tisztséget betöltő személyek, akik magukat "közjogi méltóságoknak" nevezték el.
Ugyanis, az állam azért működteti a TITKOSSZOLGÁLATOKAT, és a HÍRSZERZÉSI HIVATALAIT, hogy MINDENT  TUDJON az állampolgárairól. A KATONAI és POLGÁRI TITKOSSZOLGÁLATOK belföldön, és külföldön egyaránt maximálisan tökéletesen végzik a munkájukat annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet tudjanak meg a lakosság ügyes bajos dolgairól.....
Ehhez rendelkezésre áll minden INFORMATIKAI ECHELON TECHNOLÓGIA, mely' a legnagyobb mértékben kielégíti a legkényesebb igényeket is! Ezt belsős körökben TOTÁLIS KONTROLNAK nevezik.A lakosság TOTÁLIS MEGFIGYELÉS ALATT ÁLL. Természetesen nem azért, hogy BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE NE VALÓSULHASSON MEG, hanem azért, hogy a legnagyobb mértékig kivitelezhető legyen minden  ÁLLAMI BŰNTETT, és a lakosság a lehető legnagyobb mértékben ZSAROLHATÓ, KÉNYSZERÍTHETŐ legyen bármire azok által az INFORMÁCIÓK által, amik rendelkezésére állnak az ÁLLAMNAK az általuk működtetett TITKOSSZOLGÁLATAIK révén!

no komment
Hosszú, hosszú ideje FIGYELIK a lakosság azon szegmenseit, melyekből POTENCIÁLISAN veszélyes "közegek" lehetnek. Így a POLITIKÁVAL FOGLALKOZÓ, különösen a SZÉLSŐSÉGES VILÁGNÉZETEKET VALLÓ szervezetek tagjai vannak a TITKOSSZOLGÁLATOK látókörében. Így a NÁCI SZÉLSŐ-JOBBOLDALI, SZÁLASI féle, nyilas világnézeteket való politikai, és félkatonai tömörülések minden tagja a kezdetektől fogva, mióta TITKOSSZOLGÁLAT MŰKÖDIK megfigyelés alatt állnak. Az előző rendszer 1989.-előtti aktái a politikai fordulat után is használva lettek, a TITKOSSZOLGÁLATOK pedig nem kisebbek, hanem nagyobbak lettek. A TECHNIKAI FEJLŐDÉS, A MŰSZAKI HÁTTÉR pedig egyre inkább fejlődött,és ez további lehetőségeket, könnyebb munkavégzést, és hatékonyabb megfigyelést, diszkrétebb megfigyelést tett lehetővé!

Így GYÖNGÖSPATÁN kialakult helyzetért kizárólag a magyar állami vezetés a felelős, mert TELJES EGÉSZÉBEN TUDATÁBAN VOLT/VAN annak, ami ott történt. És még az előtt tudott a SZERVEZET SZÁNDÉKÁRÓL, hogy azok helyileg odamentek volna a helyszínre GYŰLŐLETET szítani, ellenséges viszályt kirobbantani a BÉKÉS HELYBELI MAGYAR ÉS ROMA LAKOSSÁG KÖZÖTT.
new generation
Hiszen nem  titok senki előtt az, hogy sokukat belsős ügynökök személyesen ismerik,kapcsolatban álltak,állnak velük, sokukat az utcai rendezvényeken ismerték meg, tüntetéseken, labdarúgó balhékon szervezték be az állam kötelékébe.

A 90'-es évek elején már erősen kibontakozott az ÚJ-NÁCI, HUNGARISTA nézeteket valló csoportok létrejötte. Ezek nagy része tagja a legjelentősebb első osztálybeli labdarúgó csapatok szurkoló táborának, rendszere utcai balhés, illetve randalírozó garázda bűnöző. Legtöbbjük átfedésben együtt van, együtt létezik a JOBBIK PARLAMENTI PÁRT, és a FIDESZ párt kötelékével,így politikai védelmet élvez.
EZEKRŐL AZ EMBEREKRŐL MINDEN INFORMÁCIÓVAL RENDELKEZŐ KATONAI, POLGÁRI TITKOSSZOLGÁLATOK nem hajlandóak fellépni, nem hajlandóak elejét venni a TEVÉKENYSÉGÜKNEK. Éppen úgy nem, mint ahogy a HAT RENDBELI ROMÁK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SOROZATGYILKOSSÁGI ÜGYBEN sem voltak hajlandóak leállítani a GYILKOSSÁGOKAT,annak ellenére, hogy a KEZDETEKTŐL FOGVA A TITKOSSZOLGÁLATOK TUDTAK RÓLA, sőt, a NEGYEDRENDŰ VÁDLOTT A KATONAI TITKOSSZOLGÁLAT BEÉPÍTETT AKTÍV ÜGYNÖKE VOLT,ÉS JELENLEG IS AZ,MERT TELJES MELLSZÉLESSÉGGEL VÉDI AZ ÁLLAMOT,AKI A MEGBÍZÓJA VOLT, ÉS AKI A KOSZOVÓI HÁBORÚBÓL HAZATÉRVE SZÁNDÉKOSAN PSZICHÉS OKOKRA HIVATKOZVA LESZÁZALÉKOLTA,ÉS A KATONAI TITKOSSZOLGÁLATBA BEÉPÍTETTE.
koponyák és Csontos
CSONTOS ISTVÁN már évekkel a SOROZATGYILKOSSÁGI ÜGYE ELŐTT JELENTÉSEKET TETT, JELENTETT A KATONAI TITKOSSZOLGÁLATNAK A SZÉLSŐJOBBOLDALI CSOPORTOKBA TARTOZÓ SZEMÉLYEKRŐL,ÍGY BŰNTÁRSAIRÓL IS.

Kiss Árpád, Kiss István, Pethő Zsolt Dezső vádlottakról is folyamatosan jelentett az ÁLLAMNAK!!! Ezért érezte magát bevédve,hogy neki nem lehet baja az ügyből,mert a KATONAI TITKOSSZOLGÁLATOK ÚGYIS KIMENTIK,HA BEBUKNAK A TÖBBIEK.
A teljese államvezetés ÜGYNÖKÖKBŐL, BESÚGÓKBÓL ÁLL, így a JOBBOLDAL, és a SZÉLSŐJOBBOLDAL, illetve a szélsőséges csoportok egésze.
NEM LEHET ÚGY SEMMIT KEZDEMÉNYEZNI,HOGY ARRÓL A MINDENKORI ÁLLAMVEZETÉS, ÉS KÜLFÖLDI ÁLLAMOK KORMÁNYAI NE TUDNÁNAK. Ez egy GLOBÁLIS ÁTFOGÓ RENDSZER HALMAZ, melyben mindenki meg van figyelve, mindenki meg van zsarolva az általa, saját maga által elkövetett korábbi bűntettei miatt.
Ami természetesen a TITKOSSZOLGÁLATOK RENDELKEZÉSÉRE ÁLLNAK MINDEN IDŐBEN,és az ellen, és akkor használják fel, aki ellen csak akarják.
EGY ARANYSZABÁLY, MINDENKIT CSAK EGYSZER KELL,HOGY MEGVEGYEN AZ ÁLLAM, UTÁNA AZ ÖVÜKÉ LESZ A SZEMÉLY,KI LESZ NEKIK SZOLGÁLTATVA. Természetesen az ÁLLAM csak addig használja a CÉLSZEMÉLYT ameddig szüksége van rá, utána bedobja a közösbe, éppen ezért minden szinten, mindenki csak egy kirakós játék egy-egy apró panelje!
gyöngyös(vér)pata(k)
GYÖNGYÖSPATA esetében is igaz az a TÉTEL,hogy az állam nem RENDŐRI AGRESSZIÓVAL oldaná meg az ilyen konfliktust, hanem TITKOSSZOLGÁLATI OPERATÍV AKCIÓ KERETÉBEN. Egyszerűen MEGAKADÁLYOZZA, ELÉBE MEGY annak, hogy a lehetősége meglegyen annak,hogy ILYEN CSOPORTOK MEGALAKULJANAK. Az állam jóváhagyása nélkül NEM TUD, NINCS LEHETŐSÉGE ALULRÓL JÖVŐ KEZDEMÉNYEZÉS ILYEN,.ÉS EHHEZ HASONLÓ FORMÁJÁNAK.
Csak abban az esetben tud egy GYÖNGYÖSPATAIHOZ hasonló eset kialakulni,ha az ÁLLAM, és az ÁLLAM KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ TITKOSSZOLGÁLATOK hagyják ezt, sőt OPERATÍV módon hozzájárulnak ahhoz, hogy ez működni, megalakulni tudjon!!!

ÉVEK ÓTA A HÍRHÁTTÉR CSAPATA SZAKIRODALOMBAN, SOK SOK SZAKMAI ANYAGBAN LEÍRTA A MŰKÖDÉSÉT AZ ÁLLAMNAK,ÉS AZ ÁLLAMI SZERVEKNEK. OKNYOMOZÓ ANYAGOKBAN, BIZONYÍTÉKOKKAL ALÁTÁMASZTVA,KONKRÉT BŰNCSELEKMÉNYEKKEL BEMUTATVA LEÍRTA AZ ÁLLAM MŰKÖDÉSÉT. Ezért erre nem térek most ki, hogy SZAKMAILAG hogy' működik az állam, és a TITKOSSZOLGÁLATAIK.....

Miszori László bíró
Lényeg az, hogy abba a szakaszba el sem jutott volna a félkatonai szervezet működése, hogy GYAKORLATOZZANAK GYÖNGYÖSPATÁN. Ha az állam a titkosszolgálatok által BOMLASZTÓ, ZÜLLESZTŐ operatív akciót kezdeményez, lefolytat az általa BEÉPÍTETT BELSŐS EMBEREI ÁLTAL. Erre használták a Csontos Istvánt is.De már nincs rá szükség, hiszen elvégezte a munkát, most már csak arra kell az államnak figyelnie vele kapcsolatban,hogy TISZTA MARADJON A KEZE, és lehetőleg minél kevesebbet beszéljen el a CSONTOS az állami kötelékekről ,melyekben benne volt. De ezért rendeltek mellé ÁLLAMI ÜGYVÉDET, mert az nem a Csontos érdekeit védi, hanem az ÁLLAM érdekeit tartja elsődlegesen figyelembe,ezért súg állandóan hülyeséget a Csontosnak. A Tanácselnök bíró erre fel is hívta a figyelmét az elmúlt napokban, de a MÉDIUMOK ezért megtámadták a bírót is. Persze hogy megtámadták a bírót is, mert a média az államot védi minden körülmények között!

ALULRÓL JÖVŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK NEHEZEN TUDNAK, SZINTE SOHA NEM TUDNAK AZ ÁLLAMMAL SZEMBEN ÉRVÉNYRE JUTNI,MERT AZ ÁLLAM TITKOSSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE EZT MEGAKADÁLYOZZA. HISZEN A TOTÁLIS KONTROLL MIATT MINDENT IDEJÉBEN MEGTUD AZ ÁLLAM.
A TITKOSSZOLGÁLATOKAT az ÁLLAM nem a lakosság érdekeit nézve használja, hanem azért működteti, hogy a HATALMÁT MINÉL JOBBAN MEGSZILÁRDÍTVA POZÍCIÓBAN TARTSA AZÁLTAL, HOGY MINDEN NÉPI KEZDEMÉNYEZÉST IDEJÉBEN LELEPLEZZEN. MINDENRŐL TUDOMÁST SZEREZZEN, AMI A KORMÁNY ÉRDEKEIT, VAGY MŰKÖDÉSÉT VESZÉLYEZTETI. TOVÁBBÁ TITKOS POLITIKAI FEGYVER A VETÉLYTÁRSAKKAL SZEMBEN AZÁLTAL,HOGY INFORMÁCIÓKAT TUD MEGSZEREZNI RÓLUK, AMIK FELHASZNÁLÁSÁVAL ZSAROLHATÓVÁ VÁLIK A POTENCIÁLIS VESZÉLYFORRÁSSAL BÍRÓ SZEMÉLY/SZEMÉLYEK.
Yes You Can
ILLETVE A KATONAI ECHELON TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL POLITIKAI GYILKOSSÁGOKAT LEHET KIVITELEZNI INTÉZMÉNYESÍTETTEN A TITKOSSZOLGÁLATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL. 

AZ AMIT GYÖNGYÖSPATÁN MŰVEL A KORMÁNY EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉKA ANNAK,HOGY AZ ÁLLAM SZERVEZTE, ÉS BONYOLÍTOTTA LE AZ EGÉSZ FOLYAMATOT. EZT EGY BELSŐS SZEMÉLY, AKI AZ ÁLLAM MŰKÖDÉSÉVEL TISZTÁBAN VAN, EGYBŐL LÁTJA, NEM SZORUL MAGYARÁZATRA NEKI.
A RENDŐRSÉGET NEM ILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJÁK NORMÁL ESETBEN, JELEN ESETBEN A POLITIKA JÁTÉKSZERE LETT, ÚGYMONDANÁM, HOGY BUNKÓSBOTJA LETT A RENDŐRSÉG, ÉS LÁBTÖRLŐJE AZ ORBÁN VIKTOR ÁLTAL VEZETETT KORMÁNYNAK.
BETETTE AZ ÁLLAMI BŰNÖZÉS A LÁBÁT GYÖNGYÖSPATÁRA EZ NYILVÁNVALÓ! HA EZ NEM ÍGY LENNE, AKKOR NEM LETT VOLNA OTT ETNIKAI KONFLIKTUS SEM. FIZIKÁLISAN IS BETETTE A VESZEDELEM A LÁBÁT, A KORRUPCIÓ PINTÉR SÁNDOR SZEMÉLYÉBEN JELEN VOLT A TELEPÜLÉSEN. ÉS JAJ ANNAK, AKI PINTÉR SÁNDOR BELÜGYMINISZTERTŐL VÁRJA A MEGOLDÁST!

LÁSSUNK EGY PÉLDÁT AZ ESETRE! ÉN KAPUVÁR VÁROSBÓL SZÁRMAZOM, GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYEZKEDIK EL, ALIG 10-EZER LAKOSSAL. Nincs semmi baj jelen pillanatban, de ha beteszi oda a lábát olyan szervezet, melyet tudatosan hagy működtetni az államvezetés, hagyja tevékenykedni, akkor GYŰLŐLETET SZÍTANA Kapuvár esetében is. Nem kell más, csak egyszerű tudatlan vidéki kisembereket vélt, és nem valós sérelmek alapján egymásnak irányítani, utána pedig azt az illúziót kelteni, hogy majd az ÖNKÉNTES FÉLKATONAI SZERVEZETEK JELENLÉTE, MŰKÖDÉSE megoldja a dolgot, erre még a RENDŐRSÉGET is bevetni, odatenni, mert az további olaj a tűzre, és a lakosságból még nagyobb ellenszenvet váltana ki.
TERMÉSZETESEN A KORMÁNY ÜGYNÖKEI KEMÉNYEN JELEN LENNÉNEK BEÉPÍTVE, ÉS A TITKOSSZOLGÁLATI ECHELON MEGFIGYELŐ TECHNIKÁK ALKALMAZÁSBA VÉTELÉVEL MINDENT FIGYELNÉNEK, TOTÁLIS KONTROLL ALATT TARTANÁNAK!!!!
MERT BETETTE A LÁBÁT AZ ÁLLAM, A NAGYPOLITIKA, amit nem ismer a lakosság, így könnyen FELFORGATÓ TEVÉKENYSÉG ESZKÖZÖLHETŐ a semmiből. EZ A PERPATVAR, MESTERSÉGESEN SZÍTOTT ÁLLAMI MŰBALHÉ JÓ ELTERELŐ MŰVELET MÁS SOKKAL FONTOSABB DOLGOKRÓL, ÉS FELHASZNÁLHATÓ MÉG SOK MÁS DOLGOKRA IS.
".. kicsinyekre és nagyokra egyaránt pecsétet tesz.."


ÍGY LEHET A LEGHATÉKONYABBAN A BÜNTETŐ TÖRVÉNYEKET SZIGORÍTANI, ÉS OKOT, INDOKOT TALÁLNI A SZEMÉLYISÉGI JOGOK CSÖKKENTÉSÉRE, KORLÁTOZÁSÁRA.Ezzel a módszerrel sokkal könnyebben elfogadják azokat a törvényeket, melyek az egyén, az állampolgár JOGAIT csökkenti, szabadságát korlátozza.


Ennél sokkal összetettebb a dolog, de ez sok oldalas szakmai jegyzőkönyv témája lenne, nem pedig egy gyors levél tartalma. Így most zárom soraimat, de akit érdekel,az hívjon fel, vagy írjon válaszlevelet.
HÍRHÁTTÉR-multimédia minden tagja készségesen segít bárkinek aki rászorul,és segítséget kér.

KERESZTÉNYE,EMBERJOGVÉDŐK, OKNYOMOZÓK, ÚJSÁGÍRÓK, TÉNYFELTÁRÓK, BŰNÜGYI SZAKÉRTŐK,  ECHELON TANÚK  vagyunk!
Molnár F. Árpád (Éli) és Soós József (Titán)


DICSŐSÉG AZ ISTENNEK, JÉZUS KRISZTUS SEGÍTŐ,VÉDŐ KEZE ÁLTAL ÁMEN.


Felelős szerkesztő.: TITÁN-Soós József


Kelt. Budapest, 2011. 04. 28.   22.-óra 50.-perc
A Titán levelek sorozat következő darabja : Az Air France 447. katasztrófája

Az Isten áldásával!

Nincsenek megjegyzések: